Hvorfor røgudluftning?

En stor del af de personer, der omkommer under brande i bygninger, dør på grund af røgforgiftning. Det er derfor vigtigt, at røgen fjernes fra bygningen, så det bliver muligt at foretage evakuering. For beredskabet er det også vigtigt, at røgen bliver fjernet, så redderne kan udføre deres arbejde med god sigtbarhed, så de kan redde forulykkede personer og slukke branden.
Det at få røgen ud i tide sikrer også, at brandgasserne ikke når op på den frygtede temperatur, hvor de over-tændes, hvilket ofte resulterer i en eksplosionsagtig spredning af ilden, hvilket også kan medføre, at bygnin-gens bærende konstruktioner bryder sammen.

 

Vores koncept

GEZEs system til røgudluftning udnytter de grundlæggende naturlove, ifølge hvilke varme luftarter stiger til vejrs. Ved at åbne facadevinduer eller røglemme højere oppe i bygningen (fra-luft) og samtidig sørge for, at døre og vinduer i stueetagen står åbne (til-luft), skabes der en effektiv skorstenseffekt. Den giftige røg bliver hurtigt ledt ud i det fri, samtidig med at frisk luft, der kan indåndes, kommer ind via stueetagen.