Brancheløsninger

Specielle krav kræver specielle løsninger – inklusive sikkerhed!

Dør-, vindues- og sikkerhedskoncepter i kontorbygninger skal nogle gange leve op til krav, der står i konflikt med hinanden. Dertil kommer, at der er store krav til æstetisk appellerende løsninger. GEZE-løsninger kombinerer standardiseret teknologi med specielle behov.

Imponerende og funktionelle indgangsområder

Optimal udnyttelse af dagslys: Restaurantindgang

Optimal udnyttelse af dagslys: Restaurantindgang

Indgangsområdet til et kontorkompleks skal generelt være imponerende og inspirerende, men også indbydende. Klassiske krav skal imødekommes såsom tilgængelig dørkomfort, adgangskontrol, indbrudshæmning, flugtvejssikring og pålidelig udsugning af røg i tilfælde af brand, plus fjernstyring og overvågning. GEZE-løsninger hjælper her på mange måder.

Fuldautomatiske karruseldørssystemer fra GEZE er en optimal løsning til pålidelig og sikker håndtering af områder med høj trafik, hvor folk kommer og går hele dagen. Store 3-fløjede glasdesign blev for eksempel installeret i Roche Tower i Basel med adgangskontrol og en bredde på tre meter. Karruseldørene passer perfekt ind i det puristiske interiør og understreger den indbydende atmosfære i bygningen. Takket være maksimal transparens udnytter de dagslyset fra trappeopgangene, som hver forbinder flere etager. Hvis en karruseldør ikke kan opfylde kravene hvad angår tilgængelighed og flugtvejssikring, er GEZE-svingdøre muligvis en bedre løsning.

Dette eksempel viser også, hvordan GEZE kan imødekomme særlige behov: GEZE har skabt alle forudsætninger for en individuel lysløsning, der kan integreres i dørkonstruktionen. Karruseldørene i Roche Tower blev udviklet og fabrikeret i GEZE's egen fabrik for specialløsninger til konkrete projekter.

Gå til GEZE-referencen Roche Tower i Basel

Multifunktionsdøre

Kompleks dørteknik, fint indrammet og centralt styret

Kompleks dørteknik, fint indrammet og centralt styret © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Døre er et kerneelement når det drejer sig om at skabe adgang for alle, om forebyggende brandsikring, flugtvejssikring og adgangskontrolsystemer. De er ofte underlagt krav, der strider mod hinanden og som alle sammen skal imødekommes. GEZE har udviklet dørløsninger til kontorbygninger, der opfylder præcis disse krav. For eksempel i Vectors hovedkontrol i Stuttgart:

På anden sal regulerer en multifunktionel sikkerhedsdør adgangen, så ansatte kan gå ind og ud på bestemte tider. Den er også beregnet som brandsektionsdør og tilgængelig nødudgang. Alle dørfunktioner kan overvåges centralt via bygningsstyringssystemet og sparer bygningsadministratoren tidsrøvende ture gennem bygningen. Vi klarede at implementere det flotte dørdesign med brug af teknik, der optager et minimum af plads: Powerturn er for eksempel syv centimeter høj. For visuelt at understrege dørstatus er der også blevet valgt et LED-display i dørstyreenhedens baglyset, der passer til døren TZ 320, som er designet i LS-rustfrit stål.

For at opsummere: En dør der ikke alene kan meget, men som også passer til designet i virksomhedens hovedkontor.

Gå til GEZE-referencen Vectors hovedkontor i Stuttgart

Rumopdeling med skillevægssystemer

GEZE's Pendulo-system

GEZE's Pendulo-system © Jochen Stüber / GEZE GmbH

Rum uden visuelle restriktioner – glasskillevægssystemer kan bruges til at opdele en etage i rum eller dele af en etage uden at lys eller transparens går tabt. Pendulo-helglassystemet fra GEZE giver dig mulighed for at skabe mange forskellige elegante løsninger. Væggene finder anvendelse inden for kontorplanlægning og til at skabe individuelle rum eller opdele et stort område i mindre rum for således at skabe flere strukturer. Hvad der er specielt ved det: GEZE-systemet skjuler den intelligente teknologi, en integreret dørlukker i den nedre designprofil. Det betyder, at døren kan åbnes i begge retninger. Den giver en afbalanceret lukkebevægelse og den svinger blidt tilbage til dens hvileposition.

Planlægningen af GEZE-helglassystemet er lige ud ad landevejen: Brugen af online Pendulo-konfigurationen muliggør hurtigt design af komplette løsninger fra samme kilde og at vi kan tilpasse den til dine individuelle ønsker.

Pålidelig kontrol til enhver tid takket være sikkerhedssluser

Automatiske glasdøre med adgangskontrol

Automatiske glasdøre med adgangskontrol © Annika Feuss / GEZE GmbH

Adgangskontrol spiller en rolle i enhver kontorbygning. Forskellige grupper af mennesker har forskellige tilladelser såsom ansatte, offentlige brugere, leverandører eller rengøringspersonale. Dertil kommer, at gæsterne nogle gange af sikkerhedsgrunde skal gives adgang til bygningen en ad gangen. Enten som del af bygningens sikkerhed eller for at overdrage følsomt materiale. Men det er vigtigt aldrig at gå på kompromis med komfort. Besøgende må aldrig føle, at de er del af en proces, men i stedet skal de gives en følelse af sikkerhed.

GEZE-løsninger imødekommer disse krav i retscentret i Gelsenkirchen: Powerturn-drev er kombineret med Slimdrive-svingdørssystemer, som giver adgang til atriummet. Et adgangskontrolsystem begrænser adgangen til et af slusesystemerne til rettens medlemmer. Yderligere to kontrolsystemer fungerer som adskillelse, så personalet kan tage sig af andre grupper eller individer. Det fjerde slusesystem bruges som udgang og forebygger ukontrolleret adgang til forhallen. Den udvendige sikkerhedsslusedør åbnes ikke før den indvendige dør er lukket. Den automatiske åbnings- og lukningskomfort af Slimdrive EMD-F-svingdørssystemer giver brugerne mulighed for at komme til og forlade sluseområdet hurtigere og gør sikkerhedspersonalets screening af identitet lettere. Denne sikkerhedsløsning er et godt valg til smalle dørrammer og meget fyldte områder, som det er typisk for sluseområder.

Gå til GEZE-referencen retscentret i Gelsenkirchen

Vores ekspertise i banker

Indgangsområdet til Deutsche Bank i Stuttgart © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

Performance, pålidelighed, kompetence, fleksibilitet, diskretion, sikkerhed og komfort er kvaliteter, vi forbinder med en bank. Moderne arkitektur oversætter disse traditionelle værdier til en behagelig atmosfære, der kombinerer diskretion og transparens. Det er derfor, at bankers foyerer i stigende grad ligner attraktive hotellobbyer eller lufthavnenes lounges.

Bygningssikkerhed spiller en vigtig rolle i bygninger, hvor et stort antal mennesker samles eller går ind og ud – og ikke kun på grund af lovkrav. Dør- og vinduessikkerhed er afgørende, når det kommer til brandsikring, flugtdørsstyring og, særligt i en bank, tyverisikring, indbrud og adgangskontrol. For at opnå disse mål, tilbyder GEZE individuelle løsninger og løsningskoncepter, der kombinerer separate sikkerhedskrav i et enkelt intelligent system.

GEZE har skabt sig et navn i hele verden med sin innovative styrke og ekspertise inden for løsningsorienteret design og har leveret udstyr til bankbygninger i mange forskellige lande. GEZE tilbyder en lang række af døre, vinduer og sikkerhedsteknik samt bygningsautomation fra samme firma. GEZE-produkter opfylder alle lovkrav og retningslinjer.