Optimalt samspil mellem røgopluk og erstatningsluft

Erstatningsluft

For at sikre at røg- og brandventilation fungerer sikkert, kræves der altid rigelig erstatningsluft. Via forsyningsluftarealer i den nederste del af bygningen strømmer der kold luft til, så den tilstedeværende gasmængde –  af den termiske opdrift – kan stige op og strømme ud via aftræksfladerne i den øverste del af bygningen. Med henblik på samspillet mellem åbningerne aftræksluft/erstatningsluft har GEZE flere aftræk- og erstatningsluftsystemer, der er fuldtstændigt afstemt efter hinanden.