GEZE huset

Oplev vores produktverden i vores animerede GEZE hus!
Oplev vores produktverden i vores animerede GEZE hus!
GEZE SecuLogic Gebäudetechnik-Managementsystem

En fuldkommen systemverden

Managementsystem til GEZE SecuLogic-bygningsteknik

Med SecuLogic kan GEZE-systemløsninger inden for dør-, vindues- og sikkerhedsteknik integreres i sikringen og kontrollen af en bygningen. SecuLogic overvåger som det central styrings- og visualiseringssystem forskellige automatiseringskomponenter i bygningens teknik og etablerer sikkerhed via mange forskellige netværksmuligheder. Et system overtager samtidigt overvågningen af:

Produktkarakteristika

 • Enkel orientering: Intuitiv betjening og overblik over alle vigtige informationer ved hjælp af 3D-visning af hele bygningen
 • Klart symbolsprog: Systemet kontrollerer alle – også mekanisk drevne – døre og angiver tydeligt, om en dør er åben eller lukket
 • Klart strukturerede betjeningselementer: Knapper gør det muligt at åbne døre med henblik på flugt og lukke dem ved røgudvikling
 • Systemfejl vises i klart sprog. Ved fejl skal der ikke tilkaldes specialister
 • Regelmæssig kontrol med henblik på fejlregistrering og -afhjælpning via overvågning med virtuelle visnings- og betjeningspanel VAT 220 SN

Overvågning med det virtuelle visnings-/betjeningspanel VAT 220 SN

 • Enkel idrifttagning af bussystemet via Plug&Play
 • Interface til andre managementsystemer via OPC
 • Hurtig forståelse i kraft af enkle og klare grafikker
 • Enkel betjening i kraft af ens symboler på billedskærm og betjeningselementer på de tilsluttede døre og vinduer
 • Integrering af mekaniske og automatiske døre i kontrolmiljøet
 • Bedre overblik via 3D-visninger på billedskærmen