Sportarena Zadar Aussenansicht
Sportarena Zadar GEZE RWA Abluftlösung

Håndbold-VM i Kroatien: GEZE var med!

GEZE udstyrer seks nye sportsarenaer med den mest moderne byggeteknik

Fra den 16. januar til den 1.februar 2009 fandt verdensmesterskaberne i herrehåndbold sted i Kroatien. De 24 bedste hold viste medrivende, tempofyldte kampe på højeste tekniske niveau. Der forlangtes størst mulig funktionalitet, sikkerhed og design, da der skulle bygges seks nye, topmoderne sportsarenaer. GEZE scorede mange points hos velrenommerede arkitekter og hovedentreprenører i Kroatien, da det gjaldt om at udstyre indgangs- og brandbeskyttelsesdøre med dørlukkere og røg- og brandventilationsanlæg.

Forebyggende brandbeskyttelse - uundværlig 

Der samles tusindvis af mennesker i sportsarenaer. Man tør slet ikke forestille sig det – der udbryder brand og mennesker, der har tabt orienteringen, søger i deres panik efter flugtmuligheder. Hvis en bygning allerede brænder, går der kun få sekunder, før vejviserne ikke længere kan ses. For i tilfælde af brand truer ikke blot ild og hede, men i særlig grad røg og giftige brandgasser. Næsten 90 % af alle ofre for en brand skyldes røg, og en stor del af de materielle brandskader forårsages af røg. Udbredelsen af brandrøg, særligt i flugt- og redningsveje, skal derfor forhindres. Denne vigtige opgave udføres i sportspaladserne i Zagreb, Poreč, Zadar, Varaždin, Osijek og Split af GEZE’s røg- og brandventilationsanlæg (RWA), idet de effektivt fører røgen væk via intelligente forsyningsluftløsninger, allerede når branden opstår. De udgør dermed et uundværligt element i den forebyggende brandbeskyttelse.

Funktionsmåde i det naturlige røgaftræk 

Denne naturligt virkende brandventilation udnytter den termiske opdrift – med åbninger til forsyningsluft i det nederste vægområde, f.eks. døre, vinduer og ventilationsåbninger i det øverste væg- og loftsområde for at opbygge en stabil grænse for røgen oven over de områder, hvor mennesker befinder sig. Under denne grænse findes det røgfattige lag og ovenover det opadstigende sorte, giftige røggaslag, der bliver stadig tykkere i takt med brandens varighed. Ved hjælp af naturligt virkende RWA’er bliver dette lag under brandens udviklingsfase transporteret direkte ud i det fri i kraft af det termiske opdriftsprincip

GEZE RWA-åbninger i samklang med arkitekturen 

Udluftningsåbningerne i haller og på facader i vinduestyper af forskelligste art blev udstyret med elegante og teknisk fuldudviklede RWA-elspindel- og elkædedrev af typen E 250 og E 600-E 660 efter vinduets vægt og vandring. De etablerer en hurtig og sikkert røg- og brandventilation, leder røgen væk og har desuden den fordel, at de udgør den daglige udluftning. RWA-nødstrømscentraler af typen E 260 N32 garanterer driftsberedskab i 72 timer, hvis strømmen skulle svigte. Som styreenheder til drevene er de RWA’s "hjerne". De modtager meldinger fra f.eks. røgmeldere, eksterne brandmeldecentraler eller regn- og vindstyreenheder, og styrer brandventilationen i overensstemmelse hermed.

GEZE-dørteknik – sikkerhed og komfort for atleter og tilskuere 

Med dørlukkerprogrammet og dets ensartede design var det let at virkeliggøre et væld af visuelle og tekniske muligheder i forbindelse med indgangs- og brandbeskyttelsesdørene. For eksempel med den overliggende dørlukker TS 5000 E-ISM  til to-fløjede brand- og røgbeskyttelsesdøre med integreret, dvs. usynlig, regulering af lukkerækkefølgen. I tilfælde af brand lukker enheden dørfløjene i den rigtige rækkefølge og absolut tæt og forhindrer spredning til de eksisterende brandafsnit. Gennemgangskomfort og sikkerhed i kraft af variable fikseringsvinkler mellem 80° og 130° med et fikseringspunkt, der kan undertrykkes, sikres af den trinløse elektromekaniske fiksering, der ophæves i tilfælde af brand og lukker døren.

Ved udrustningen af sportsarenaerne beviste GEZE endnu engang sin kompetence, når det gælder kompliceret bygningsteknik – lige fra idéen til omsætningen af idéen og videre til den regelmæssige service.