GEZE RSZ 7 røgstyringsenhed: tryg brandsikring, selv under vanskelige installationsforhold

Med den nye RSZ 7 røgstyringsenhed har GEZE yderligere forbedret effektiviteten og pålideligheden af sin velafprøvede teknologi til tidlig varsling af røg og brand: den nye teleskopfunktion muliggør fuld funktion selv i ugunstige installationssituationer i døroverliggeren. Røgkammeret kan forlænges langt nok til at strække sig op til 30 mm. RSZ 7- røgstyringsenheden er velegnet til brug i alle GEZE´s hold-åben-enheder.

Effektiv røgstyringsenhed til vanskelige installationsforhold

RSZ 7 indgår diskret  i rumdesignet og fylder blot 30 mm i højden takket være det karakteristiske GEZE-design.

RSZ 7 indgår diskret i rumdesignet og fylder blot 30 mm i højden takket være det karakteristiske GEZE-design. © GEZE GmbH

Røgstyringsenheder i hold-åben-systemer skal altid fungere helt uden fejl, således at døre kan lukkes pålideligt i tilfælde af brand. Installationsforhold er ikke altidvelegnede, især hvis nye brandsikringsbestemmelser skal implementeres i eksisterende bygninger. Med sin intelligente nye RSZ 7 røgstyringsenhed med teleskopfunktion viser GEZE, at det dog alligevel stadig er muligt. Dette fleksible, justerbare hold-åbent-system er certificeret i henhold til EN 14637 og godkendt i henhold til de generelle typegodkendelser Z-6.500-2308. RSZ 7 er kompatibel med alle GEZE´s hold-åben-enhedstyper, selv til drejedørsdrev. Enheden falder diskret ind i rumdesignet med en samlet højde på 30 mm og det typiske GEZE-design. Enheden er tilsluttet 230 V-strømforsyningen og forsyner de tilsluttede GEZE hold-åben-enheder med 24 V DC. Installationen kan udvides til at omfatte yderligere kabelforbundne og trådløse loftmonterede røgdetektorer og manuelle udløserknapper.

I nødstilfælde lukkes brandsikringsdøre sikkert

Den nye røgstyringsenhed med en teleskopfunktion fra GEZE.

Den nye røgstyringsenhed med en teleskounktion fra GEZE. © GEZE GmbH

RSZ 7 røgstyringsenheden installeres over den gående fløj på den lodrette væg. Hvis sensorerne registrerer brand eller røg, går alarmen, og spændingsforsyningen til hold-åben-enheder (for eksempel elektrisk fasthold i styreskinnen eller fastholdmagnet) afbrydes: Dørene lukkes straks.

Om nødvendigt kan der tilsluttes yderligere to loftmonterede detektorer. Den integrerede røgdetektor har en automatisk tilpasning af alarmgrænsen og kompenserer for let snavs i røgkammeret, hvilket øger styringsenhedens levetid. Den aktuelle status for røgdetektoren angives med et visuelt signal.

Se RSZ 7-funktionalitet i vores video