Erstatningsluftssystemer

Opstår der brand i bygningen, sørger ventilationssystemer for den nødvendige ”trækkraft”. Derved kan røgen undvige. Herved er det koordinerede sammenspil af lufttilførsel og -udførsel altafgørende. Via åbningerne, der er udstyret med lufttilførselsdrev, i den nederste konstruktionsdel tilføres der luft. Dette forstærker den termiske opdrift (skorstenseffekt!), så røggasser kan trække ud via udtræksåbningerne øverst i bygningen. GEZE tilbyder røg og varmeaafsugningsanlæg, der er tilpasset til hinanden.