Sikkerhed i flugt- og redningsveje

GEZE SecuLogic-redningsvejsystem

Redningsveje er en uundværlig bestanddel i en bygnings sikkerhed og i person- og brandbeskyttelse. Det er ikke uden grund, at der er strenge krav og regler  for bygningers sikkerhedsteknik.

GEZE SecuLogic-redningsvejsystem forener moderne busteknologi med kompakt konstruktion. De enkelte komponenters kommunikation sker via CAN-busteknologi. Denne teknologi gør det muligt at sammenkæde flere systemkomponenter og overføre store datamængder hurtigt og med minimalt forbrug af ledninger.

Ved netudfald sikrer en afbrydelsesfri spændingsforsyning (UPS) driften. Kombinationen med automatiske dørsystemer eller et RWA-forsyningsluftsystem garanterer også, at bevægelseshæmmede eller svækkede personer hurtigt kan komme væk i tilfælde af brand.

Dørcentraler: Sikrer og overvåger åbne- og lukkeprocesserne i flugtdøre.

Systemløsniger: Redningsvejkoncepter til individuelle anvendelser og løsninger.