Sikkerhed frem for alt – pålidelige løsninger til fasthold af branddøre

Fastholdsystemer og -anordninger

Brande opstår hurtigt og ofte ubemærket. For at forhindre at livsfarlige røggasser spreder sig, skal dørene mellem brandafsnittene kunne lukkes hurtigt og sikkert.

Brugen af bygningerne kræver dog til dels, at dørene engang i mellem står åbne (f.eks. ved varetransport og lignende) For at holde disse brandbeskyttelsesdøre åbne er et låseanlæg nødvendigt.

GEZE råder over en hel række fastholdsystemer, der er udviklet specielt med forebyggende brandbeskyttelse for øje.

Desuden råder vi over en bred vifte af fastholdsystemer  til både udenpåliggende og integrerede dørlukkere, gulvdørlukkere såvel som automatiske drejedørsdrev. Disse kan indgå individuelt og iht. de forskellige krav i bygningens koncept og udgør sammen med en røgmelder (RSZ6) et låseanlæg.