Automatisk drejedør med funktion som flugt- og redningsvej fra GEZE
Automatisk drejedør med funktion som flugt- og redningsvej fra GEZE
Totalbillede af Johannes Wesling Klinikum i Minden, Tyskland
Totalbillede af Johannes Wesling Klinikum i Minden, Tyskland

Dørteknik i hospitaler

Johannes Wesling hospitalet er Tysklands største og nyeste hospital. Harald Klösges fra kontoret TMK Architekten i Düsseldorf, Tyskland, har designet dette højmoderne "grønne sygehus" der ligger på et 46.000 m² stort areal. Sygehuset har 3.500 rum og 864 senge, alt til en byggesum på 210 mio. euro. Sygehusets interdisciplinære og universelle behandlingsmetoder, det nyeste udstyr og den patientvenlig atmosfære er særdelse rentabel. Kravet om at skabe et konkurrendygtigt sygehus, hvor patienterne, de besøgende og de ansatte altid er i fokus, opfyldes bla. på grund af brugen af kvalitets materialer og byggeelementer. Facadekonstruktionen, som er lavet i glas og beton, skaber en lys og indbydende atmosfære i indgangshallen, og denne atmosfære videreføres gennem hele hospitalet.

Komfortabel passage og sikkerhed for alle

GEZE har bidraget til at opfylde de højeste krav til den nye bygning med det nyeste indenfor dør-, vindues- og sikkerhedsteknik. Den næsten lydløse elektrohydrauliske døråbner TSA 160 NT er monteret i områder med senge eller service transport som f.eks. patientadministration, som er en af sygehusets "hovedtrafikårerområder, i centret for forældre og børn, i korridorene der fører til operationssuerne og i adgangene til haver og gårdområder.  I tidskritiske situationer åbner dørene inden operationslægen når frem til dem. De åbner og lukker automatisk, hvilket er en stor fordel, når hænderne  er desinficerede eller sygehus personalet ingen ledige hænder har.. Den berøringsløse aktivering sker via en albuekontakt, der aktiveres med albuen så åbner døren inden man når hen til den .En sikkerhedssensor sørger for at døren ikke lukker så længe nogen befinder sig i døråbningen.  Den automatiske døråbning og lukning sørger også for komfortable adgang til sygehuskapellet. Den kan klare høj trafik og lukker store og tunge dørfløje stille og sikkert. TSA 160 NT opfylder alle gældende sikkerhedsregler og er typeafprøvet og certificeret iht. DIN 18650.

Som et alternativ kan man lade dørene stå åbne i normaldrift. I centret for forældre og børn og i opvågningen, hvor dørene også fungerer som flugtvejs- og branddøre, sikres døren med et fasthold, som er forbundet med en brandalarm. I tilfælde af brand aktiverer systemet automatisk det magnetiske fasthold. Døren lukker, så ild og røg ikke kan brede sig. I sygehuset er monteret 1- og 2-fløjede røg- og brandbeskyttelsesdøre, som endvidere kan passeres barrierefrit, med dørlukkesystemer af typen GEZE TS 5000 R-ISM med integreret røgdetektorcentral. I tilfælde af brand reagerer røgdetektoren og døren lukker automatisk. Yderligere kan døren fastholdes trinløst mellem 80° og 130°, låsepositionen kan herved fortsat passeres og sikrer i tilfælde af fare den størst mulige åbning af dørfløjene. Med den integrerede regulering af lukkerækkefølgen er det til enhver tid sikret, at begge dørfløje efter passering – eksempelvis af flygtende personer – igen lukker upåklageligt og døren igen kan opfylde sin funktion som branddør.

Døråbneren TSA 160 NT-F  forsinker, i tilfælde af røg og brand, lukningen af dørene,  hvor fejlfri drift af det automatiserede førerløse varetransportsystem skal opretholdes, indtil de robotdrevne vogne er kørt ud af dørfløjenes lukkeareal.

Forebyggende brandbeskyttelse – en nødvendighed

Bygningsteknikkens hurtige udvikling har medført højere krav til den forebyggende brandbeskyttelse. Da næsten 90 % af ofrene dør af den røg, som branden udvikler, og en stor del af materielle brandskader opstår på grund af røg, skal udbredelsen af røg især forhindres på flugt- og redningsveje. I sygehusets facadeområde forhindres dette ved hjælp af en systemløsning fra GEZE: Røgventilationsanlægget RWA 110E Tandem leder allerede røgen og varmen ud, når den opstår. Denne naturligt virkende ventilation udnytter den termiske opdrift – med friskluftåbninger nede på væggen, f.eks. gennem døre og vinduer, og udluftningsåbninger oppe på væggen og i loftet for at binde røgen i et begrænset og stabilt røglag over det område, hvor der er mennesker. Facade-udluftningsåbningerne i RWA 110E systemet i tandemudførelse, dvs. at begge vertikale vinduesprofiler er blevet forsynet med elegante el-spindeldrev. De sørger for at de tunge og store vinduesfløje åbnes til maksimal åbningsvidde indenfor  60 sekunder for at fjerne varme og udlede røg. Naturligvis kan de også anvendes til den daglige ventilation.

Ved at kombinere TSA 160 NT Z-Invers døråbnere som RWA ventilationsåbning på facadedørene, sikres en optimal fjernelse af røg på grund af den termiske opdrift. Ved røg- eller brandalarm åbner dørene og forbliver åbne, indtil der slukkes for alarmen og de igen kan passeres som ved normal drift. Denne specielle løsning sikrer både barrierefrihed og sikkerhed. I den daglige drift er der barrierefri tilgang til haver og gårdområder, ved røg og brand åbnes dørene og holdes åbne.

Fri adgang på flugtvejene

Løsninger på rednings- og flugtveje er kun sikre, når de er tilpasset de lokale forhold, for i nødstilfælde drejer det sig om at kunne forlade bygningen på få sekunder. Dørcentralen TZ 220 N er beregnet til sikring af flugtvejsdørene. Udstyret med nødknap og nøglekontakt er der blevet udviklet en skræddersyet løsning til sygehusenes specielle krav. Dørcentralen gør det muligt for vedkommende at passere en dør og åbner i nødstilfælde flugt- og redningsveje. Dette foregår med den store brugervenlige knap, som også i paniksituationer til enhver tid kan udløses hurtigt og sikkert. Manipulation med en sabotage- eller falsk alarm er stort set ikke mulig. GEZE sikkerhedsløsningernes systemiske karakter og varighedskrav udtrykker muligheden for samtidig udvidelse af døråbnere, brandbeskyttelsesanlæg og adgangskontrolsystemer. Dette er blevet realiseret i patientadministrationen: TSA 160 NT-F Invers-døråbnere er blevet forbundet med TZ 220 dørcentraler. Yderligere er den blevet udvidet med et brandalarmsanlæg. I centret for forældre og børn er denne komplekse løsning blevet kompletteret med et adgangskontrolsystem, som regulerer og dokumenterer adgangen af vedkommende personer inden for en fastlagt tidsplan. I hele sygehuset blev der i alt monteret 275 automatiske åbnere af typen TSA 160 NT og dens varianter inden for dørløsninger.

I administrationsområdet, modtage- og diagnoseafdelingen, sengehuset og auditoriet i dette uddannelseshospital af Medizinische Hochschulle Hannover har GEZE monteret næsten 400 dørlukkere på 1- og 2-fløjede træ- og stålpladedøre, det være sig dørlukkere med fasthold, T-Stop glideskinne eller friløbsfunktion. I alt blev der anvendt 750 dørlukkere af den velkendte serie TS 5000.

T-Stop glideskinnen med integreret åbningsbegrænsning gør ikke kønne og farlige dørstoppere overflødige. Der er ikke længere fare for at blive klemt fast mellem dørblad og stopper. T-Stop sørger dermed for højere sikkerhed og bedre hygiejne, da hele gulvarealer uden dørstop nemmere kan rengøres. Med den såkaldte friløbsfunktion er det muligt at passere døren uden nogen form for modstand i åbne- og lukkeretning efter at døren er blevet åbnet én gang, f.eks. om morgenen. Med det elektrohydrauliske fasthold sker der en sikker automatisk lukning af døren i tilfælde af brand.