GEZE - Türen als Teil moderner Rauch- und Wärmeabzugslösungen in historischer Architektur
Dachausstiegstür des Turms der Lutherkirche
GEZE - RWA bei Lutherkirche, Wittenberg
GEZE Motorschloss MLS der Dachausstiegstür

Moderne RWA-løsninger i historisk arkitektur

Døre i fredede bygninger skal opfylde de samme krav som døre i nybyggeri med hensyn til sikkerhed og kontrolfunktioner. Lutherkirche zu Wittenberg, der blev bygget mellem 1490 og 1510 er et aktuelt eksempel på røg- og brandventilationskomponenter (RWA) sammen med den mest moderne låse- og dørteknik i historiske, fredede bygninger.

Ved renoveringen af kirketårnet bestod opgaven i at holde trappeopgangen i tårnet fri for røg i tilfælde af brand, så flugt- og redningsvejene kunne benyttes problemfrit. Desuden skal døre kunne låses udefra som beskyttelse mod indbrud og låses sikkerhedsteknisk via taget, så ulovlig indtrængning blev signaleret til indbrudsmeldealægget. Kombinationen af RWA-komponenter med den mest moderne låse- og dørteknik fra GEZE lever i fuldt omfang op til disse krav.

For at sikre at røg- og brandventilationen fungerer sikkert, kræves der altid rigeligt dimensionerede flader til forsyningsluft og aftræksluft. Via forsyningsluftarealer i den nederste del af bygningen strømmer der kold luft til, så den tilstedeværende gasmængde – betinget af den termiske opdrift – kan stige op og strømme ud via aftræksfladerne i den øverste del af bygningen. Døren, der fører ud på taget, tjener som aftræksflade for det vinduesløse tårn. Den åbner udad i tilfælde af brand og opfylder samtidigt funktionen som en ekstra flugtvej. Døren låses via den selvlåsende motorlås GEZE MLS, der med sin panikfunktion altid kan åbnes manuelt indefra og dermed opfylder kravene til en flugtdør. Udløsningen af alarmen sker via en røgdetektor eller via manuelle udløseelementer. Ved en alarm aktiverer RWA-centralen åbningerne til forsyningsluft og aftræksluft. Ved alarm låser motorlåsen døren op på mindre end et sekund, så døren kan åbnes. Samtidigt sendes der en melding til indbrudsanlægget om, at døren nu ikke mere er låst.

I kraft af kombinationen af en GEZE RWA-central med motorlås GEZE MLS og den modsat (invers) monterede dørlukker GEZE TS 5000 kan de individuelle krav opfyldes i denne historiske bygning. Dette betyder en hurtigere røg- og brandventilation og en sikret flugtvej.