Brandbeskyttelse: større sikkerhed i tilfælde af brand

Var det en cigaret? En kortslutning? Gnister fra svejsningen? Efter katastrofen, der ramte Notre Dame i Paris i april 2019 var der selvfølgelig straks spekulationer om, hvad der havde forårsaget branden. Uanset grunden så kunne det, som skete i Paris lige så vel ske for mange andre historiske bygninger: en brand der spreder sig hurtigt og som er vanskelig at kontrollere.

Efter det som skete med Notre Dame er brandbeskyttelsesprojekter igen et stort emne

Brandsikkerhedseksperter i hele Europa reagerer på hændelsen ved at stille spørgsmålstegn ved sikkerheden i deres egne bygninger. Hvor sikre er vores bygninger? Brand er uforudsigelige. Og de forårsager utroligt store skader. Og brande sker fortsat – på rådhuse, beboelsesbygninger og i højhuse som Grenfell Tower i London eller i historiske bygninger som Hertuginde Anna Amalias bibliotek i Weimar. Brand kan bryde ud i en hvilken som helst bygning. I enhver bygning, der indeholder brandbart materiale.

Forebyggende brandbeskyttelse sparer liv og ejendom

Efter en brand er det selvfølgelig kun naturligt at diskutere årsagerne. Diskussionerne inkluderer ofte også brandbekæmpende udstyr, fx defensiv brandbeskyttelse. Fordi så snart en brand finder sted, så handler det om at redde liv og mindske skaderne. Forebyggende brandbeskyttelse er af afgørende betydning for, at brandfolkene kan gøre deres arbejde. Ud over bygningsmæssig og organisatoriske tiltag inkluderer det også tekniske systemer, især brandvisningssystemer, brandslukningssystemer, brandudsugningssystemer og branddøre. De forhindrer dog ikke branden i at bryde ud. Dog spiller de en stor rolle i forhold til at stoppe branden fra at sprede sig og de skader, den kan medføre.

Røg- og varmeudsugningssystemer faciliterer flugt, rednings- og slukningsarbejde

Røgdetektorer og brandalarmsystemer hjælper til at spore brand tidligt. Røg og varmeudsugningssystemer (RWA) leder giftig røg og varme ud af bygningen. Hurtig og sikker evakuering er kun mulig, hvis nødudgangssystemerne er uden røg og røggas. Det er også grunden til, at røg- og varmeudsugningssystemer ofte er de første, der giver adgang til rigtige flugtruter, rednings- og slukningsarbejde.

Selvlukkende brandbeskyttende døre fungerer som sikre barrierer

Åbningen i brandbeskyttende eller brandhæmmende døre er sensitiv. Her forebygger selvlukkende døre, at ilden spreder sig og fungerer som det, vi kender som brandbeskyttende lukkere. Derfor spiller de en afgørende rolle i forebyggende af brandbeskyttelse. Særlige brandbeskyttende døre med brandsikre tætningslæber forebygger, at brand spreder sig igennem hele bygningen.

Brandbeskyttelse med intelligente systemer

GEZE sørger for løsningskoncepter med intelligente systemer til ovenstående nævnte forebyggende brandbeskyttende systemer. For eksempel kan et GEZE røg og varmeudsugningssystem suge røg og varme ud i tilfælde af brand. GEZE dørlukkere sikrer sikker lukning af brandbeskyttende døre. Og GEZE branddørsholder holder permanent eller temporært branddøre åbne. Derfor tilbyder de barrierefri adgang, men lukker pålideligt i tilfælde af brand. Loftmonterede røgdetektorer og manuel udløserknap kan kommunikere via trådløse moduler med branddørsholderne. Det betyder, at du kan eftermontere i eksisterende bygninger uden at være nødt til at bruge ekstra ledninger.

Brandbeskyttelse kræver planlægning og øvelse

Alle, der gennemgår deres brandbeskyttelsessystem efter at have set billedet af ødelæggelserne i Paris, bør holde øje med følgende checkliste ud over implementeringen af bygnings- og systemtiltag:

Nødudgangssystemer – giver adgang til brandfolk

 • Regelmæssigt forberede, offentliggøre og øve planer for nødudgangssystemer
 • Sørge for, at korridorer og trapper er sikre
 • Markere flugtruter og nødudgange
 • Ingen blokering af flugtruter
 • Holde nødudgange åbne, aldrig låse dem

Uddannelse af personale og træning af brandbeskyttende øvelser

 • Regelmæssige øvelser i at undgå ugunstig adfærd og ubevidst skødesløshed
 • Regelmæssige kurser til alle ansatte om, hvad de skal gøre i tilfælde af brand
 • Praktiske øvelser med brug af brandslukkere og vægmonterede brandhaner
 • Klare instruktioner i, hvordan brandbeskyttende udstyr bruges
 • Ophængning af sikkerhedsmeddelelser
 • Udpege og bekendtgøre samaritter, brandsikkerhedsteams, evakueringsassistenter og brandbeskyttelsesansvarlige

Disse forholdsregler samt den regulære inspektion og vedligeholdelse af systemer kan mindske risici – og redde liv, bygningen og ejendommen i tilfælde af brand.