GEZE Service - Nach- und Umrüstung leicht gemacht!

Lettere udbygning og ombygning

GEZE Service – Vedligeholdelse af egne og fremmede produkter

En regelmæssig service og en kvalificeret vedligeholdelse af automatiske systemer er bydende nødvendige på lang sigt ved person- og driftssikkerhed. Personsikkerheden er den væsentligste funktion i flugt- og redningsvejsystemer. En permanent kontrol og vedligeholdelse skal derfor altid være sikret.

Via regelmæssige service opretholdes funktionaliteten og værdien af dit anlæg.

Lettere udbygning og ombygning

Vi moderniserer for dig

Som regel er leve- og funktionstiden for byggeteknisk udstyr kortere end selve bygningens. Tekniske anlæg skal fra tid til anden udskiftes. Man må heller ikke glemme, at kravene til byggeteknikken ændres, især hvad angår bygningssikkerhed som følge af tilpasninger til lovkrav eller nye standarder som f.eks. DIN 18650. GEZE’s serviceeksperter har mange års erfaring og kender alle krav, der stilles til bygningssystemer.  Vi kan tilbyder nye fremtidsrettede produktløsninger, der starter ved automatiseringen af døre til udrustning eller modernisering af din bygning med løsninger, der omfatter flugt- og redningsveje. Naturligvis indeholder vores tilbud også muligheden for at opgradere eller ombygge automatikker fra andre fabrikater.

Hurtig levering af reservedele

Vi er lagerførende af originale reservedele, også til ældre anlæg. Vi tilbyder dig kompetent rådgivning og en hurtig levering af reservedele.

Kontakt os på telefon +45 70 20 26 60 for at høre nærmere om vores landsdækkende service.