Emner

Flugtvejssikring (FWS) - sikkerhed, der redder liv og beskytter ejendom

Altid åbne, men sikkert lukket - kravene til flugt- og redningsveje er omfattende, og synes indledningsvist modsigende. De skal redde liv i tilfælde af fare, og hindre adgang til uvedkommende personer på daglig basis. Intelligente løsninger til flugt- og redningsvejsystemer er perfekte til denne åbenbare modsætning.

Flugtveje for personlig sikkerhed

Folk, der flyver ofte, kender det alt for godt. Før hver flyvning udpeger kabinepersonalet de to lysstrimler i kabinegulvet, som angiver vejen til nødudgangene. Omvendt kræver flugt- og redningsveje i bygninger en aktiv tilgang.

Vi føler os som regel sikre i en bygning. En pludselig, uforudset hændelse såsom et højt brag i et butikscenter overrasker praktisk talt alle, hvilket resulterer i ukontrolleret massepanik. Det er præcis sådanne hændelser, der udgør en særlig risiko for vores sikkerhed. Et sikkert sted bliver meget hurtigt til et livstruende område, der skal evakueres så hurtigt som muligt.

Flugt som en menneskelig reaktion på akut fare

Mennesker reager på fare på mange forskellige måder. Meget få forbliver stille og rolige; de fleste går i panik og handler irrationelt. Men generelt set har vi alle en ting til fælles: Trangen til at komme væk fra den farlige situation. Den naturlige reaktion på dette er at flygte.

Når de står ansigt til ansigt med en akut fare i en bygning, konfronteres de mennesker, der er fanget i den, med de strukturelle og rumlige realiteter: Vægge, trapper og fikseringer bliver pludselig til hindringer, som gør det mere vanskeligt at forlade bygningen hurtigt. Mennesker, der er i en tilstand af frygt eller panik, kan også miste deres retningssans og således øge risikoen for deres liv.

Flugtveje redder liv

TZ UP V2A, dåser, EN 13637

© GEZE GmbH

Flugt- og redningsveje kan redde liv i farlige situationer. I en risikofyldt situation, leder klart identificerede trafikale ruter mennesker ud af bygningen eller ind i et sikkert område så hurtigt som muligt via nødudgange eller panikdøre. De gør det samtidigt muligt for brandvæsenet eller en akutlæge at foretage en hurtig redningsaktion udefra.

Særlige juridiske og bygningsmæssige bestemmelser gælder for at garantere en sikker udgang via flugt- og redningsveje. I Tyskland er disse defineret i det tekniske reglement for arbejdspladser. Disse bestemmelser sikrer, at flugtvejssikring (eller sikkerhed for redningsveje) altid har højeste prioritet. Derudover skal man tage hensyn til statsspecifikke bygningsreglementer ved designs af flugtveje og nødudgange i Tyskland.

I henhold til de tekniske bestemmelser for arbejdspladser, garanterer en flugt- og redningsvej kun sikkerheden, hvis der tages højre for specifikke retningslinjer.

Retningslinjer for flugt- og redningsveje

  • Layout og dimensioner for flugtveje
  • Strukturelt og teknisk design på flugtveje
  • Identifikation af flugtveje
  • Sikkerhedsbelysning til flugtveje
  • Udarbejdelse af planer over flugt- og redningsveje

Nødudgange: Hvor diverse funktionelle krav er i samspil

Døre skal opfylde diverse krav afhængigt af deres tiltænkte formål. Disse kan dog kombineres optimalt ved at bruge forskellige systemkomponenter. Tidlig planlægning med hensyn til tiltænkt formål er en vigtig del af dette.

For flugt- og redningsveje er den vigtigste udfordring at gøre det muligt for folk at blive evakueret fra bygningen hurtigt og sikkert. Når der ikke er nogen fare, skal dørene dog forblive lukkede og beskytte mod uvedkommende adgang. Det er især vigtigt for bygningsadministratoren at beskytte faciliteterne mod sabotage, indbrud, tyveri eller misbrug.

Funktionalitet på nødudgange i nødsituationer

Nødudgange er en betydelig del af flugt- og redningsveje. Layoutet på og antallet af flugt- og redningsveje afhænger af bygningen og de respektive bygningsreglementer. En ting er sikkert: Nødudgange skal give folk mulighed for at blive evakueret fra det farlige område på et hvilket som helst tidspunkt. Det at kunne åbne døre hurtigt og enkelt uden eventuel hjælp udefra er afgørende. Nødudgange skal åbne øjeblikkeligt i flugtvejens retning og skal lede mennesker i fare udenfor eller ind i beskyttede områder.

I henhold til nye europæiske standarder, kan flugt- og redningsveje udstyres med diverse låse til nødudgange. Det optimale valg af låse til nødudgange afhænger af hvor mange mennesker, der har brug for at blive evakueret i en nødsituation. Hvis der er en risiko for massepanik, bør panikdørslukninger integreres i dørene i henhold til DIN EN 1125. Disse består af en vandret panikstang kombineret med en paniklås og kan anvende mekaniske, elektromekaniske eller motordrevne paniklukkemekanismer. Især i offentlige bygninger er besøgende ikke fortrolige med de flugtveje og funktioner for flugt- og redningsveje, der optræder på stedet. Hvis de presser mod dørfløjen i flugtretning, gør panikdørslukninger det muligt at åbne døren på mindre end et sekund uden nogen instruktioner.

Hvis antallet af mennesker i bygningen kan styres, og de er bekendte med flugtvejene, vil lukninger til nødudgange i henhold til DIN EN 179 normalt være tilstrækkelige. For eksempel kan den vandrette panikstang erstattes af et dørhåndtag, da der ikke er nogen chance for panik.

Funktionalitet for flugt- og redningsveje under normal drift

Flugt- og redningsveje bruges meget ofte i brandsikringsafsnit. Den sikre funktion ved flugt er lige så vigtig som de selvlåsende og brandsikre egenskaber for dørinstallationen. Hvis automatiserede døre skal levere komplekse funktioner for flugt- og redningsveje anbefales en systemløsning, der omfatter en dørstyreenhed, et elektronisk låseelement såsom flugtdørlåsning eller åbnere til flugtdøre eksempelvis samt en paniklås (også kaldet anti-paniklåse). Dette garanterer på den ene side både en beskyttelse mod uautoriseret adgang og på den anden side fri adgang for mennesker, der skal evakueres i tilfælde af fare.

Døre er nogle af de vigtigste komponenter i sikkerhedsdesignet af en bygning.

Thomas Borgmann, segmentleder for sikkerhedsteknik, GEZE GmbH
Flugtveje skal være klart identificeret i bygninger.

Flugtveje skal være klart identificeret i bygninger. © Morten Bak / GEZE GmbH

Dørstyreenheden er ”hjernen” i en flugtdørstyring og garanterer samt overvåger åbnings- og lukningsprocedurerne for flugtveje. Den selvlåsende paniklukkemekanisme garanterer en hurtig åbning i en nødsituation, mens dørstyreenheden styrer adgang. Den aktiveres af et brandalarmsystem, eller i tilfælde af et strømsvigt, og låser automatisk hvis der anvendes en motorlås. Man kan stadig passere gennem dørene i flugtretning, da nødudgangen automatisk låses op i tilfælde af en brandalarm eller strømsvigt. Døren åbner også via nødtasten på dørstyreenheden, hvis flere mennesker skubber mod den i en paniksituation. Dørene kan altid åbnes udefra ved hjælp af en nøgle. Hvis en selvlåsende paniklås anvendes, garanterer dette beskyttelse mod indbrud i den modsatte retning af flugtretningen i overensstemmelse med forsikringskravene.

Med denne trio lukkes automatisk hængslede døre under normal drift af selvlåsning af paniklukkemekanismen og kan styres og sikres af dørstyreenheden. *Dørstyreenheden kan frigive døren på indstillede tidspunkter, såsom i dagdrift. Ellers muliggøre den en styret, individuel frigivelse via en nøgle eller et adgangskontrolsystem. I tilfælde af fare kan døren betjenes til enhver tid ved et tryk på nødtasten på dørstyreenheden. Garanteret sikkerhed et altafgørende i en nødsituation: GEZE dørstyreenheder testes i overensstemmelse eltVTR (tysk direktiv for elektriske låsesystemer) og TÜV (teknisk overvågningsorgan) og paniklukkemekanismer i overensstemmelse med standarderne DIN EN 179, 1125, 12209, 13637, 1627 og 1634-1, der gælder for låse.

Flugtdøre påvirket af røgbeskyttelsestryksystemer

Røgbeskyttelsestryksystemer hjælper med at holde redningsveje røgfri i tilfælde af brand, eksempelvis på trappearealer. Desuden anvendes røgbeskyttelsestryksystemer i bygninger, hvor der er mange mennesker samlet, som eventuelt ikke er i stand til at redde sig selv ud i tilfælde af brand. Disse omfatter plejehjem, hospitaler, børnehaver etc. Branddøre i nærheden af røgbeskyttelsestryksystemer skal planlægges meget omhyggeligt; ellers kan de eventuelt ikke tilbyde barrierefri adgang, eller de lukker eventuelt ikke pålideligt under visse forhold.

Branddøre i trappeopgange med røgbeskyttelsestryksystemer

Hvad angår døre med en flugtretning, der leder frem til en trappe, er højtrykket på hængselsiden. Det betyder, at de er vanskeligere at åbne, hvis røgbeskyttelsestrykfunktionen er aktiveret, da brugeren både skal overvinde modstanden fra dørlukkeren og modtrykket. I denne situation retter fokus sig mod åbningsprocessen, hvis røgbeskyttelsestryksystemet aktiveres. Hvis en dør er barrierefri ved lige under 47 Nm som fastsat iht. DIN 18040, er den ikke længere barrierefri, når røgbeskyttelsestryksystemet er aktivt. Hvis der i begge tilfælde kunne garanteres en barrierefri adgang, skal der ved disse døre monteres et drev, f.eks. Powerturn F.

Branddøre til udgang fra RDA-trappeopgange

Ved branddøre, der fører ud af trappeopgange, er det højeste tryk på modsat side af hængslet. Det letter adgangen i RDA-tilfælde, men døren skal også lukke sikkert mod tryk. Derfor skal der tages hensyn til differenstrykket , og lukkekraften på dørlukkeren skal indstilles svarende hertil. Også i dette tilfælde tilbyder GEZE løsningen i form af TS 5000 SoftClose. Her styres de sidste 15 grader af åbningsvinklen via en separat ventil, således at dørbladet alt efter behov kan accelereres målrettet til et endestop eller kan bremses ned på de sidste åbningsgrader. Således løses trykproblemet, og døren lukker sikkert.

Vigtigt ved døre med en større bredde og højere tryk. Dørlukkeren skal generere den nødvendige lukkekraft for at kunne lukke døren sikkert mod tryk. I hverdagen er sådan en dør vanskelig at betjene, og den er ikke barrierefri.

Sikre redningsveje med intelligent teknologi fra GEZE

Kravene til sikkerhedskomponenter er næsten lige så varierede og individuelle som hver specifik bygning. Visse yderligere, specifikke krav skal også opfyldes. Sikkerhedsløsninger fra GEZE kan garantere sikre flugt- og redningsveje i enhver bygning. Hvis flugt- og redningsvejene ikke skal være åbne for alle under normal drift, kan adgangskontrolsystemer fra GEZE – som tilsluttes til dørstyreenheder – overtage den nødvendige overvågning. Uanset om det er i lufthavne, på hospitaler eller i konferencecentre: De multifunktionelle produkter fra GEZE er som tandhjul, der klikker pænt ind i hinanden og skaber et flugt- og redningsvejsystem, der ikke kun yder optimal beskyttelse i en nødsituation og komfort under normal drift, men et system der kan planlægges og installeres pålideligt.

Godt at vide: GEZE redningsvejsystemløsningen er tilladt og certificeret af et uafhængigt institut i henhold til EltVTR (tysk direktiv for elektriske låsesystemer). 

Gå til GEZEs flugt- og redningsvejsystemer

Individuelle løsninger

Personlig sikkerhed er den højeste prioritet ved planlægning af en bygning. Flugt- og redningsveje skal derfor tages i betragtning fra begyndelsen. Ud over de byggemæssige krav er der også juridiske bestemmelser, der skal overholdes. Hver bygning skal have et skræddersyet sikkerhedskoncept med optimal flugtvejssikring: Installation af brand- og farealarmer, adgangskontrolsystemer i kombination med en dørstyreenhed og et dørlukkersystem, flugtdørlåsninger eller motorlåse er blot nogle af de mulige varianter. Det er vigtigt at planlægge det generelle design og layout på døre i en bygning på et tidligt stadie for at forberede sig til efterfølgende justeringer og opgraderinger.

GEZE tilbyder løsninger til sikring af flugt- og redningsveje, som er skræddersyet i forhold til specifikke krav og individuelle flugtvejskoncepter. GEZE råder også over mange års international erfaring i at tilbyde konsulenthjælp inden for planlægning af brandsikring for alle typer bygninger og kan hjælpe dig som projektleder.

De strengeste sikkerhedsstandarder kombineret med enkel installation

Den største udfordring i flugtvejssikring er hvordan man kombinerer de modsigende krav ved normal drift og nødsituationer optimalt. For at skabe en flugtvej, der ikke samtidigt for eksempel fungerer som en udvej for tyve, skal den låses for uvedkommende personer. Dette er især relevant for stormagasiner.

Som specialist inden for sikkerhedsteknik tilbyder GEZE et stort udvalg af produkter og optimale systemløsninger, som garanterer ubegrænset sikkerhed for flugtvejene i tilfælde af fare. Brugertilpassede løsninger kombinerer individuelle sikkerhedskrav i et enkelt intelligent system, så nødudgange åbnes og lukkes koordineret i en nødsituation. Alle komponenter fra GEZE kan integreres enkelt og hurtigt i et flugt- og redningsvejsystem til enhver tid. De opfylder de højeste sikkerhedsstandarder ved hjælp af avanceret teknologi. Det brede udvalg af GEZE produkter og systemer er også ejer- og brugervenligt, holdbart og økonomisk rentabelt. En tilgang på tværs af produkter og samspillet mellem produkter inden for døre, vinduer og sikkerhedsteknik betyder at slutbrugere og montører kan sætte deres lid til sofistikerede og koordinerede løsninger.

Ekspertvedligeholdelse garanterer slidstyrke og en perfekt funktionalitet

Ejere af bygningen eller lokalerne er ansvarlige for at holde flugtvejene godt vedligeholdt og for at træffe alle nødvendige forholdsregler for at garantere den personlige sikkerhed og beskyttelsen af bygningen. For at opretholde den funktionelle sikkerhed på døre ved flugtveje i overensstemmelse med standarderne, kræver disse døre regelmæssig vedligeholdelse. Komponenterne på flugt- og redningsveje skal vedligeholdes årligt, enten af producenten eller af en af dennes godkende partnere. Som en del af dette skal samtlige sikkerheds- og styreenheder på dørinstallationen kontrolleres i overensstemmelse med de juridiske bestemmelser. En månedlig inspektion af ejeren anbefales også.

GEZE tilbyder fuld service fra planlægningen af en bygning samt installation og idriftsættelse og til service under den igangværende drift.