Betjening, aktivering og montagetilbehør til Brandventilationsystemer

RWA tilbehør

RWA systemer fra GEZE bruges til den daglige udluftning af rum og i tilfælde af brand til udsugning af røg. Nødstrømscentralerne styrer afledningen af røg og varme. Vinduer, røgspjælde eller lyskupler åbnes og lukkes med elektriske drev.

Ventilationen styres med ventilationsføler, via regn-vindstyring eller med timer. I tilfælde af alarm udløses systemet manuelt via RWA-tryk eller automatisk via røgmeldere. Desuden kan der tilsluttes alarmsignaler som ekstraustyr.