GEZE - Antrieb für zweiflügelige Türe bei VW Autostadt, Wolfsburg
TSA 160 IS
Autostadt
TSA 160 IS

En bilby til Wolfsburg

Arkitekturbureau: Henn, Braunschweig

Bilbyen er en bydel for sig selv i den nordøstlige del af Wolfsburg. Store bygninger og pavilloner, broer, søer, landtunger, høje, grønne arealer, markedspladser og gader giver bybilledet puls. I tilslutning til byen, banegården og kanalen, Volkswagen-fabrikkerne og slottet, har bilbyen den optimale placering.

Bilbyens koncept følger ikke noget rent arkitektonisk princip med indordner sig under det byplanmæssige koncept om "Struktur og begivenhed". Strukturen opstår af en gruppe store bygninger som KoncernForum og KundeCenter. Begivenheden udspringer af en række tableauer på de mindre markedspavilloner, der underordner sig strukturen. Denne bymæssige bebyggelse afløser det klassisk moderne, hvor en enkelt formel bestemmer byen lige fra hus til indbo.

GEZE påtog sig ansvaret for en problemfri adgang gennem hængslede døre ved at levere TSA 160 IS automatik til to-fløjede døre.