GEZE TS 5000 R-ISM - Feststellanlagen für 2-flügelige Türen

GEZE-låseanlæg til 2-fløjede døre

Et låseanlæg holder brandafslutninger åbne ved hjælp af en elektrisk anordning.  Med denne anordning kan dørfløjene fikseres i den ønskede stilling, indtil de udløses enten manuelt eller ved brand af røgdetektoren, hvorved døren lukkes. 

Et låseanlæg består af

  • Udløsningsanordning (behandler brandmelderens signaler)
  • Brandmelder
  • Låseanordning (dørlukker med elektrisk låsning eller magnet)
  • Energiforsyning

Ved brand lukkes åbne brand- og røgbeskyttelsesdøre automatisk.  I Tyskland kræver låseanlæg på brand- og røgbeskyttelsesdøre en generel byggeteknisk godkendelse fra Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin.