Presse kit til FeuerTrutz 2019

På FeuerTrutz i Nürnberg fra den 20. til den 21. Februar 2019 vil vi præsentere systemer og løsninger, der støtter kunder og partnere inden for brandbeskyttelse under bygningsplanlægning på stand 404 i hal 10. Vores vej er ”Forbinde ekspertise – byggeløsninger. Pressemeddelelse om vores messe højdepunkter nu tilgængelig.

Bygningsautomatisering

GEZE Cockpit bygningsautomatisering

Bygninger bliver bedre at bo i – mere sikre, mere effektive og mere behagelige – når produkter fra forskellige undersektioner i bygninger kommunikerer med hinanden. GEZE Cockpit er det første dør-, vindues- og sikkerhedsteknologi, der lykkes med at gøre det. GEZE viser, hvordan automatiserede produkter kan netværksstyres og driftes og monitoreres centralt. Bygningsautomatiseringssystemet kan arbejde uafhængigt eller integreres til bygningsautomatiseringssystemet.

Vis mere Vis mindre

Netværksforbundne og intelligente døre og vinduer

Den interdisciplinære netværksforbundne dør- og vinduesteknologi med smart software og åben interface giver helt nye muligheder for planlæggere og operatører i forhold til bygningsautomatisering. BACnet kommunikationsstandarden muliggør adgang til alle GEZE´s intelligente produkter (fx alle tilgængelige kontrolmuligheder og statusinformation) i bygningsautomatiseringssystemer ved at bruge GEZE Cockpit. Den virkelig ”intelligente” drift af døre og vinduer kan lade sig gøre, fordi systemet giver mulighed for brug af data fra andre enheder og undersystemer. Døre og vinduer kan derfor kontrolleres og monitoreres med den højeste grad af præcision.

 • sæsonbestemt indstilling af åbningsbredden på den automatisk skydedør
 • åbning og lukning af vinduer i overensstemmelse med eksterne temperaturer i koordination med vejrstationer og varmesystemer

© iStock

Scenarier – den rigtige reaktion, automatisk

Individuelle scenarier kan gemmes i GEZE Cockpit, så døre og vinduer åbnes og lukkes eller døre låses automatisk. Funktionen udløses enten på tid eller ved bestemt adfærd/situationer.

 • dørmonitorering og kontrol, driftsmodus ændres
 • for målrettet frigørelse af nødudgang
 • intelligent røg og varmeudsugning

Det betyder også, at tidskrævende inspektioner ikke længere er nødvendige eftersom status for hvert forbundet element rapporteres. Fejlfunktion ved døre, alarm og fejlbeskeder er lette at identificere og modydelser kan implementeres med det samme.

Altid en skøn atmosfære

Ventileringsscenarier sikrer optimal indeklima takket være samspillet mellem undersektioner. Integreret i GEZE Cockpit klarer facadeteknologien til skiftende klimaforhold.

 • vinduer lukker i overensstemmelse med udendørs temperaturer, regn/vind
 • vinduer åbner i overensstemmelse med omgivende temperaturer og luftkvalitet i rummet
 • energieffektiv natafkøling, fx i kontorblokke

Den optimale GEZE Cockpit i enhver bygning

Systemet kan tilpasses individuelle behov, uanset om det installeres i lufthavne, på klinikker, udstillingshaller, kontorer eller shoppingcentre. Eftersom der ikke kun er ét GEZE Cockpit bliver vi involveret i netværksprojekter så tidligt som muligt og fortsætter med at være involveret længere. Det sikrer, at alle vores kunders og partneres behov og bygningskravene imødekommes, og at ingen spørgsmål står ubesvarede. Det skaber omfattende og effektive løsninger med meget stor merværdi. For at opnå det samler vi al bygningsudviklingspersonale i et effektivt netværk og sørger for inspirerende impulser. Det hele er i overensstemmelse med vores slogan, ”Forbind ekspertise – bygningsløsninger”.

Support i alle projektfaser

 • planlægning/projekt planlægning og management
 • konfiguration og ibrugtagning
 • operatøruddannelse
 • vedligeholdelse og support

Koordinerede servicepakker

GEZE Cockpit tilbyder tre forskellige applikationer afhængigt af situationen og for at dække mange forskellige krav til bygningen: GEZE Cockpit BASIC, GEZE Cockpit VISU, GEZE Cockpit VISU+. Uanset hvilken softwarekonfiguration, der implementeres, er den omfattende servicepakke og vores netværksspecialisters ekspertise altid inkluderet.

Dørteknik

Komfortabelt hold-åbent systemer – behagelig trådløs drift

Eksempler på et hold-åbent system med den nye trådløse KIT GC 170 radioudvidelse.

Et hold-åbent system sikrer, at branddøre er fuldt tilgængelige. Med den nye FA GC 170 trådløse udvidelse til hold-åbent systemer viser GEZE, hvordan hold-åbent systemer kan udvides uden ekstra ledningsforbindelser. Systemet har allerede modtaget to priser og er i brug i en fredet bygning.

Vis mere Vis mindre

Den enestående udvidelsesløsning gør GEZE hold-åbent system endnu mere sikkert, mere behageligt og mere diskret. Vi forstår, hvor også visuelle kriterier og let installering sammen med funktionalitet er det vigtigste. Vi er nemlig i konstant dialog med vores kunder og partnere for at imødekomme krav til vores inspirerende produktløsninger. GEZE´s trådløse hold-åbent systemer understøtter takket være de usynlige installeringer, hvordan et rum fremtræder.

Radio ekspansionskomponenter

Ekstraledninger hører fortiden til

Den nye GEZE FA GC 170 trådløs udvidelse erstatter ledningsforbindelser med trådløse løsninger. Systemet har den store fordel, at det ikke kræver nogen ekstraledninger.

De trådløse udvidelseskomponenter er lette at forbinde til eksisterende systemer via trådløse moduler. FA GC 170 er derfor også en løsning, der kan eftermonteres og som muliggør trådløs forbindelse til det trådløse modul på detektorer, som er monteret på vinduesbjælker og den muliggør brug af loftsmonteret røgdetektorer og manuelle udløserkontakt i GEZE´s hold-åbent systemer.

Det er ikke nødvendigt at foretage strukturelle ændringer

Byggearbejde såsom at bryde en mur ned eller loftet er ikke nødvendigt. Det faciliterer planlægningen.

Installeringen af trådløs udvidelse er en ideel løsning

 • i fredede bygninger
 • hvis strukturerede løsninger ikke ønskes eller slet ikke mulige

Vi tilbyder en enestående løsning for hold-åbent systemer med trådløse komponenter med

 • en general byggeteknisk tilladelse

Det betyder,

 • at vi undgår ikke-godkendt objekt-specifik forbedrende løsninger
 • ingen dyre og tidskrævende godkendelsesprocedurer

Hurtig og enkelt forbindelse – begrænset vedligeholdelse

En komponent til den trådløse udvidelse er forbundet via DIP-knap. Det trådløse modul i hjertet af et trådløst system muliggør trådløs kommunikation mellem de virtuelt usynligt installerede røgdetektorer på vinduesbjælkerne og mange trådløse enheder (fx den trådløse røgdetektor monteret på loftet eller den trådløse termiske detektor monteret på loftet for manuelt at udløse kontakten).

Flere fordele

 • fleksibelt systemdesign: forbindelse med op til seks trådløse enheder
 • kan tilkobles loftet med specielle strukturtræk
 • optimeret til alle GEZE hold-åbent systemer
 • testet i overensstemmelse med den europæiske DIN EN 5425 standard for brandalarmsystemer
 • 5 års batterilevetid og meget lidt vedligeholdelse
 • Fremragende: Med German Design Award 2019 i kategorien "Building & Elements" og ICONIC AWARDS: Innovative Architecture 2018 i kategorien "Product".

Succesfuld brug i historiske bygninger

Vi har skrevet en ejendomsrapport om, hvordan GEZE-brandsikringsløsninger med trådløs hold-åbents systemer gør fredede bygninger i Dortmunds handelsorganisation mere pålidelig for ansatte og besøgende og hvilke fordele operatører nyder godt af.

En klar ting: i historiske bygninger GEZE´s låsesystemer udvidet ”per radio”

Byggeri i historiske ejendomme? Hvordan løses lægning af lagvis ledninger kombineret med brandsikring? Det var let og lykkes under ombygning og modernisering af det fredede hovedkvarter for Handels- og industrikamret i Dortmund: med vores enestående og prisvindende trådløse udvidelse FA GC 170 til hold-åbent systemer.

Gå til referencen

Røgafbryderstyreenhed med teleskopfunktion

© GEZE GmbH

Røgafbryderstyreenhed i hold-åbent systemer skal altid fungere upåklageligt, så døre lukker pålideligt i tilfælde af brand. Med den nye RSZ 7 intelligente røgafbryderstyreenhed med teleskopfunktion viser GEZE, at det kan lade sig gøre, selv hvis de strukturelle omstændigheder for styrtmonteringen ikke er optimale.

Vis mere Vis mindre
Løsning til uheldig faldsituation, der efterlader for lidt plads over røgkammeret, for eksempel: RSZ 7 røgknap kontrolenheden har en teleskopisk funktion. Røgdetektoren kan udvides og slå bro udhæng på omkring 30 millimeter.

RSZ 7 røgknap kontrolenhed © GEZE GmbH

Løsningen til ”pladsproblemer”

Den nye fleksible løsning er ideel til vinduesbjælker med for lidt plads over røgkammeret for uhindret tilførsel af luft eller røg. Røgdetektoren kan forlænges og forkortes med et teleskop og strække sig over 30 millimeter.

Med den nye RSZ7 røgkontrolenhed

 • er den specificerede minimumsafstand mellem røgkontrolenheden og vinduesbjælken altid garanteret
 • røg opdages altid meget præcist

Let forbindelse

Røgkontrolenheden er forbundet til 230 V elnettet via en integreret strømforsyning.

 • 24 V forsyningsvolt til den forbundne GEZE hold-åbent enhed (hold-åbent magnet på væggen og magnetplade)
 • installering over aktiv fløj på vertikal væg for let sporing af brand og røg

Pålidelig sikkerhed – lang levetid

I tilfælde af at en alarm lyder vil spændingsforsyning til hold-åbent enheden blive afbrudt og døre lukke med det samme. Forbindelse af to yderligere loftmonterede detektorer – ligeledes trådløse – via den nye trådløse forlængelse FA GC 170 er mulig afhængig af kravene.

Den integrerede røgtast på RSZ 7 har en funktion til automatisk tilpasning til alarmtærsklen

 • kompensation for den kvalmende luft i rygerummet
 • pålidelig sikkerhed og øget levetid

Stille, kraftfuld og barrierefri i alle miljøer: den nye dørlukker TS 5000 SoftClose

© Getty Images / iStockphoto

Mennesker, der bor tæt på døre med dørlukkere, for eksempel i stueetagen, er glade for, at de ikke skal høre konstant smækkende døre. GEZE TS 5000 SoftClose er en påbygget dørlukker, der kombinerer stilhed med præventiv brandsikring. Den har allerede modtaget en velrenommeret pris.

Vis mere Vis mindre

Dørlukning uden larm

Styrken ved en TS 5000 SoftClose er dens individuelt justerbare lukkehastighed før døren når lukkepositionen kombineret med en stærk indbygget lukkestyrke i TS 5000. Det resulterer i pålidelig, sikker og hurtig lukning af automatisk lukkende døre selv i ugunstige situationer. For eksempel i de fleste slusedørsystemer i underjordiske garager, trappeopgange eller eksterne døre, hvor vinden har en negativ effekt på lukkende døre.

Slut med smækkende døre

 • Smækkende døre forebygges med dæmpning af døren kort før lukkepositionen
 • Optimeret lukning: døre trækkes sikkert ind i låsen med ensartet kraft
 • tilpasning af låsning eller bremsning af dørfløj til sidste åbningsgrad

Fleksibel til individuelle behov

Fokus i vores arbejde er på, hvad vores kunder og partnere har brug for. Derfor diskuterer vi altid yderligere udfordringer eller foreslåede projekter med dem. Vores udviklingspotentiale gør os fleksible, hvilket gør det muligt for os hurtigt at imødekomme kundeønsker med løsninger såsom TS 5000 SoftClose.

Merværdi for brugere, operatører og planlæggere

Vi tager del i projekterne fra brainstormingen og kombinerer den industrielle og tekniske ekspertise hos alle involverede parter for at skabe en dørløsning med flest fordele. Herefter sørger vi for support af TS 5000 SoftClose i bygninger såsom klinikker, hoteller eller lejlighedsblokke, hvor de øverste etager er særligt vigtige. Vi vil gøre bygninger bedre at bo i, designe dem fleksibelt og drifte dem effektivt.

Overblik over andre fordele

 • tilgængelig i overensstemmelse med DIN 18040 for fløje med en bredde på op til 1.100 mm
 • let at udskifte med alle versioner fra TS 5000 serien
 • en række applikationer identiske med TS 5000 dørlukker
 • passer til enkeltstående og 2-fløjs døre og forskellige systemvarianter (fx med elektrisk hold-åbent enhed eller integreret røgknap)
 • individuel tilpasset lukkehastighed i døråbningsvinkel mellem 15° og 180°

© Rat für Formgebung

Priser for høj kvalitet

TS 5000 SoftClose dørlukker var udnævnt til vinder i ”Building fixtures”-kategorien på ICONIC Awards 2019: Innovativt interiør – den højeste udmærkelse inden for Building Equipment-kategorien. Den imponerede dommerne med stor praktisk værdi, funktionalitet, servicefunktioner og graden af innovation.

Sikkerhed for branddøre

FT300 elektrisk døråbner

FT300 elektrisk døråbner

Elektriske låse er vital hjælp til automatiske svingdøre, der bruges meget ofte. De kommer til deres ret, når vejen til døren er lang og besøgende har adgang til bygningen uden at skulle vente.

Specielle elektriske låse er nødvendige til nødudgange, der også fungerer som branddøre. Den nye FT300 elektrisk døråbner er godkendt til brug i brandsikringsdøre under DIN EN 14846:2008 og derfor optimale til dette formål.

Vis mere Vis mindre

Øget tyverisikring

FT300 tilbyder øget sikkerhed: Den åbner døre selv under modstand på op til 500 N med fuld styrke. Den dybe låsemekanisme på ni mm holder døren sikkert lukket. Øget tyverisikring opnås takket være maksimal holdestyrke på 10.000 N mod manipulation. Det er derfor denne elektriske lås kan bruges som elektrisk sikkerhedslås til tyverisikring af døre.

 • Enkel installering takket være ny forbindelsesteknologi
 • Universel installering takket være justerbar klemfløj
 • Passer til alle almindelige låsefløje og kan også let tilpasses.
 • Standardudstyr med beskyttelsesdiode
 • Passer til enkelt- eller flerfløjede solide døre
Røg og varmeventilering (RWA)

Det kompakte MBZ 300 N8 SHEV kontrolpanel

N8 versionen af den modulære buskontrolenhed MBZ 300 overbeviser med dens særlige kompakte kabinet. Det gør den til det rette valg til små og mellemstore bygninger og trappeopgange. Den konfigureres individuelt og kan udvides takket være dens modulære design.

Det kompakte MBZ 300 N8 SHEV kontrolpanel © GEZE GmbH

I tilfælde af brand kontrollerer SHEV kontrolpanelet sikkert og pålideligt vinduesdrevet for naturlig røg og varme ventilationsafkast. Til hverdag sørger det for frisk luft gennem kontrolleret naturlig ventilering. En ny og fleksibel løsning til mindre kontrolpaneller er MBZ 300 N8 SHEV kontrolpanelet.

Forbindelse til mindre SHEV-løsninger

Så stor som mulig, så lille som mulig. Med de fleksible udviklingsmuligheder har vi skabt endnu en variant af MBZ 300. I små og mellemstore bygninger samt trappeopgange er SHEV central MBZ 300 N8 den helt rigtige løsning.

Vis mere Vis mindre
 • 24 V SHEV kontrolpanel med kompakt kabinet
 • Lille kabinetdimenssion 300 x 400 x 200 mm
 • 8 A output strøm til en brandsektion og en eller to ventilationsgrupper
 • Kan forlænges takket være modulært design
 • Fleksibel tilpasning til bygningsspecifikke krav

Hurtig og behagelig: Installering og ibrugtagning

 • Enkel installering takket være et drevmodul og trådbaserede terminalblokke
 • Standardanvendelse: Enkel ibrugtagning uden yderligere parameterindstillinger
 • Projektspecifik tilpasning og kompleks røg- og varmeudsugningssystem funktioner med PC konfigurationssoftware

Optimal linjeføring i bygningen

Busnetværksstyring af flere MBZ 300 N8 SHEV kontrolpaneler muliggør fjernkompositionen af røg- og varmeudsugningssystemet. Det resulterer i mærkbar reducering af ledninger mellem kontrolenheder og vinduesdrev og derfor i ledninger på tværs af afdelinger