Nødstrømcentraler til styring af brandventilationsåbninger

Nødstrømcentraler

RWA BUS-central MBZ 300 er den nyeste nødstrømcentral til brand- og røgventilationsanlæg. MBZ 300 sørger for forsyning, koordinering og overvågning af alle tilsluttede åbnesystemer og komponenter. Systemet garanterer højeste sikkerhed sammen med en uforlignelig betjenings- og servicekomfort.

RWA-nødstrømcentral E 260 N sikrer forbindelse til alle komponenter, styrer, overvåger og forsyner dem med strøm. I tilfælde af brand udløses alarmen af røgmeldere, udløsertryk eller ekstern alarmgiver (ABA). Ved udløsning af alarm, åbnes eller lukkes RWA-åbninger alt efter centralens konfiguration.