Adgangskontrol og sikkerhed

Redningsvejsystemer

I nødsituationer tæller hvert sekund! Sikre flugt- og redningsveje er uundværlige, så mennesker straks kan forlade din bygning ved fare. Det er oplagt, at der findes strenge regler for bygningssikkerhed. Her kommer GEZEs redningsvejsystem på banen: Ved hjælp af dette sammenknytter du flere systemkomponenter, der sørger for sikkerhed, og overfører store datamængder hurtigt ved et minimalt forbrug af kabler. På denne måde går du ikke på kompromis med sikkerheden.