Ordliste

Oversigt over tekniske udtryk

GEZE's leksikon over tekniske udtryk forklarer de vigtigste udtryk inden for dør-, vindues- og sikkerhedsteknik - fra ”A” som i ”adgangskontrol” til ”V” som i ”vinduesdrev”.

A

Adgangskontrol (Zuko)

Adgangskontrol (Zuko) betyder, at kun personer med særlig tilladelse af sikkerhedsgrunde har adgang til bygningen. Adgangskontrolsystemer kan bruges til at verificere tilladelser.

Adgangskontrolsystem

Et adgangskontrolsystem omfatter mange tiltag brugt til at kontrollere adgang, f.eks. strukturelle, organisatoriske eller personlige tiltag. Moderne adgangskontrolsystemer gør i stigende grad brug af biometriske data og de er knyttet til indbrudsalarmanlæg.

Adskillelse

Synonym: rumopdeling

Adskillelse betyder, at et større rum opdeles i mindre rum ved hjælp af skydevægge eller glassystemer. Designet for underopdeling er enten fast eller variabelt. 

Afbryder

Se tilbagemeldingskontakt.

Aktiveringselementer

Aktiveringselementer er komponenter til styring af automatiske døre og afhængigt af indstillingen, aktiverer de enten den automatiske åbning eller lukning af døren.

Ankerplade

Ankerpladen er modstykket til fastholdemagneten. Den installeres modsat til magneten. Der er magnetisk tiltrækning mellem fastholdemagneten og ankerpladen, der gør det muligt at holde døren åben.

Automatisk dør

Synonym: automatisk aktiverede døre

Automatiske døre er døre udstyret med en drivautomatik, der åbner og lukker dem.

B

BACnet

BACnet er en åben, neutral kommunikationsprotokol til bygningsautomation og kontrolnetværk. Den bruges til at forenkle kommunikationen mellem produkter fra forskellige producenter.

Barrierefri konstruktion

Med en barrierefri konstruktion er målet at undgå forhindringer og barrierer, når man designer og installerer adgangspunkter, herunder døre.

Bevægelsessensorer

En bevægelsessensor er en berøringsløs sensor, der identificerer bevægelse foran døren og derfor åbner den.

BIM-objekt

BIM-objekter er virtuelle 3D-modeller af komponenter, der bruges til planlægning, opførelse og styring af bygninger med BIM.

Biometri

Biometri henviser til studiet af fysiologiske karakteristika. Biometriske processer bruges ved adgangskontrol til at identificere eller autentificere en person.

Boxer gulvmonteret drejeleje

GEZE Boxer gulvmonteret drejeleje er et tilbehør til integrerede dørlukkere i Boxer-serien. Det gør det muligt at udstyre døre, der ikke har brand- eller røgbeskyttende funktioner, med fleksible åbningsbegrænsere og/eller mekanisk hold-åben-funktion.

Branddør

Synonym: brandsikringsdør

En branddør der fungerer som brandsikring for at forhindre ilden i at sprede sig. I nogle tilfælde er denne dør også røgtæt. Branddøre er en generel betegnelse for brand- og røgbeskyttende døre.

Brandsikringslukning

En brandsikringslukning er en dør, låge eller klap, der bruges til at lukke et rum og samtidig forhindrer branden i at sprede sig. En brandsikringslukning er en generel betegnelse for døre, porte og klapper, der bruges til at aflukke rum for at forebygge at ild og/eller røg spreder sig.

Bundlås

Bundlåse bruges til at låse automatiske skydedøre. Disse låse er installeret på døren tæt på gulvet.

Bygningsautomation

Bygningsautomation (GA) omfatter overvågningsudstyr, styreteknik og optimeringsudstyr i en bygning. Den muliggør automatisk betjening af alle processer i bygningen i overensstemmelse med foruddefinerede parametre eller helt enkelt til drift og monitorering. Til dette formål er alle tekniske enheder i en bygning forbundet i et netværk med hinanden.

Bygningsdrift

Bygningsdrift refererer til alle processer i den omfattende drift og styring af en bygning samt alt dermed forbundet fysisk og teknisk udstyr.

Bygningssikkerhed

Begrebet bygningssikkerhed refererer på den ene side til en bygnings og dens beboeres sikkerhed i tilfælde af brand eller panik. Samtidig omfatter det beskyttelse af bygningen som helhed eller et bestemt område i bygningen mod indbrud fra uvedkommende.

Bygnings Informations Modellering

Synonym: BIM:

Bygnings Informations Modellering er en softwarebaseret metode til planlægning, opførelse og administration af bygninger. Med denne metode gemmes bygningsdata digitalt. Bygningen formgives og data forbindes så det er muligt at visualisere bygningen i en computermodel. I nogle lande er BIM allerede standardprocedure i forbindelse med opførelse af offentlige bygninger.

Bygningsstyringssystem (GLT)

Et bygningsstyringssystem (GLT) refererer til software brug til at monitorere og kontrollere bygninger. Et bygningsstyringssystem omfatter leveringsnetværk inden i bygningen, der bruges som funktionelt netværk under udførelse af flere bygningsautomatiserings systemopgaver.

Bygningsstyringssystem (GMS)

Et bygningsstyringssystem (GMS) er et computerstyret system, der kontrollerer systemerne i en bygning, f.eks. farealarmsystemer eller kommunikationsudstyr og forenkler styring og drift. 

Bygningssystem

GEZE-bygningssystemet er et bygningsteknik-managementsystem, der optimalt opfylder de højeste krav inden for bygninger med specielle sikkerhedskrav. Det muliggør integrationen af GEZE-systemløsninger til døre, vinduer og sikkerhedstekniksektorer inden for bygningssikkerhed og kontrolsystem.

D

Detail

Hos GEZE refererer detail primært til designet af udstillingsvinduer og butiksfacader.

Direkte åbner

Direkte åbner er en generel betegnelse for mange typer af drev, der bruges til at åbne vinduer. Drevene er installeret på hoved- eller sidelukkekanten på vinduet således, at drevbevægelsen påføres under hele åbningen. Man siger at vinduet er ”eksponeret” (åbnet).

Dobbeltvirkende dør

Dobbeltvirkende døre er selvlukkende døre, der åbner i begge retninger og som har en åbningsgrad på mindst 90°.

Drejekryds

Et drejekryds bruges til at lede folk igennem indgangen en efter en. Det kan for eksempel være nødvendigt i forbindelse med adgangskontrol, hvis hver enkelt persons tilladelse til at betræde bygningen skal kontrolleres inden de går ind.

Drev under gulvet

Drev under gulvet er installeret i en monteringsbakke i bunden af dørpladen. Monteringsbakken er forbundet til dørpladen via et monteringselement, der fungerer som hængsel.

Driftstrømdøråbner

En driftstrømdøråbner låses, når ingen strøm tilføres. Den elektriske døråbner låses op, når strøm igen tilføres. Du vil høre en brummende lyd under aktivering med vekselstrøm men ikke med jævnstrøm. Modstykket til driftsstrøm er hvilestrøm.

Dørdrev

Dørdrev er motorer, der bruges til automatisk at bevæge sving- og skydedøre.

Dørdæmper

En dørdæmper er et stykke udstyr, der bruges til at bremse en dørs lukkebevægelse.

Dørfløj

Synonym: Dørplade

Dørfløjen er den del af døren, der kan bevæges.

Dørgrebspærrelås

Dørgrebspærrelåse bruges, når døre også skal kunne åbnes i modsat retning af den normale strøm i tilfælde af en nødsituation. Det udvendige dørgreb til denne type af låse er ikke forbundet til låsemekanismen, mens panikfunktionen er aktiveret i nødudgangsretningen. Hvis der gives et tilsvarende signal fra et adgangskontrolsystem, vil det udvendige dørgreb enten blive afkoblet permanent eller for en bestemt periode, så døren kan åbnes imod nødudgangsretningen.

Dørlukker

En dørlukker er et stykke udstyr, der sikrer, at døren efter den er blevet åbnet, lukkes igen, automatisk og sikkert.

Dørlukker med friløbsarm

Dørlukkere med friløbsarm er dørlukkere, der har en friløbsfunktion.

Dørpladeinstallering

Synonym: Pladeinstallering

Ved en dørpladeinstallering er dørlukkeren fastgjort på dørpladen og glideskinnen, eller forbindelsesarmen, er fastgjort til dørkarmen.

Dørteknik

Hos GEZE omfatter produktområdet for dørteknik dørlukkersystemerskydedørsbeslag, GEZE ActiveStop og manuelle skydevægssystemer

E

Elektrisk fasthold

Et elektrisk fasthold er en hold-åben-enhed, der er integreret i glideskinnen. Det fungerer med brug af magnetisk energi.

Elektrisk døråbner

Sammen med slutblikket er en elektrisk døråbner modstykket til låsefallen. Elektriske døråbnere åbner døren via en impuls uden at brugeren behøver at aktivere låsefallen med et håndtag. Den bruges for eksempel med et slagdørsdrev, hvor adgang er kontrolleret med brug af adgangsberettigelse eller som del af et samtaleanlæg. En elektrisk døråbner er en elektrisk enhed, der automatisk åbner døre. Den installeres i dørkarmen over for låsen.

Elektrisk lineært drev

Synonym: Elektrisk drev

Et elektrisk lineært drev, eller kort, elektrisk drev, er et vinduesdrev, der indeholder en elektrisk motor. Motoren omdanner elektrisk energi til bevægelse, eller mere præcist, til en lineær bevægelse.

Enkeltlags sikkerhedsglas

Synonym: ESG

Enkeltlags sikkerhedsglas består af en glasrude, der er blevet varmebehandlet med brug af en bestemt metode for at give glasset et chok og øge slagfastheden.

Enkeltvirkende dør

Synonym: slagdør

En enkeltvirkende dør er en slagdør, hvor dørfløjne er fastgjort på én side. Dørhængslerne er placeret på denne side og låsen er på den modsatte side. Enkeltvirkende døre er den mest almindelige type af døre.

F

Facade

Facaden er den udvendige overflade på den synlige bygningskonvolut.

Flad ovenlysåbner

Også kendt som: fladformovenlysåbner, se ovenlysåbner

En flad ovenlysåbner er et beslag brugt til at åbne og lukke ovenlys. Saksen aktiveres ved at trække i stangen og betjeningsenheden forbindes til flere mekaniske forbindelser. Flad ovenlysåbner refererer til et ovenlysåbningssystem med et ekstremt fladt design. Saksenes flade design og standardarmafledningen kræver meget lidt plads over og langs en vinduesfløj.

Fleksibel åbningsbegrænser

Med de fleksible åbningsbegrænsere er åbningsbegrænsningen i glideskinnen ikke fast, men snarere fleksibel. Det gør det muligt for dæmpemekanismen at sætte ind, mens det også forebygger døren i at åbne yderligere.

Flugtvej

Flugtveje i en bygning viser en flugtdør så brugerne hurtigt og sikkert kan forlade bygningen i tilfælde af en nødsituation eller paniksituation, f.eks. under en brand. De er desuden designet stil at gøre det nemmere at redde beboere.

Foldedøre

Foldedøre består af to eller flere plader, der forbindes med hængselforbindelser. Disse plader kan skubbes sammen til en zigzagformet dør eller helt enkelt foldes.

Fordørspakke

Vores GEZE fordørspakke er en barrierefri løsning til fordøre i private boliger og boligblokke. Den består af et automatisk svingdørsdrev, et adgangskontrol system, flere lukkemekanismer og al nødvendig kabeludstyr og kabelkanaler.

Fotocelle

En fotocelle er et fotoelektrisk system, der består en eller flere lysstråler. Hvis en af disse lysstråler brydes, registrerer systemet forhindringen, der forårsager afbrydelsen og udløser et elektrisk signal. Fotoceller bruges til kontaktløs registrering af objekter i bevægelse.

Friløbsfunktion

Friløbsfunktionen på dørlukkere muliggør brugen af en dør uden modstand i åbnings- og lukkeretning, hvis den forud for åbning/lukning er blevet åbnet til en foruddefineret åbningsvinkel, f.eks. den første åbning/lukning på en dag. Samtidig lukkes døren af dørlukkeren på en kontrolleret måde, så snart strømforsyningen er afbrudt. Det gør det muligt at opfylde brandsikringsforanstaltninger samtidig med at døren fortsat er barrierefri.

G

GCprofile Therm

Termisk adskilt profilsystem i fint rammedesign for et sofistikeret udseende. Til installeringssituationer hvor der lægges særlig vægt på høj energieffektivitet, f.eks. mindst muligt varmetab om vinteren eller kuldetab om sommeren. Profilsystemet er også brugt ved øgede krav til skydedørssystemets tæthed. Det egner sig særligt godt til udvendige døre, der er udsat for mange vejrforhold og indvendige døre, hvor der er behov for, at de har en høj grad af lydisolering.

Glasbeslag

Glasbeslag er specielle klemmebeslag til glasdøre.

Glasfacade

Glasfacader er facader, der primært består af glas. De er for eksempel ofte fundet som ydre del på store, prestigefyldte bygninger eller på forretningsfacader med skydeglasvægge.

Glassystemer

Hos GEZE er glassystemer en generel betegnelse for integrerede helglassystemer, helglassystemer og manuelle skydevægssystemer.

Glideskinne

Glideskinnen er et fast modstykke til dørlukkeren, der er fastgjort til den anden del af døren. Hvis lukkeren er fastgjort til rammen, er standardarmen fastgjort til dørpladen eller omvendt. Når døren åbnes, bevæger en glideklods sig langs skinnen.

Grænseflademodul

Synonym: Gateway

Et grænseflademodul er en forbindelse mellem et dørsystem og et bygningsautomationssystem samt konvertering fra en dataprotokol til en anden.

Grønt byggeri

Grønt byggeri er et begreb, der bruges inden for bæredygtigt byggeri. Det refererer til bygninger, der er blevet bygget med bæredygtighed for øje. Hvis bestemte kriterier i relation til effektiv energiforbrug, vand og andre ressourcer som sundt arbejdsmiljø og reducering af affald og begrænsning af forurening af miljøet er opfyldt, kan sådanne bygninger modtage en såkaldt LEED-certificering (Leadership in Energy and Environmental Design).

Gulvmonteret dørlukker

En gulvmonteret dørlukker (forkortet: BTS) er en dørlukker, der er integreret i gulvet. Lukkeproceduren foregår fra den nederste del af døren. En gulvmonteret dørlukker bruges ikke alene til at lukke døren, den bærer også dørens vægt.

Gående fløj

Synonymer: bevægelig, primær plade

Ved dørsystemer med flere plader refererer vi til pladen, der åbnes først og lukkes sidst, som den gående fløj (altså: bevægelig, primær plade). Generelt er låsen installeret på selve dørpladen. 

H

Helglassystem

Et helglassystem (GGS) henviser til konstruktioner, hvor en dør, et fas panel eller ovenlys, hvoraf hver af dem består af en enkelt glasrude, kun har en ramme øverst eller nederst, men ikke i siden.

Holdemagnet

En holdemagnet er en komponent, der holder branddøre i redningsvejsystemer lukkede.

Hold-åben-enhed

Synonym: Hold-åben-enhed

En hold-åben-enhed er en komponent i hold-åbent-systemet. Enheden gør det muligt at holde selvlukkende brand-/røgdøre åbne enten i en defineret eller en valgt vinkel, indtil de udløses elektrisk.

Hold-åben-magnet

Synonymer: hold-åben-magnet, elektrisk hold-åben-magnet

Hold-åben-magneter holder branddøre åbne. De er ikke integreret i glideskinnen. De er monteret på dørpladen. Der er magnetisk tiltrækning mellem dem og den magnetiske modplade, der får døren til at stå åben.

Hold-åbent systemer

Et hold-åbent-system refererer til udstyr brugt i tilfælde af brand og som bruges til at lukke dørlukkere til branddøre, der ellers holdes åbent for at sikre tilgængelighed. I tilfælde af brand vil dørlukkerens funktion blive deaktiveret på en kontrolleret måde og den automatiske lukning af dørlukkeren til branddøre udløses. Et hold-åbent-system er omfattet af mindst en udløsermekanisme, en branddetektor, en hold-åben-enhed og en strømforsyning.

Hovedlukkekant

Hovedlukkekanten (HSK) er den kant på en dør eller et vindue, der er placeret over for dørstoppet. På den måde er den også modsat sidelukkekanten.

Hvilestrøm

Hvis strømmen går, udløses en elektrisk hvilestrøms lås, der låses ved langsigtet drift. I tilfælde af strømsvigt, låses den elektriske lås op og udløser den pågældende låsefalle. Modstykket til hvilestrøm er driftsstrøm.

Hængsel

Synonym: dørhængsel, dørstop

Hængslet er den del af døren, der forbinder pladen til rammen.

Hængselside

Hængselsiden på en dør er den side af døren, hvor dørhængslet er fastgjort og synligt.

I

Indbrudshæmning

Indbrudshæmning karakteriserer bygninger, der gør brug af komponenter, der bruges til at forebygge forsøg på indbrud.

Indeklimaregulering

Synonym: indendørs klimakontrol

Indeklimaregulering er en mulighed for intelligent styring af ventilation i en bygning. Afhængigt af temperaturen, fugtigheden og luftkvaliteten, åbnes eller lukkes vinduerne automatisk i overensstemmelse med foruddefinerede ventilationsscenarier. Indeklimaregulering kan også bruges i forbindelse med en RWA-central så ventilation og røgudsugning kombineres. I tilfælde af brand tager RWA-centralen over og bevæger vinduerne til den ønskede sikkerhedsposition.

Indstikslås

I modsætning til andre typer af låse er indstikslåse indsat i rammedøre eller dørplader, så kun frontpladen er synlig på den lukkende kant på pladen. Normalt har en indstikslås en låsefalle og en låserigel.

Indsugningsluftsystem

Indsugningsluftsystemer er beregnet til at suge frisk luft udefra ind i bygningen.

Integreret dørlukker

Integrerede dørlukkere er installeret direkte i dørpladerne. Det betyder, at glideskinnen kun er synlig, når døren åbnes.

Integreret helglassystem

Synonymer: Integreret profilhelglassystem

Med integrerede helglassystemer (IGG) er profilsystemet integreret mellem mindst to glasruder, så dets vertikale og horisontale komponenter forbliver ude af syne.

Integreret lukkesekvensregulering

Den integrerede lukkesekvensregulering (ISM) sikrer korrekt lukkesekvens for 2-fløjede døre. Den gående fløj forbliver i venteposition, mens den stående fløj lukker. Den gående fløj frigives efterfølgende i overensstemmelse med lukkesekvensen, så den også lukker.

Intelligente facader

Intelligente facader indebærer automatiske vindues- og dørelementer, der er integreret i bygningsstyringssystemet og som muliggør ventilation og luftkonditionering i bygningen.

ISO-glas

Synonym: isoleringsglas

ISO-glas er en forkortelse for isoleringsglas. ISO-glas refererer til glas presset sammen af flere lag og som giver en fremragende varmeisolering (flerlagsglas). ISO-glas er blevet til en standard inden for boligbyggeri.

I.S.T. Kingfix

I.S.T. Kingfix-fallelåsføringen har ekstra fordele og opfylder strengere krav i forhold til varmeisolering og lyddæmpning. I.S.T. Kingfix-fallelåsføringen, 12 mm fra slutblikkets skruepunkter til afdækningens øverste kant, er kompatibel med målene for elektriske døråbnere, der normalt er tilgængelige på markedet. Slutblik baseret på de nævnte mål ovenfor kan fortsat bruges uden behov for ændringer. A4000 I.S.T. Kingfix kan eftermonteres på eksisterende døre med brug af disse slutblik uden problemer.

L

Lamineret glas

Synonymer: sikkerhedsglas

Lamineret glas (LSG) fik sit navn, fordi det består af en kombination af to eller flere flade glasruder, der er forbundet via en rivefast og elastisk polymerfolie. Denne kombination sørger for vigtige sikkerhedsegenskaber såsom gennembrudsmodstand, reduceret risiko for tilskadekomst forårsaget af glasskår, idet de hænger fast i folien, og meget bedre lysisolering.

Laserscanner

En laserscanner er en sensor, der bruges til at sikre automatiske svingdøre med brug af laserteknologi.

Lineære skydedør

I en lineær skydedør bevæger dørpladerne sig lige langs en vandret linje i modsætning til vinkelskydedøre eller rundbueskydedøre.

Lukkeforsinkelse

Lukkeforsinkelse er en funktion, du kan konfigurere på en dørlukker. Den bruges til hydraulisk at reducere lukkehastigheden og mindske den hen mod slutningen af lukkeprocessen.

Lysgitter

Et aktivt infrarødt lysgitter består af mange spotlights. De udsender lysstråler mod gulvet som reflekteres tilbage. Hvis en lysstråle brydes af et objekt eller en person, registreres det og udløser en foruddefineret reaktion fra døren, f.eks. åbnes døren. Aktive infrarøde lysgitre sikrer automatiske svingdøre og skydedøre.

Lysning

Synonym: sidekarm

Lysninger er vertikale skårne overflader i væggen. De udgør den indvendige vægoverflade på en åbning brugt til døre og døråbninger.

Lås

Synonym: dørlås

En lås er en udstyrsdel, der ofte aktiveres med en nøgle og som tjener til at holde en dør lukket og forebygge uvedkommende personer i at åbne den.

Låsedrev

Et låsedrev er et drev brugt til at låse vinduer. I de fleste tilfælde er det et elektrisk lineært drev.

Låsefalleføring

Låsefalleføringen gør det muligt at forbedre åbningen af din dør. Føring af låsefallen på samme niveau som slutblikket forebygger hældninger selv på døre, der lukker med et smæk.

Låsefunktion

En låsefunktion neutraliserer slutlukkehastigheden kort før en dør lukker helt, så låsefallen lukker. Det gør det muligt at tilpasse en mulig modstand i lukkehastigheden kort før lukkecyklussen er færdig.

Låsesystem

Et låsesystem refererer til alle komponenter, der bidrager til at låse et vindue, og også til en installation, hvor flere forskellige lukkecylindre og deres tilhørende nøgler er forbundet til hinanden.

M

Manuelle ventilationssystemer

Manuelle ventilationssystemer er systemer, hvor vinduer åbnes manuelt og ikke automatisk, f.eks. ovenlysåbningssystemer eller dreje-vippe-beslag med håndsving.

Manuelt skydevægssystem

Synonym: MSW

Et manuelt skydevægssystem omfatter flere dørplader, der kan åbnes. De har en primær akse langs hvilken pladerne bevæges og et opbevaringssted, hvor de opbevares, når systemet er åbent.

Massiv hængslet dør

I en massiv hængslet dør er hele pladen fremstillet af det samme materiale i modsætning til rammedøre.

Mekanisk fasthold

Mekanisk fasthold er en generel betegnelse for den mekaniske fastholdenhed og de tilhørende komponenter.

Modsat hængselside

Den modsatte hængselside på en dør er den side på en dør modsat til den, hvor hængslet er placeret.

Modulært fast modulprofil

Synonym: Fastfeltprofilsystem

Den modulære faste modulprofil er en del af glasbeslagene på glasklemmebeslaget. Det gør det muligt at opsætte helglasvægge til vertikal og horisontal kantning af ESG-ruder med en glastykkelse på 8, 10 eller 12 mm.

Montage modsat hængselside

Montage modsat hængselside refererer til installering af dørlukkeren i dørrammen og installering af glideskinnen eller standardarmen til dørpladen.

Motorlås

En motorlås er en lås, der låser og låser op med brug af en elektrisk motor.

N

Natkøling

Natkøling er en termisk funktion på en facade. Med dette system føres varm luft indefra ud til overfladen gennem elektrisk styrede vinduer i de kølige morgentimer og om natten og giver kold luft adgang til bygningen. Denne type af ventilation spiller en særlig vigtig rolle i kontorbygninger.

Naturlig røg- og varmeaftræksenhed

Synonym: NRWG

Naturlige røg og varmeaftræksenheder (NRWG) sikrer, at røg og gasser ledes ud af bygningen i tilfælde af brand. Disse regulerede bygningsprodukter inkluderer altid et vindue samt alle dertil hørende komponenter, fyldnings- og drevsystemet samt de komponenter, der hører med til dem.

Naturlig ventilation

Synonym: fri ventilation

Naturlig ventilation refererer til brugen af naturlige trykgradienter genereret af vind og/eller temperaturforskelle mellem udendørs og indendørs luft til ventilation. Denne metode gør ikke brug af strømdrevne ventilatorer.

Netværksintegration

Netværksintegration refererer til oprettelse af forbindelser mellem alle tekniske komponenter inden for et system. Gennem brugen af almindelige standarder, f.eks. KNX, kan komponenter forbindes med hinanden, selvom er fremstillet af forskellige producenter.

Nødudgang

Nødudgange er døre placeret langs flugt- og redningsveje.

Nødstrømsstyrecentral

Synonym: nødstrømsaggregat

En nødstrømsstyrecentral er en elektrisk enhed, der sikrer fuld strømforsyning i tilfælde af, at den primære strømkilde afbrydes.

O

Oplåsningshåndtag

Oplåsningshåndtaget, også kendt som dagsindstilling, er et valgfrit håndtag til mekanisk permanent oplåsning af den elektriske døråbner. Hvis en dør låses op ved aktivering af dette håndtag kan du kun låse den efterfølgende ved at aktivere håndtaget igen.

Ovenlys

Et ovenlys er et vindue i loftet i et rum med et fladt eller let hvælvet tag. De ses ofte installeret i store rum eller haller og bruges i rum uden ydervægge, hvor almindelige vinduer ikke kan anvendes. Et ovenlys' primære funktion er ventilation af et rum.

Ovenlysåbner

Synonym: flad ovenlysåbner

En ovenlysåbner er et beslag, der bruges til at åbne og lukke ovenlys. Den har et saksedrev og en panikstang. Ovenlyset bevæges med saksedrevet, som igen bevæges af panikstangen.

P

Paniklås

En paniklås er en mekanisme, der låser døre, men som gør det muligt at åbne dørene udad indefra på et hvilket som helst tidspunkt. I tilfælde af fare eller situationer med panik, kan folk uhindret flygte gennem denne dør.

Panikstang

En panikstang er en horisontal trykstang, der løber på tværs af hele dørpladen. I tilfælde af situationer præget af panik, f.eks. hvis en stor gruppe af mennesker skubber på døren, aktiveres den helt enkelt med skub.

Panikdør

En panikdør er en dør, der under normale omstændigheder er lukket for at sikre, at uønskede individer ikke har adgang til bygningen. I tilfælde af en situation præget af panik kan den åbnes af folk, der forsøger at flygte, uden at det kræver forudgående instruktioner. Døren fungerer som en nødudgang.

R

Radar

En radar (radiodetektor og afstandsmåling) er en betegnelse, der refererer til de mange registrerings- og lokaliseringsprocedurer baseret på elektromagnetiske bølger i radiofrekvensområder (radiobølger). Hos GEZE bruges funktionsprincippet for radarer, på området bevægelsessensorer.

Radarbevægelsessensor

En radarbevægelsessensor er en bevægelsessensor, der fungerer som en radar. Den bruges til at aktivere automatiske døre.

Rammedør

Synonym: rammedør, dørplader indrammet under bevægelse

En rammedør er en dør, hvor den ydre ramme på dørpladen har en profil og indersiden har en fyldning. Fyldningen kan være lavet af et hvilket som helst materiale såsom glas, træ, etc. På en rammedør er låsen integreret i profilen og ikke i fyldningen.

RC2

RC er en forkortelse for Resistance Class, modstandsklasse. Modstandsklassen indikerer, hvor længe et produkt kan holde stand mod en angriber, der forsøger at bryde ind. RC2 betyder, at en komponent vil forhindre en gerningsmand, der forsøger at bryde lukkede og låste komponenter op med brug af simple værktøjer såsom en skruetrækker, tange og kileskruer, i tre minutter.

Rulleskydebeslag

Et rulleskydebeslag er et skydebeslag fastgjort på en skinne og en kørerulle. Bevægelsen af dørbeslaget sker via rullerne, der også støtter dørens vægt.

RWA-kontrolpanel

Et RWA-kontrolpanel er et nødstrømsaggregat, der leverer strøm til vinduesdrev, også i tilfælde af strømudfald, og aktiverer vinduet.

Røgbeskyttende lukning

En røgbeskyttende lukning er en dør, låge eller klap, der bruges til at aflukke et rum og samtidig forhindrer røgen i at sprede sig.

Røgdetektorer

Røgdetektorer er enheder, der registrerer røg grundet tilstedeværelsen af elementer fra forbrænding i luften, for eksempel, og udløser en alarm.

Røgdør

En røgdør er en selvlukkende dør, der, når den er installeret og lukket, fungerer som røgbeskyttende lukning, som forhindrer røgen i at sprede sig.

Røgkontrolenhed

En røgkontrolenhed er en enhed, der sørger for tidlig sporing af ild og røg og tilfører strøm til hold-åben-enheder. I tilfælde af brand registrerer den ild og røg og afbryder strømmen til hold-åben-enheden.

Røg- og varmeudsugningsanlæg

Synonym: RWA

Et røg- og varmeudsugningsanlæg sørger for forebyggende brandsikring ved at sikre, at røgen ledes ud af bygningen så hurtigt som muligt i tilfælde af brand. Et komplet RWA omfatter individuelle røg- og varmeaftræksventilatorer (RWG), udløsningsenheder, styreelementer, en strømforsyning, ledninger og frisklufttilførsel. 

S

Saksedrev

Et saksedrev er et lineært vinduesdrev, der åbner et saksepar. Vinduet åbnes ved at saksen åbnes.

Selvlåsende paniklås

Synonym: SVP

se paniklås

Sensorer

Hos GEZE omfatter sensorer alle aktiveringselementer, der er baseret på sensorteknik.

Sidelukkekant

Sidelukkekanter (NSK) er de kanter på en dør eller et vindue, hvor døren eller vinduet er fastgjort.

Sikkerhedsteknik

Hos GEZE omfatter produktområdet for sikkerhedsteknik på den ene side alle produkter, der bruges til at sikre, at udelukkende autoriserede personer har adgang til en bygning og på den anden side alle produkter, der bruges til at sikre, at folk kan forlade bygningen sikkert i tilfælde af en nødsituation.

Skillevægssystem

Et skillevægssystem består af skillevægselementer, med hvilke et rum fleksibelt kan opdeles.

Skydedør

En skydedør består af en eller flere horisontalt bevægede dørplader, der bevæger sig hen over en åbning på eget niveau.

Skydedørsbeslag

Synonym: skydebeslag

Et skydebeslagssystem refererer til et system til åbning af skydedøre, der består af en skinne, en rullevogn, ophængningsbolt, ophængning, gulvglideskinne og et endestop eller SoftStop, som påkrævet. Skydedørsbeslag er en generel betegnelse for komponenter, der normalt fremstilles af metal og som letter åbning og lukning af døre og vinduer, f.eks. hængsler og låse.

Skydedørsdrev

Skydedørsdrev anvendes til automatisk åbning og lukning af skydedøre.

Skydedørssystem (automatisk)

Et skydedørssystem er en systemløsning til automatisk bevægelse af flerfløjede døre.

Skydevæg

En skydevæg er en bevægelig mur, der kører på skinner øverst og nederst og som gør det muligt at bevæge panelerne omkring i rummet. Skydevægssystemer kan også bruges til at underopdele et stort rum til mindre rum.

Slusesystemer

Synonym: slusesystemer

Et slusesystem består af to døre styret på en sådan måde, at kun en dør kan åbnes ad gangen. Den indvendige dør har de sikkerhedsfunktioner, der er nødvendige til at beskytte rummet, der ligger bag den.

Slutblik

Slutblikket består af en plade med udsparinger til en låsefalle og riglen til dørlåsen, hvis en sådan anvendes. Den er installeret i dørrammen som et modstykke til disse komponenter for at beskytte dem mod slitage. Det er for eksempel nødvendigt for at skelne mellem fladt slutblik og vinkelslutblik. Fladt slutblik kan bruges i mange forskellige situationer. De bruges til træ- og stålrammer samt til plastrammer og aluminiumsblændrammer.

Smart bygning

Udtrykket smart bygning refererer til en bygning udstyret med tekniske processer og systemer, der øger livskvalitet og -forhold samt sikkerhed og gør det muligt at bruge energien mere effektivt. Det opnås ved at udstyre bygningen med fjernstyrede enheder forbundet til et netværk og installationer samt en række processer, der kan automatiseres.

Spindeldrev

Også kendt som: elektrisk drev

Et spindeldrev er et drev brugt til at åbne og lukke vinduer. Bevægelsen udføres af en aksel.

Standardarm

Standardarmen er et fast modstykke til dørlukkeren, der er fastgjort til den anden del af døren. Hvis lukkeren er fastgjort til rammen, er standardarmen fastgjort til dørpladen eller omvendt. Når døren åbnes, bevæger begge stænger på standardarmen sig hen over vendepunktet.

Stanglåsning

Stanglåsning bruges til at låse automatiske skydedøre. I sådanne tilfælde integreres en rigel il det fint indrammede ISO-profilsystem. Hvis døren er låst, placeres stangen i gulvet.

Styrtdetektor

Styrtdetektor er en generel betegnelse for alle detektorer, røgalarmer, termiske detektorer etc., der er fastgjort til styrtdetektoren.

Stående fløj

Synonymer: behovsfløj

På døre med flere fløje, kan fløjen forblive lukket, mens den gående flyttes og refereres til som den stående eller behovsfløjen. Hvis behovsfløjen åbnes, sker det udelukkende efter, at den gående fløj er blevet åbnet. Når den lukker, skal den stående fløj lukke først.

Svingdør

Synonym: svingpladedør

En svingdør er en dør, hvor pladen er fastgjort til en af de aflange ender på dørkarmen. Omdrejningsaksen er vertikal. Svingdøre kan designes, så de kun drejes i én retning eller i begge retninger.

Svingdørsdrev

Svingdørsdrev bruges til automatisk åbning og lukning af svingdøre.

Svingdørssystem

Et svingdørssystem er en systemløsning, der giver mulighed for at bevæge svingdøre med flere plader automatisk.

T

Tagrøgudsugningssystem

Et tagrøgudsugningssystem leder røgen ud af bygningen gennem tagvinduer.

Tandremslås

Tandremslås bruges til at låse automatiske skydedøre. Denne løsning gør det muligt at bibeholde en dør låst selv uden strøm. Dog kan døren åbnes automatisk i tilfælde af en nødsituation.

Teleskopdør

Synonym: teleskopdør

Teleskop-skydedøre er døre, hvor pladerne føres langs parallelle skinner. Det betyder at rummet på den anden side kan være mindre end dørens åbningsbredde, hvilket sparer plads.

Termisk adskilt profilsystem

Et termisk adskilt profilsystem er et profilsystem, hvor den inde og ydre aluminiumsprofil er adskilt af en plastbane. Eftersom plastmaterialet har en lavere varmeledningsevne end aluminium mindsker det varmetab og forbedrer energieffektiviteten.

Termisk detektor

En termisk detektor udløser en alarm, når en fastsat maksimal temperatur nås eller, hvis der er en hurtig temperaturstigning.

Tilbagemeldingskontakt (også: afbryder)

En tilbagemeldingskontakt er en valgfri kontakt på den elektriske døråbner, der bestemmer og sender dørstatus (åben/lukket). Den identificerer kontakt mellem den elektriske døråbner og låsefallen. Der er ingen forskel mellem låst og ikke-låst.

Tilstedeværelsesdetektor

En tilstedeværelsesdetektor er en kontaktløs sikkerhedssensor. Den registrerer tilstedeværelsen af mennesker eller objekter inden for dørens bevægelsesområde og får døren til enten at stoppe eller omvende dens bevægelse.

Trådløst program

GEZE's trådløse programmer er alle tilgængelige fjernbetjeninger til automatiske døre, der muliggør trådløs drift via fjernbetjening.

T-stop-glideskinne

T-stop -glideskinnen er en glideskinne med fleksibel åbningsbegrænser. Den har et dæmpningsmateriale, som glideklodsen skubber imod under åbning og dæmper dørens åbningsproces. Denne glideskinne gør gulvmonterede dørstoppere overflødige.

U

Udenpåliggende dørlukker

Synonymer: OTS

En udenpåliggende dørlukker er en dørlukker monteret til overfalsetten på døren.

Udenpåliggende dørlukker med arm

Synonymer: standardarmdørlukker, udenpåliggende dørlukkere med arm

En udenpåliggende dørlukker med arm er en dørlukker, der er fastgjort til en dør med brug af en standardarm.

Udenpåliggende dørlukker med glideskinne

Synonymer: udenpåliggende dørlukker med glideskinne

En udenpåliggende dørlukker med arm er en dørlukker, der er fastgjort til en dør med brug af en glideskinne.

V

Ventilation

Synonym: ventilation og udblæsning

Ventilation refererer til målrettet åbning af vinduer, der gør det muligt at udskifte luften indenfor med frisk luft udefra. Manuel ventilation refererer til systemer, hvor vinduerne åbnes manuelt. Derimod er automatisk ventilation et system der betjenes af elektriske drev. Ventilation refererer til målrettede tiltag, der giver luften mulighed for at forlade et lukket rum og via kanalisering at indsluse frisk luft udefra.

Ventilationsteknik

Ventilationsteknik omfatter alle løsninger målrettet mod manuel eller automatisk åbning og lukning af vinduer, der bruges til ventilation af rum og bygninger.

Vindfang

Et vindfang er et lille rum placeret mellem den udvendige dør i en bygning og en ekstra indvendig dør, der fører til bygningens indre rum. Ved at sikre, at en af dørene altid er lukket, forebygges indtrængning af kold luft i bygningen.

Vinduesfløj

En vinduesfløj er den bevægelige del af vinduet.

Vinduesramme

En vinduesramme er den faste del af vinduet.

Vinduessikring

Vinduessikring bruges til at mindske farer forårsaget af kanter, der kan forårsage klemning, eller at du skærer dig på automatiske vinduer.

Vinduesteknik

Hos GEZE omfatter området vinduesteknik produkter fremstillet til manuel ventilation af bygninger, f.eks. ovenlysåbnere, elektriske vinduesdrev og røg- og varmeudsugningsanlæg. 

Vinkelkonsol

En vinkelkonsol refererer til en åbning i en mur. Den er enten designet horisontalt eller horisontal set nedefra.

Vinkelslutblik

Vinkelslutblikket bruges primært i trærammer.

Å

Åbningsbegrænser

Synonym: åbningsbegrænser

Åbningsbegrænseren er en komponent installeret i glideskinnen i dørlukkeren og som sørger for at holde en dør i en bestemt vinkel. Hvis glideklodsen kommer i kontakt med åbningsbegrænseren, når døren er åbnet, vil døren ikke åbnes yderligere. Døren forbliver åben i denne position for døre med en hold-åben-funktion og den lukker igen for døre uden hold-åben-funktion.

Åbningsdæmpning

En åbningsdæmper er en dæmper, du kan installere i en dørlukker for at absorbere svinget fra en dør, der åbner. Det forebygger, at døren kastes tilbage, når den åbner og beskytter mennesker, dørelementer, vægge og mure eller objekter bag døren.

Åbningssystem

Et åbningssystem omfatter alle komponenter brugt til at åbne et vindue.