For en fremtid med høj livskvalitet: Bæredygtighed er en hjertesag for os

Vi ser bæredygtighed som en griundlæggende værdi og social pligt – ikke som strategisk tiltag. for vores miljø, vores medarbejdere, kunder og vores virksomhed. Sandra Alber, Chief Officer Legal& Finance, beretter,hvilke bæredygtighedsstrategier GEZE følger.

Skabelse af fremtidsperspektiver

Det er ikke nok kun at overholde lovens forskrifter. Vi vil opnå mere: Vi vil åbne et positivt perspektiv for medarbejdere og kunder for at sikre en fælles fremtid.  

Hvis vi kan etablere bæredygtighed hos GEZE som bestanddel af vores adfærd og virksomhedskultur, er det en stor fordel for os. Vores processer og produkter bliver derved mere miljøvenlige. 

Ansvarligt, bæredygtig handling vil være en døråbner for os for at skabe et positivt perspektiv for medarbejder og kunder, samt for at sikre vores fælles fremtid

Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance

Vores aktiviteter og fokusområder for miljøbevidst handling 

Vores Sustainability Management baserer på tre søjler:  

1. Regionalt ansvar i et globalt netværk 

2. Klima og miljø 

3. Bæredygtighed under produktets livscyklus. 

En vigtig komponent er den ansvarlige brug af naturlige ressourcer. Vi har allerede i længere tid været opmærksom på aspekter som energieffektivitet af vores produkter. Således bruger GEZE i fabrikkerne i Tyskland udelukkende grøn strøm Dette vil vi også realisere mere og mere i vores produkter og langs hele deres produktlivscyklus.  

Grønne tage er en væsentlig del af klimabeskyttelse: planterne optager CO2 og bidrager til rensning af luften.

Grønne tage er en væsentlig del af klimabeskyttelse: planterne optager CO2 og bidrager til rensning af luften. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

CO2-fodaftryk som basis af bæredygtighedsstyringen   

Hvor opstår der drivhusgasudledninger hos GEZE, og hvor høje er de? Hos GEZE i Leonberg er der beregnet ent CO2-regnskab, der orienterer sig ved GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol). Dette drivhusgasprotokol er en global standard og angiver metoder, hvordan de forårsagede drivhusgasudledninger skal beregnes. Med disse data kan vi udforme vores bæredygtighedsstyring mere målrettet og reducere vores CO2-fodaftryk yderligere. 

Således måler vi vores andel i klimaforandringen 

I vores klimaregnskab er der på den ene side målt vores CO2-udledning, som opstår hos selve GEZE –ved interne forbrændingsprocesser eller f. eks. ved GEZEs køretøjspark (Scope 1 udledninger). På den anden side defineres de direkte udledninger som strøm, vanddamp eller fjernvarme (Scope 2 udledninger. Disse opstår uden for vores virksomhed og "købes", men bruges hos GEZE 

GEZE tager et yderligere skridt

Vi måler alle udledninger, der sker langs med vores værdikæder, som f.eks. også medarbejderes tjeneste- og forretningsrejser.

Vi måler alle udledninger, der sker langs med vores værdikæder, som f.eks. også medarbejderes tjeneste- og forretningsrejser. © Getty Images

For os er det vigtigt at også produktets anvendelse og End-of-Life-behandlingen af solgte produkter bliver mere bæredygtig. derfor måler vi frivilligt alle udledninger, der opstår langs med vores værdikæde. Disse Scope 3-udledninger er f.eks. medarbejderes tjeneste- og forretningsrejser Dertil hører også udledninger, der ligger uden for GEZEs indflydelse, som transport og brug samt genbrug af GEZE-produkter Dette gør reduktion af udledninger mere udfordrende, men disse data giver os muligheden at oparbejde fremtidsorienterede foranstaltninger med det mål også at kunne reducere disse emissioner over tid.  

 

Hvad vi allerede har opnået 

GEZE anvender kun grøn strøm ved alle fabrikker i Tyskland Desuden drives et varmekraftværk med naturgas i Leonberg Derved opnås lave Scope 1 ogd 2 udledninger (2,81 t CO2e) pr medarbejder 

Desuden kompenserer GEZE den anvendte naturgas for varmekraftværket samt brændstoffer for firmabiler.  

 

Hvad vi vil opnå endnu 

Selvom GEZE allerede er aktiv i alle kriterier for klimabevidst handling: CO2-udledninger skal gøres endnu mere gennemskuelig for at kunne reducere dem yderligere. Derfor udvidees CO2-regnskabet til alle datterselskaber med fokus på produktionssteder Også individuelle foranstaltninger til forbedring af det økologiske fodaftryk i leveringskæden og brugen af produkterne er planlagt.