Intelligent bygningsstyring med smart teknologi - Det nye bygningsautomatiseringssystem GEZE Cockpit: komfort, sikkerhed og effektivitet


Øget komfort i vores arbejds- og boligmiljøer – opnå effektiv, sikker og bæredygtig bygningsdrift: med det nye GEZE Cockpit-bygningsautomatiseringssystem kan automatiske systemkomponenter inden for områder som døre, vinduer og sikkerhedsteknologier fra GEZE og andre producenter integreres i netværk og styres centralt samt overvåges med høj præcision. BACnet, den mest udbredte kommunikationsstandard inden for bygningsautomatisering, sørger for interoperabiliteten. GEZE Cockpit kan anvendes som uafhængigt bygningsautomatiseringssystem, eller det kan integreres i et allerede eksisterende bygningsstyringssystem.

Den browserbaserede applikation til komplekse dørløsninger

GEZE Cockpit anbefales især til funktionsbygninger, såsom aktivitetscentre, hospitaler, laboratorier, kontorbygninger eller stormagasiner, hvor kravene til drift og sikkerhed i forbindelse med automatiske dør- og vinduessystemer er skiftende afhængigt af tidspunktet på døgnet. Hvis multifunktionsdøre f.eks. drives via forskellige driftstilstande ('permanent åben', 'automatisk', 'butikslukning') i løbet af dagen, og dørene fungerer som sikre flugt- og redningsveje om natten, gør GEZE Cockpit-netværket det muligt at overvåge og styre dørene samt ændre driftstilstand eller tidsstyringsfunktioner via fjernbetjening. Uønskede dørhændelser, alarmer og forstyrrelser kan lokaliseres hurtigt og nemt, og der kan træffes øjeblikkelige modforanstaltninger.

Fotos: GEZE GmbH

Den rigtige software gør det muligt at reagere lynhurtigt

Med GEZE Cockpit kan op til 62 GEZE-produkter integreres i det samme netværk – sving- og skydedørssystemer, sikkerhedssystemer i forbindelse med flugtveje og nødudgange, vinduer- og vinduesgrupper, elektriske dørlåse og motorlåse. GEZE-netværkets centrale hub er BACnet-bygningscontrolleren, der kan installeres sammen med forskellige GEZE-softwarepakker. Konfigurationssoftwaren GEZE Cockpit BASIC er præinstalleret med henblik på integration af systemet i et allerede eksisterende bygningsstyringssystem. Ud over at inkludere de grundlæggende indstillinger (f.eks. netværksindstillinger, brugerstyring, enheds- og bygningskonfiguration, databeskyttelse) så sikrer basispakken også, at alle tilsluttede døre og vinduer kan kontrolleres og vises på deres nøjagtige placeringer i bygningen.

Med GEZE Cockpit VISU og GEZE Cockpit VISU+ softwarepakkerne kan GEZE Cockpit bruges som uafhængigt bygningsautomatiseringssystem:

Ved hjælp af GEZE Cockpit VISU-pakken kan den aktuelle situation samt døres og vinduers funktionsmåde registreres via en grafisk grænseflade på et øjeblik, hvorefter du kan ændre funktionaliteten med et tryk på en knap. Anvendelse af såkaldte "scener" gør det muligt at betjene adskillige enheder på samme tid – enten med et tryk på en knap eller ved hjælp af tidsstyring.

GEZE Cockpit VISU+ pakken gør brugerne i stand til at konfigurere individuelle overvågningsfunktioner og -alarmer, som brugerne så kan holde sig informeret om via e-mail: denne 'e-mailservice' sikrer, at alle døre og vinduer kan overvåges, uden at der skal foretages visuel inspektion. Dette er også en stor fordel for facility managers og sikkerhedspersonale – de bliver øjeblikkeligt informeret om ændringer af situationen, alarmer og fejl i alle områder, og de kan reagere med det samme. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis der trykkes på en nødstopknap ved en nødudgang i et stormagasin, hvis en dør på et plejehjem åbnes af en ikke-autoriseret person om natten, eller hvis en dør i en offentlig bygning ikke bliver låst efter lukketid om aftenen.

Softwareapplikationerne i GEZE Cockpit er browserbaserede, så informationer kan tilgås via enhver enhed med en IP-adresse – det være sig en pc, en tablet eller en smartphone. Dataudveksling mellem GEZE Cockpit og integrerede døre og vinduer udføres via IO 420 BACnet-grænseflademodulet.