GEZE Kvalitet

Konstant forbedring af vores produkter og vores serviceydelser er ét af vores grundprincipper. For vi vil ikke blot opfylde vore kundens forventninger men også overgå dem.

Naturligvis opfylder vore produkter og ydelser de normer og standarder, der kræves af myndigheder, forbund eller forsikring

Automatisk dørteknik:

EN 16005, DIN 18650, DIN 18263-4

Dørteknik:

DIN EN 1154DIN EN 1155DIN EN 1158

RWA (røg- brandventilation) og ventilationsteknik:    

DIN EN 12101-2

Sikkerhedssystemer:

DIN EN 179, DIN EN 1125

Byggeri uden barrierer:

DIN 18024, DIN 18025

Vore produkter og systemløsninger lever naturligvis op til disse standarder, for når det drejer sig om menneskers sikkerhed, kan kvalitetskrav og kontrolforanstaltninger ikke være strenge nok.

Vores produkter og systemløsninger overvåges permanent, både internt og eksternt, og har diverse godkendelser, certifikater, og godkendelsesmærker fra nationale og internationale institutter (f.eks. MPA Stuttgart)!

Desuden er vi medlem af diverse brancheorganisationer og -foreninger: