GEZE - Rauchabzugsanlage bei Frauenkirche, Dresden
RWA System
GEZE - Notstromsteuerzentralen bei Frauenkirche, Dresden
RWA System

Højbarok og hightech

Arkitekturbureau: IPRO, Dresden

I spændingsfeltet mellem rekonstruktionen af en historisk kirke installerede GEZE et skræddersyet RWA-system, der tager højde for tidssvarende krav til sikring af personer og bygninger. Dette er et centralt element i den forebyggende brandbeskyttelse.

Siden det ødelæggende bombeangreb i februar 1945 har ruinerne stået som et mindesmærke mod krig lige indtil Tysklands genforening. Genopbygningen, der begyndte i 1994, blev afsluttet den 30. oktober 2005 med en højtidelig ceremoni, kirkeindvielsen.

De lyse sandsten, den mægtige kuppel og de høje vinduer i de til dels vanskeligt tilgængelige områder giver den historiske ombygning af Frauenkirche et særligt præg. Netop her ligger de tekniske udfordringer ved indbygningen af et moderne røg- og brandventilationsanlæg. Det er absolut nødvendigt, at røg, brandgasser og hede kan slippe væk for at gøre en ordnet flugt mulig og ikke forhindre redningsarbejdet. RWA-systemerne består altid af mindst tre komponenter: Et åbnesystem, her til vinduerne, en nødstrømsstyrecentral og en branddetektor.

For at komme så tæt som muligt på det oprindelige udseende skulle der foretages særlige tekniske tilpasninger. RWA-anlæggene arbejder normalt med en arbejdsspænding på 24 V. Drevene til de høje vinduer kan kun forsynes med spænding over meget lange forsyningsledninger. Men der krævedes imidlertid ganske små ledningstværsnit, så det kun var nødvendigt at udføre minimale udfræsninger i indervæggene. Dette krævede en særlig løsning. Efter samråd med TÜV besluttede planlæggerne sig for det velafprøvede GEZE RWA-system, der kører på 230 V. 

Vinduerne i det øverste vinduesområde blev udstyret med GEZE E 206-drev. På grund af størrelsen hhv. vægten af de tophængte- og sidehængte fløje anvendtes der to drev på hvert vindue. Mekanikken, der overfører drevets kraft på vinduesfløjene, er en særlige indretning fra firmaet FeSa-Fenstertechnik, der lagde særlig vægt på et design, der passede ind i byggeriet. 

Det afgørende sikkerhedsaspekt ved alle RWA-systemer er, at de skal fungere uafhængigt af nettet. Ved 24 V-systemer sikres dette i kraft af akkumulatoren, der er integreret i RWA-nødstrømscentralen. Da det her drejede sig om en 230 V-variant, blev GEZE’s nødstrømscentral E 260 N 2/1 indbygget i en specialudførelse. Hele RWA-systemet er tilsluttet opstillingsstedets strømforsyning, hvilket sikrer uafhængighed af den normale strømforsyning.