Lås 1-fløjet

Paniklåse til 1-fløjede døre låser pålideligt og frigiver dørene ved farer eller i paniksituationer, så de kan åbnes. Dermed kan personer altid passere døren indefra og ud i det fri. Døren låser automatisk, når den lukker. For at imødekomme alle behov har vi motor-, dørhåndtag- og kontaktlåse i programmet. Til simple panikfunktioner tilbyder vi en mekanisk paniklås.