Emner

Branddøre som effektiv foranstaltning til forebyggende brandsikring

Påvirkningerne fra en brand kan være ekstremt destruktive, og liv og levevilkår kan blive ødelagt inden for et meget kort tidsrum. Forebyggende brandsikring hjælper med at hindre brande og med at takle dem effektivt, hvis de ikke bryder ud. Brandsikringsforanstaltninger i dørpartier spiller derfor en afgørende rolle: Branddøre forsinker spredningen af ild og giver mennesker inde i en bygning en fordel, der redder liv.

Brandsikring - effektiv bekæmpelse af brande

Uanset om det er offentlige anlæg, kontorbygninger eller skoler - folk bedømmer primært bygninger på baggrund af komfort, funktionalitet, æstetik og sikkerhed. Især er kravene til sikkerhedsteknik steget betydeligt i de seneste år - specielt inden for brandsikring.

Risikoen for brand i bygninger er høj, og antallet er alarmeringer, alene for Tyskland:

  • Omkring 200.000 brande om året
  • Et gennemsnit på 125.000 driftsmæssige skader
  • Omkring 200 store brande med skader for millioner af Euro og katastrofale effekter: 40 procent af virksomheder går i betalingsstandsning straks efter katastrofen og 70 procent inden for et år.

Brande er ondartede og uforudsigelige. De kommer normalt som en overraskelse og forårsager voldsomme skader. Derfor er målrettede, beskyttelsesforanstaltninger påkrævede for at takle brande i bygninger.

Hvad betyder brandsikring?

Branddøre er nogle af de vigtigste komponenter i brandsikring til fabrikker.

Branddøre som et brandsikringsværktøj på en teknisk fabrik © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Brandsikring omfatter alle beskyttelsesforanstaltninger, som hindrer forekomsten og spredningen af ild og røg, og som muliggør en redning af sig selv samt effektive slukningsarbejder under en brand. Der findes to typer brandsikring: Forebyggende og afværgende brandsikring.

Den vigtigste rolle for forebyggende brandsikring er at beskytte flugt- og redningsveje mod brand og at holde dem røgfrie. Dette bidrager også til effektivt at undgå skader i tilfælde af en brand.

Forebyggende brandsikring består af strukturelle, tekniske og organisatoriske foranstaltninger:

  • alle strukturelle brandsikringsforanstaltninger involverer en oprettelse eller justering af strukturelle systemer. De fokuserer på materialers adfærd ved en brand og på komponenters modstandsdygtighed over for brand.
  • Det tekniske systemaspekt af brandsikring omfatter alle tekniske systemer såsom brandmeldecentraler, brandslukningssystemer, røgudsugningssystemer og branddøre.
  • Organisatorisk brandsikring relaterer til udnævnelse af brandsikringsansvarlige, vedligeholdelsesteknikere ved brand, forberedelse af brandsikringsplaner og brandsikringsforordningen.


Omvendt omfatter afværgende brandsikring alle foranstaltninger, som effektivt slukker en brand, der er brudt ud. Dette er hovedsageligt en opgave for brandvæsenet.

Branddøre som effektive branddørslukkere

Branddøre spiller en meget vigtig rolle i forebyggende brandsikring. Den vigtigste opgave for selvlukkende døre er at hindre en brand i at trænge ind i åbninger i flammehæmmende eller brandsikrede vægge. Det er kristisk at dørene lukker sikkert i tilfælde af en brand.

Brandmodstandsklasser til branddøre

Hvor længe en branddør forbliver modstandsdygtig over for brand afhænger af dens brandmodstandsklasse. Klassificeringen reguleres i øjeblikket af den tyske standard DIN 4102-2. Den vil i fremtiden blive reguleret på europæisk plan, baseret på den europæiske standard DIN EN 13501-2 og produktstandarden DIN EN 16034. Klasserne vil også ændre sig som et resultat af dette. På nuværende tidspunkt, står det ikke klart hvornår de europæiske bestemmelser skal træde i kraft.

De nye, fremtidige europæiske forkortelser vil være:

Vis mere Vis mindre

Krav til bygningsinspektioner

Produkt

Forkortelse i henhold til DIN 4102-5

Anvendelse i henhold til DIN-EN 16034 og

klassificering i henhold til DIN-EN 13501-2

Flammehæmmende, 

Tætlukkende,

Selvlukkende

Dørlukker til branddør

T30

EI2 30-SaC...

Flammehæmmende, 

røgtæt,

Selvlukkende

Dørlukker til branddør med røg-

beskyttelsesfunktion

T30-RS

EI2 30-S200C...

Meget flammehæmmende, 

Tætlukkende, 

Selvlukkende

Dørlukker til branddør

T60

EI2 60-SaC...

Modstandsdygtig over for brand, 

Tætlukkende, 

Selvlukkende

Dørlukker til branddør

T90

EI2 90-SaC...

Modstandsdygtig over for brand, 

røgtæt, 

Selvlukkende

Dørlukker til branddør med

røgbeskyttelsesfunktion

T90-RS

EI2 90-S200C...

Modstandsdygtighed over for brand
120 minutter,

Tætlukkende, 

Selvlukkende

Dørlukker til branddør

T120

EI2 120-SaC…

Røgtæt, 

Selvlukkende

Dørlukker for røgdør

RS

S200C...

Ruder, der er modstandsdygtige over for brand Ruder, der er modstandsdygtige over for brand F90 EI 90

Klassificering af branddøre skelner mellem 1-fløjede døre (T130-1) og 2-fløjede døre (T30-2). Valget af brandmodstandsklasse afhænger af hvordan bygningen vil blive brugt og af væggen, hvori døren indbygges.

Branddøre sikrer åbninger i brandafsnit.

Branddøre sikrer åbninger i brandafsnit. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Det tyske bygningsreglement og særlige bygningsbestemmelser

Branddøre skal monteres som dørlukkere til branddøre i bygninger, hvor dette foreskrives af det gældende føderale bygningsreglement og re respektive særlige bestemmelser. Nødsituationer fremhæver vigtigheden af at døre er installeret korrekt. Når de er placeret korrekt, danner branddøre sikre brandafsnit, dvs. områder hvor brande, forbrændingsgasser og varme forsegles. Rom, der overskrider en længde på 40 m, eller et overfladeareal på 1.600 m² skal opdeles korrekt i fire afsnit ved hjælp af døre.

Branddøre skal lukke pålideligt i tilfælde af en brand. Diverse teknikker kan bruges til at opnå dette, såsom dørlukkere, dørdrev og hold-åbent-systemer. Pålideligheden af systemet er kritisk i tilfælde af en brand, og ansvaret for dette påhviler ejerne af døren, dørproducenterne og dørmontørerne. Det tilrådes kraftigt at vedligeholde dørsystemer korrekt, fordi det redder liv. Dokumentation af vedligeholdelsestiltag fritager desuden de brandsikringsansvarlige i tilfælde af en brand.

Branddøre skal overholde stringente krav hvad angår planlægning, installation og betjening. I Tyskland er de påkrævede kriterier defineret i DIN 4102-5 og DIN EN 1634-1.

Dørlukkere til branddøre kan også være røgtætte, for at hindre spredningen af røg. Branddøre er kun røgtætte, hvis de er udstyret med ekstra beslag. DIN 18095 regulerer kriterierne for røgdøre.

Sikkerhedsfunktioner i et område med interaktion

Intelligente systemløsninger til branddøre ved flugtveje

Intelligente systemløsninger til branddøre ved flugtveje © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Sikkerhedsfunktionerne på branddøre er oppe imod en særlig modsigelse ved flugt- og redningsveje, da låse skal hindre uautoriseret adgang i situationer uden fare. Efter en person er passeret, skal døren lukkes via den uafhængige låsemekanisme og gøre det muligt at evakuere bygningen hurtigt i en nødsituation. Den ideelle løsning til dette er en kombination af en dørcentral, en flugtdørlåsning og en motorlås.

I denne kombination, sikrer og overvåges åbnings- og lukkeprocedurerne ved flugt- og redningsveje. Elektroniske komponenter holder døre ved flugtvej lukkede. Når det aktiveres af en brandmeldecentral, eller i tilfælde af et strømsvigt, låser låseelementet automatisk, hvis der anvendes en motorlås. Man kan stadig passere gennem døren i flugtretningen, da lukningen af nødudgangen oplåses automatisk i tilfælde af en brandalarm eller et strømsvigt: Nødtasten i dørcentralen åbner døren.

Forebyggende brandsikring med intelligente systemer fra GEZE

Til forebyggende brandsikring tilbyder GEZE komplette løsninger, der kombinerer individuelle sikkerhedskrav i et enkelt, intelligent system. Dørlukkere sørger for en sikker lukning af døre, der altid skal være lukkede og overvågede, eller som i det mindste skal lukkes og overvåges i tilfælde af brand.

Det gælder især ved skiftende trykforhold. som f.eks, i sluser eller trappeopgange eller i vind og vejr. Her efterspørges dørlukkere som TS 5000 SoftClose, der også under disse forhold sørger for et optimalt forhold mellem kraft og lukkehastighed.

Dog kræver en daglig brug af bygninger at døre åbnes en del af tiden (f.eks. til transport af varer). En hold-åben-enhed er påkrævet for at holde disse branddøre (røgdøre) åbne. GEZE har et bredt sortiment af hold-åbent-systemer, der alle er designet specifikt til brug i brandsikringssystemer. Hold-åbent-systemer fra GEZE kan bruges til at holde branddøre åbne permanent eller midlertidigt og dermed yde en handicapvenlig adgang, men lukke sikkert i tilfælde af brand. Med FA GC 170 trådløs udvidelse, kan eksisterende bygninger også opgraderes med loftdetektorer eller håndudløst trykkontakter uden yderligere kabelføring.

Som ekspert inden for pålidelig åbning og lukning af branddøre leverer GEZE skræddersyede løsninger af førsteklasses kvalitet. Vores brede udvalg af produkter omfatter alt fra hold-åbent-systemer til dørlukkere, drivsystemer og aktiveringselementer.

Professionel rådgivning

Brandsikring er nedfældet i lovgivningen og skal omfattes fra start ved planlægning af bygninger. GEZE er fortrolig med internationale brandsikringsbestemmelser og har eksperter til rådighed for forskellige typer af bygninger. GEZE´s eksperter understøtter dig gerne i designstadiet eller med din projektledelse.

Ekspertviden i praksis

Adskillige krav skal tages i betragtning ved installation af branddøre for at sikre en passende brandsikring. GEZE monterer og dokumenterer brandsikringsløsninger pålideligt. Det er også påkrævet for montører at implementere passende brandsikringsforanstaltninger.

Service fra en hånd

Branddøre skal vedligeholdes ved jævne mellemrum. I Europa kan branddøre normalt kun testes af certificeret personale. Eksperterne er forpligtet til at implementere deres opgaver korrekt, og er ansvarlige for dette.

GEZE er det rette kontaktsted for vedligeholdelse af branddøre og intelligente systemløsninger. Regelmæssig vedligeholdelse og vedligeholdelse ved kvalificeret personale er afgørende for en sikker betjening og langsigtet tilgængelighed på branddøre. GEZE Service leverer fleksible og individuelle vedligeholdelses- og service pakker.