Hængslede døre

Hold-åbent-systemer

Med hold-åbent-systemer kan branddøre benyttes barrierefrit i din bygning. Systemerne holder døre åbne lige som en fastholdfunktion. I nødstilfælde lukker disse branddøre selvstændigt og sikkert. Dørene holdes åbne elektronisk via en branddør udstyret med en tilsvarende dørlukker. Så længe de enten lukkes manuelt eller (ved brand) lukkes ved udløsning af røgdetektor. GEZE tilbyder komplette hold-åbent-systemer til den forebyggende brandsikring.