En bæredygtig jul: GEZE planter en global virksomhedsskov

GEZE fortsætter sin tradition med juledonationer ved at plante en global virksomhedsskov. Virksomheden med base i Leonberg planter 10.000 træer i fem forskellige lande i samarbejde med organisationen Treedom. GEZE tager således virksomhedens sociale ansvar alvorligt, selv i disse udfordrende tider, ved at støtte lokalsamfund aktivt og ved at beskytte klimaet.

GEZEs virksomhedsskov: en blanding af sorter, der opdyrkes globalt

GEZEs virksomhedsskov vil vokse i Kenya, Tanzania, Cameroun, Nepal og Guatemala. Samtlige træer vil blive plantet og plejet af mindre, lokale landmænd. GEZE har bevidst udvalgt en blanding af sorter for at opfylde forskellige økologiske og økonomiske behov. Dette vil virkelig forbedre livssituationen for befolkningen i økonomisk svage regioner på lang sigt. Papayatræerne sikrer fødevaresikkerhed, mens Grevillea yder et særligt stort bidrag til CO2-binding. Mangotræer understøtter landmændenes familier som mad og varer, som de kan sælge.

En kombination af samfundsøkonomiske og økologiske mål

GEZEs virksomhedsskov sikrer dermed en større fødevaresikkerhed i svage regioner, skaber jobs og understøtter den lokale infrastruktur. I kombination med den aktive deltagelse fra lokalbefolkningen styrkes samfundene mærkbart på lokalt plan. GEZEs virksomhedsskov vil på lang sigt blive administreret af 588 mindre landmænd og binde i alt 1.830.000 tons CO2.

Socialt engagement hos GEZE

At give donationer udgør et permanent aspekt af GEZEs virksomhedskultur. Virksomheden har været sponsor for Plan International siden 2013, og er også mangeårig støtte for børnehospitalet “Olgäle” i Stuttgart. Det var på den baggrund, at ideen til den aktuelle donationskampagne blev en realitet.

Mere om socialt ansvar hos GEZE

At plante en skov er et helt exceptionelt, langsigtet projekt, der vil strække sig langt ind i fremtiden. De positive reaktioner på kampagnen i 2019 fra vores kunder og partnere bekræftede for os i, at vi skulle fortsætte med at plante GEZEs globale skov i 2020. Projektet forbinder og tilgodeser på denne måde mennesker i hele verden. GEZE hjælper med at sikre en bæredygtig fremtid.

Andrea-Alexandra Alber, administrerende direktør for strategi hos GEZE