GEZE TSA 160 NT Z-Invers
Slimdrive SL-geneigt in BBI Flughafen Turm

Sikkerhed og komfort med dørteknik på forkant

Flugtvej hen mod rullefortovet

Ved lufthavnen Berlin-Schönefeld, der fra 2011 omdøbes til Berlin Brandenburg International Airport (BBI) og som bliver Berlins eneste storbylufthavn, blev der fundet yderligere plads til vækst med den nye terminal D, samtidigt med at passagererne til Schönefeld kan betjenes, indtil hovedstads-lufthavnen åbnes. I kraft 18 ekstra check-in-steder kan den boomende lufthavn sydøst for Berlin nu klare op til syv millioner flypassagerer hvert år. Gates’ene fra terminalen fører direkte hen til rullefortovet. Passagererne går fra bygningen hen til flyet. Døranlæggene skal kunne klare denne logistik og den voksende passagertrafik. Robust og komfortabel teknik, der opfylder definerede sikkerhedskriterier, er en vigtig forudsætning for de stærkt trafikerede gate-døre. På den ene side skal teknikken sikre, at rullefortovet ikke betrædes af uvedkommende og på den anden side etablere flugtveje, der gør vejen til rullefortovet fri i tilfælde af panik. Hvis døren åbnes uberettiget, skal dette signaleres. Boarding-personalet skal være autoriseret til at åbne og lukke dørene på „Permanent åben"-position. Samtidigt skal dørene via brandmeldeanlæggene automatisk kunne åbne og forblive åbne i deres funktion som turbulensåbninger til røg- og brandventilation i tilfælde af brandalarm – også ved strømudfald.  

De nye gate-døre til rullefortovet er derfor blevet udstyret med GEZE-systemløsning. De består af det automatisk til sidehængte døre GEZE TSA 160 NT Z-invers til brug ved flugt- og redningsvejdøre samt ved døre, der bruges til lufttilførsel af røg- og brandventilationsanlæg (RWA), flugtvejsterminal GEZE TZ 220 med nødknap, en blinklygte med aktiveringselementer, som nøgleføleren GEZE SCT 221 til montering udenfor, og en GEZE-programvælger med nøgle. På monteringsstedet blev der stillet panikdørsbeslag og brandmeldeanlæg til rådighed. Hvis boarding-personalet er udstyret med den tilsvarende nøgle, kan de bruge programvælgeren til funktionen „Dør permanent åben eller låst/sikret". Med den tilsvarende nøgle kan berettigede udefra udløse den automatiske engangs-åbning og lukning, efter at åbnetiden er indstillet og dermed passere døren. Når den indstillede åbnetid er forløbet, lukkes døren igen – og forbliver sikret. Dørene er låst med elektriske flugtvejsdøråbnere. Ved panik kan der trykkes på nødknappen til flugtvejsterminalen. Det neutraliserer låsningen, aktiverer blinklyset og sender en melding til indbrudsmeldeanlægget. Dørene åbnes derefter automatisk med den elektriske TSA-automatik. Dørene kan åbnes manuelt via panikbeslagene.

I tilfælde af brand udløser brandmeldeanlæggets alarmkommando også frigivelse af flugtvejsterminalen. Dørene åbnes automatisk ligesom ved udløsning af flugtvejene. Den automatiske åbning af dørene - også ved strømudfald - sikres af GEZE TSA 160 NT Z-invers Den særlige fordel ved invers-funktionen består i, at dørautomatikken åbner døren, også ved netudfald eller elektrisk fejl i modsætning til den sædvanlige funktion i den automatiske dørteknik. Til at åbne døren anvendes automatikkens fjederkraft, døren trykkes automatisk op og holdes åben i den fastlagte position.