Brancheløsninger

Hygiejne, tilgængelighed og et omsorgsfuldt miljø

Operationsstuer, behandlings- og patientstuer samt venteområder: Lokaler i lægepraksisser og på hospitaler skal have et behageligt design, være let tilgængelige og hygiejniske, så de understøtter behandlingsprocessen.

Klinikker, praksisser og plejeinstitutioner: Disse miljøer stiller høje krav til døre, vinduer og sikkerhedsteknik.

GEZE-løsninger hjælper med at opfylde overordnede behov såsom tilgængelighed, forebyggende brandsikring og bygningssikkerhed inden for sundhedssektoren. Desuden stiller den type af applikationer høje krav til hygiejne. Her finder du et eksempel på en GEZE-specialløsning inden for dette område: Automatiske døre åbner helt berøringsløst med GEZE GC 306-radardetektor. Sensorknapper sikrer, at desinficerede hænder forbliver hygiejniske og rene– særligt under operationer. Desuden hjælper det til at sikre, at døren allerede er åben, før lægen når den, hvilket særligt er vigtigt i tidskritiske situationer. I andre tilfælde aktiveres døren med GEZE-albuekontakter. De kan også aktiveres med albuen til at åbne døren hurtigere.

Atmosfæren i en klinik eller praksis skal ikke undervurderes som del af helbredelsesprocessen. Også venteværelset spiller i dag en større rolle end tidligere. Det skal være isoleret mod eksterne faktorer såsom træk og larm samtidig med, at det virker indbydende og rummeligt. GEZE-helglasdørsystemer og manuelle opdelingssystemer finder anvendelse under tilpasning til designet i lokalerne og individuelle behov. For eksempel kan de hurtigt og let ændre lokalets størrelse eller gøre et lukket område til et tilgængeligt område.

Højfrekventerede, men barrierefrie indgangsområder

Arken på Stuttgart hospital: indbydende og fantasifuld

Arken på Stuttgart hospital: indbydende og fantasifuld © 

Det højfrekventerede indgangsområde til sygehuse bliver brugt af børn, patienter med ganghjælpemidler samt besøgende med bagage. GEZE tilbyder vedvarende, sikre løsninger til disse områder. Skydedøre med GEZE RCdrive lover kompromisløs driftssikkerhed. Selvrensende løbeskinner mindsker gnidninger under åbning og lukning, så dørene lukker og åbner lydløst og vedligeholdelse holdes på et minimum. GEZE tilbyder Slimdrive til facader og områder, hvor design er altafgørende. Drevet udmærker sig ved at have en meget lav højde på kun 7 cm. Det er baseret på moderne styreteknik og højkvalitativt materiale. Drevet finder blandt andet anvendelse på Stuttgart hospital: Olga-hospitalet/kvindeklinikken skaber en indbydende atmosfære ved hjælp af et automatisk skydedørssystem, der fører direkte til Arken, børnenes legeområde. En passage på næsten tre meter i bredden, smarte dørprofiler og Slimdrive SL NT-FR-drev, der er integreret i loftet, kombinerer tilgængelighed med flugtvejssikring og transparens. GEZE-løsninger blev her brugt til at færdiggøre en renovering, der er tilgængelig for handicappede brugere.

Gå til GEZE-referencen Stuttgart hospital: Olga-hospital/kvindeklinik

Komfortable og funktionelle: elektriske døråbnere og dørstoppere, friløb og komfort hold-åben-funktioner

Slut med smækkende døre, takket være ActiveStop

Slut med smækkende døre, takket være ActiveStop © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Nogle mennesker lukker døre med et lille puf, mens andre skubber dem til med stor energi. Uanset hvordan du lukker døren, bør en dør lukke stille uden at du smækker med den. Især i områder, hvor patienter har brug for hvile. GEZE ActiveStop tilbyder et system, der imødekommer netop dette krav, der betyder, at smækkede døre, klemte fingre og beskadigede vægge hører fortiden til. Separate dørstoppere er ikke længere nødvendige.

GEZE ActiveStop har modtaget to priser for sit design. Dørdæmperen vandt German Design Award i 2016. Denne internationale pris gives af det tyske designråd, brand- og designinstitution og arrangør af en af verdens mest renommerede designkonkurrencer.

Dørene fås med friløbsfunktion og komfort hold-åben funktioner, der giver yderligere komfort. Friløbet er kombineret med komfortabel hold-åben-funktion på centrale døre på Robert Bosch-hospitalet i Stuttgart. Døren låser let og smidigt som afslutning på friløbet og forebygger på den måde uønsket ”smæk”, for eksempel hvis det trækker. Funktionen forhindrer også, at døren sidder fast i en halv hold-åben-position.

Gå til GEZE-referencen Robert Bosch-hospital Stuttgart

Døre til operationsstuer: sterile, lufttætte og barrierefrie

TSA 160 NT på børneafdelingens operationsstue

TSA 160 NT på børneafdelingens operationsstue © Łukasz Janicki / GEZE GmbH

Operationsstuer og intensivafdelinger er blandt de mest følsomme områder på et hospital, hvad angår hygiejne. Døre skal åbne hurtigt og pålideligt uden kontakt og lukke tæt for at forhindre indtrængning af bakterier og for at opretholde et sterilt rum. GEZE tilbyder Powerdrive HT som en helt speciel lufttæt løsning: Det er en løsning, der sikrer hurtig åbning for at undgå tab af tid i en nødsituation. De lukker tæt og opretholder god hygiejne på operationsstuen. Skydedøren sænkes op til 4 mm, mens den lukker og presses mod dørens rammer. Døre i den største hybridstue på Children's Memorial Health Institute i Warszawa er udstyret med Powerdrive HT-skydedørsdrevsystemer som del af hospitalets hygiejnesystem. Denne løsning finder også anvendelse på store og tunge skydedøre på op til 200 kg, inklusive døre i røntgenområder, hvor en pålidelig strålingsafskærmning skal være sikret.

Gå til GEZE-referencen Children's Memorial Health Institute