Emner

Flugtvejssikring - sikkerhed der redder liv og beskytter ejendommen

Altid åbne, men sikkert lukket - kravene til flugt- og redningsveje er omfattende, og synes indledningsvist modsigende. De skal redde liv i tilfælde af fare, og hindre adgang til uvedkommende personer på daglig basis. Intelligente løsninger til flugt- og redningsvejsystemer er perfekte til denne åbenbare modsætning.

Flugtveje for personlig sikkerhed

Folk, der flyver ofte, kender det alt for godt. Før hver flyvning udpeger kabinepersonalet de to lysstrimler i kabinegulvet, som angiver vejen til nødudgangene. Omvendt kræver flugt- og redningsveje i bygninger en aktiv tilgang.

Vi føler os som regel sikre i en bygning. En pludselig, uforudset hændelse, såsom et højt brag i et butikscenter, overrasker praktisk talt alle, hvilket resulterer i en ukontrolleret massepanik. Det er præcis sådanne hændelser, der udgør en særlig risiko for vores sikkerhed. Et sikkert sted bliver meget hurtigt til et livstruende område, der skal evakueres så hurtigt som muligt.

Flugten som reaktion på akut fare

Mennesker reager på fare på mange forskellige måder. Meget få forbliver stille og rolige; de fleste går i panik og handler irrationelt. Men generelt set har vi alle en ting til fælles: Trangen til at komme væk fra den farlige situation. Den naturlige reaktion på dette er at flygte.

Når de står ansigt til ansigt med en akut fare i en bygning, konfronteres de mennesker, der er fanget i den, med de strukturelle og rumlige realiteter:Vægge, trapper og fikseringer bliver pludselig til hindringer, som gør det mere vanskeligt at forlade bygningen hurtigt. Mennesker, der er i en tilstand af frygt eller panik, kan også miste deres retningssans og således øge risikoen for deres liv.

Flugtveje redder liv

Flugt- og redningsveje åbner ved tryk på en knap.

Flugt- og redningsveje åbner ved tryk på en knap. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Flugt- og redningsveje kan redde liv i farlige situationer. I en risikofyldt situation, leder klart identificerede trafikale ruter mennesker ud af bygningen eller ind i et sikkert område så hurtigt som muligt via nødudgange eller panikdøre. De gør det samtidigt muligt for brandvæsenet eller en akutlæge at foretage en hurtig redningsaktion udefra.

Særlige juridiske og bygningsmæssige bestemmelser gælder for at garantere en sikker udgang via flugt- og redningsveje. I Tyskland er disse defineret i det tekniske reglement for arbejdspladser. Disse bestemmelser sikrer at sikkerhed på flugtveje (eller sikkerhed på redningsveje) altid har højeste prioritet. Derudover skal man tage hensyn til statsspecifikke bygningsreglementer ved designs af flugtveje og nødudgange i Tyskland.

I henhold til de tekniske bestemmelser for arbejdspladser, garanterer en flugt- og redningsvej kun sikkerheden, hvis der tages højre for specifikke retningslinjer.

Retningslinjer for flugt- og redningsveje

  • Layout og dimensioner på flugtveje
  • Strukturelt og teknisk design på flugtveje
  • Identifikation af flugtveje
  • Sikkerhedsbelysning til flugtveje
  • Udarbejdelse af planer over flugt- og redningsveje

Nødudgange: samspil mellem diverse funktionelle krav

Døre skal opfylde diverse krav i henhold til den beregnede brug. De kan dog kombineres optimalt ved hjælp af forskellige systemkomponenter, hvorved en tidlig planlægning af den beregnede brug spiller en vigtig rolle.

For flugt- og redningsveje er den vigtigste udfordring at gøre det muligt for folk at flygte ud af bygningen hurtigt og sikkert. Når der ikke er nogen fare, skal dørene dog forblive lukkede og være beskyttet mod uvedkommende adgang. Det er især vigtigt for bygningsadministratoren at beskytte faciliteterne mod sabotage, indbrud, tyveri eller misbrug.

Funktionelle nødudgange i nødsituationer

Nødudgange er en betydelig del af flugt- og redningsveje. Layoutet på og antallet af flugt- og redningsveje afhænger af bygningen og de respektive bygningsreglementer. På trods af dette, er det klart at flugt- og redningsveje gør det muligt for mennesker at evakuere fareområdet til enhver tid. Det at kunne åbne døre hurtigt og enkelt uden eventuel hjælp udefra, er afgørende. Nødudgange skal åbne øjeblikkeligt i flugtvejens retning og skal lede mennesker i fare udenfor, eller ind i beskyttede områder.

I henhold til nye europæiske standarder, kan flugt- og redningsveje udstyres med diverse låse til nødudgange. Det optimale valg af låse til nødudgange afhænger af hvor mange mennesker, der har brug for at flygte i en nødsituation. Hvis der er en risiko for massepanik, bør lukninger til panikdøre indbygges i dørene i henhold til DIN EN 1125. Disse består af en vandret panikstang kombineret med en paniklukkemekanisme og kan anvende mekaniske, elektromekaniske eller motoriserede paniklukkemekanismer. Især i offentlige bygninger er besøgende ikke fortrolige med de lokale flugtveje og funktionerne på flugt- og redningsveje. Hvis de presser mod dørfløjen i flugtvejens retning, gør lukninger til panikdøre det muligt at åbne døren på få sekunder, uden noget krav til instruktioner.

Hvis antallet af mennesker i bygningen kan styres, og de er bekendte med flugtvejene, vil lukninger til nødudgange i henhold til DIN EN 179 normalt være tilstrækkelige. For eksempel kan den vandrette panikstang erstattes af et dørhåndtag, da der ikke er nogen chance for panik.

Funktionelle flugt- og redningsveje under almindelig drift

Flugt- og redningsveje bruges meget ofte i brandsikringsafsnit. Den sikre funktion ved flugt er lige så vigtig som de selvlukkende og brandsikre egenskaber på dørinstallationen. Hvis automatiserede døre skal levere komplekse funktioner på flugt- og redningsveje, tilbyder en systemløsning fra en dørcentral et elektronisk låseelement, som for eksempel låse til nødudgange eller åbnere til flugtdøre og en paniklukkemekanisme (også kaldet anti-paniklukkemekanismer). Dette garanterer på den ene side både en beskyttelse mod uautoriseret adgang, og på den anden side fri adgang for mennesker på flugt i tilfælde af fare.

Døre er nogle af de vigtigste komponenter i sikkerhedsdesignet af en bygning.

Thomas Borgmann, segmentleder for sikkerhedsteknik, GEZE GmbH
Veje ved nødudgange skal være klart identificeret i bygninger.

Veje ved nødudgange skal være klart identificeret i bygninger. © Morten Bak / GEZE GmbH

Dørcentralen sikrer og overvåger som ”hjernen” i et styresystem til flugtveje åbnings- og lukningsprocedurerne ved flugtveje. Den selvlåsende paniklukkemekanisme garanterer en hurtig åbning i en nødsituation, mens dørcentralen styrer adgang. Den aktiveres af et brandalarmsystem, eller i tilfælde af et strømsvigt, og låser automatisk hvis der anvendes en motorlås. Man kan stadig passere gennem døren i flugtretningen, da lukningen af nødudgangen oplåses automatisk i tilfælde af en brandalarm eller et strømsvigt. Døren åbner også via nødtasten, hvis flere mennesker skubber mod den i en nødsituation. Døren kan åbnes udefra med en nøgle til enhver tid, og hvis der anvendes en selvlåsende paniklukkemekanisme sikrer dette en garanti for beskyttelse mod indbrug i modsat retning af flugtvejen, i overensstemmelse med forsikringskrav.

Med denne trio lukkes automatiske hængslede døre under normal drift af selvlåsningen af paniklukkemekanismern, og kan styres og sikres af dørcentralen. Dørcentralen kan frigive døren på indstillede tidspunkter, såsom i dagdrift. Ellers muliggøre den en styret, individuel frigivelse via en nøgle eller et adgangskontrolsystem. I tilfælde af fare kan døren betjenes til enhver tid ved et tryk på nødtasten på dørcentralen. Garanteret sikkerhed et altafgørende i en nødsituation: GEZE dørcentraler testes i overensstemmelse med det tyske direktiv for elektriske låsesystemer på nødudgange (EltVTR) og TÜV, og paniklukkemekanismer i overensstemmelse med standarderne DIN EN 179, 1125, 12209, 1627 og 1634-1, der gælder for låse.

Sikre redningsveje med intelligent teknologi fra GEZE

Kravene til sikkerhedskomponenter er næsten lige så varierede og individuelle som hver specifik bygning. Visse yderligere, specifikke krav skal også opfyldes. Sikkerhedsløsninger fra GEZE kan garantere sikre flugt- og redningsveje i enhver bygning. Hvis flugt- og redningsvejene ikke skal være åbne for enhver under normal drift, kan adgangskontrolsystemer fra GEZE - som tilsluttes til dørcentraler- overtage den nødvendige overvågning. Uanset om det er i lufthavne, på hospitaler eller i konferencecentre: De multifunktionelle produkter fra GEZE er som tandhjul, der klikker pænt ind i hinanden og skaber et flugt- og redningsvejsystem, der ikke kun yder optimal beskyttelse i en nødsituation og komfort under normal drift, men et system der kan planlægges og installeres pålideligt.

Godt at vide: Løsningen GEZE RWS (Flugtvejsystem) er certificeret i henhold til den tyske standard EltVTR. Ud fra et teknisk synspunkt vil vi nå EN 13637. I øjeblikket tester et uafhængigt institut systemet for at tildele os certificeringen i henhold til EN 13637.

Individuelle løsninger

Personlig sikkerhed er den højeste prioritet ved planlægning af en bygning. Flugt- og redningsveje skal derfor tages i betragtning fra start. Udover byggekrav er det også nødvendigt at overholde juridiske bestemmelser. Hver bygning skal have et skræddersyet sikkerhedskoncept med optimal flugtvejssikring: Installation af brand- og farealarmer, adgangskontrolsystemer i kombination med en dørcentral, låse til nødudgange eller motorlåse er blot nogle af de mulige varianter. Det er vigtigt at planlægge det generelle design og layout på døre i en bygning på et tidligt stadie ved at forberede sig til efterfølgende justeringer og opgraderinger.

GEZE tilbyder løsninger til sikring af flugt- og redningsveje, som er skræddersyet i forhold til specifikke krav og individuelle flugtvejskoncepter. GEZE har også mange års international erfaring med at yde rådgivning til alle typer bygninger, og står derfor også klar til dig som en projektleder.

Højeste sikkerhedsstandarder og enkel installation

Den største udfordring i flugtvejssikring er hvordan man kombinerer de modsigende krav ved normal drift og nødsituationer optimalt. For at skabe en flugtvej, der ikke samtidigt for eksempel fungerer som en udvej for tyve, skal den låses for uvedkommende personer. Dette er især relevant for stormagasiner.

For at sikre en ubegrænset sikkerhed på flugtvejen i tilfælde af en fare, byder GEZE som specialist inden for sikkerhedsteknik på et stort udvalg af produkter og optimale systemløsninger. Brugertilpassede løsninger kombinerer individuelle sikkerhedskrav i et enkelt intelligent system, så flugtveje åbnes og lukkes koordineret i en nødsituation. Alle komponenter fra GEZE kan integreres enkelt og hurtigt i et nød- og redningsvejsystem til enhver tid. De lever op til de seneste tekniske niveauer i de højeste sikkerhedsstandarder. Det brede udvalg af GEZE produkter og systemer er også ejer- og brugervenlige, holdbare og økonomisk rentable. En tilgang på tværs af produkter og samspillet mellem produkter inden for døre, vinduer og sikkerhedsteknik betyder at slutbrugere og montører kan sætte deres lid til sofistikerede og koordinerede løsninger.

Ekspertvedligeholdelse garanterer slidstyrke og sikker drift

Ejere af bygningen eller lokalerne er ansvarlige for at holde flugtvejene godt vedligeholdt og for at træffe alle nødvendige forholdsregler for at garantere den personlige sikkerhed og beskyttelsen af bygningen. For at opretholde den funktionelle sikkerhed på døre ved flugtveje i overensstemmelse med standarderne, kræver disse døre regelmæssig vedligeholdelse. Komponenterne på flugt- og redningsveje skal vedligeholdes årligt, enten af producenten eller af en af dennes godkende partnere. Som en del af dette skal samtlige sikkerheds- og styreenheder på dørinstallationen kontrolleres i overensstemmelse med de juridiske bestemmelser. En månedlig inspektion af ejeren anbefales også.

GEZE tilbyder fuld service fra planlægningen af en bygning samt installation og idriftsættelse og til service som en del af den kontinuerlige drift.