Styringer røg- og varmeudsugningsanlæg

Styrecentraler er hjernen og strømforsyningen i røg- og varmeafsugningsanlæg (RVA) i din bygning. De styrer alle røg- og varmeudsugningsanlæggets komponenter for en mere sikker røg- og varmeudsugning i tilfælde af brand. Nødstrømsaggregater er styreenheder til alle luftindgangs- og udgangsåbninger, der er udstyret med røg- og varmeafsugningsdrev eller dørlukkere. De modtager meddelelserne fra røg- og varmeudsugningsanlæggets kontakterne og fra de automatiske udløsere, f.eks. røgdetektoren, styrer røg- og varmeudsugningen og overvåger komponenterne for fejl.