Brancheløsninger

Dør-, vindues- og sikkerhedssystemer til konmfortable kontorbygninger

Dør- vindues- og sikkerhedkoncepter i kontorbygninger udvikles i spændingsfeltet mellem modsatrettede krav Design og komfort skal forene tilgængelighed, brandsikring og sikkerhedsforanstaltninger. GEZE-løsninger kombinerer normeret teknolig med specifikke behov, således at både medarbejderne og kunder og besøgende føler sig veltilpas i kontorrummene.

Et indbydende og funktionelt indgangsområde er kontorbygningers visitkort.

Optimal udnyttelse af dagslys: indgang til restaurant

Optimal udnyttelse af dagslys: indgang til restaurant © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Indgangsområdet i en kontorbygning skal mest imponere og begejstre, men også være indbydende. Klassiske krav som barrierefri dørkomfort, adgangskontrol, indbrudshæmning, flugtvejssikring og pålidelig røg- og varmeudsugning ved brande (RWA) med fjernbetjening og overvågning skal her selvfølgelig opfyldes. GEZE løsninger hjælper her på mange måder.

Fuldautomatiske karusseldørsystemer fra GEZE er en optimale løsning ved konstant "ind og ud" for at kunne klare den høje publikumsfrekvens på en pålidelig og sikker måde I Roche-Tower i Basel er der f.eks. blevet installeret store trefløjede glaskonstruktioner med gennemgangsbredder og -højder på ca. tre m hver. Karruseldørene integreres perfekt i den puristiske indendørsarkitektur og fremhæver den indbydende atmosfære. Takket være den maksimale transparence tillader de at udnytte hele dagslyset fra de lyse trapperum, der forbinder flere etager. Hvis en karruseldør ikke overholder kravene om tilgængelighed og flugtvejssikring, kan GEZE-løsningen med hængslede døre anvendes.

I dette eksempel viser det sig også,hvordan GEZE kan klare specifikke krav. GEZE har skab alle forudsætninger, så en individuel belysningsløsning kunne integreres i dørkonstruktionen. Karruseldørene i Roche-Tower er udviklet og produceret i den GEZE-ejede manufaktur for projektspecifikke løsninger

Til GEZE referende Roche Tower i Basel

Multifunktionale døre sørger for komfort, tilgængelighed og brandsikring

Kompleks dørteknologi: fint indrammet og med central styring.

Kompleks dørteknologi: fint indrammet og med central styring. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Døre er et kerneelement i realisering af tilgængelighed, forebyggende brandsikring, i flugtvejssikring og i adgangskontrolsystemer. Kravene på disse områder er her ofte modstridende - men skal dog forenes. GEZE har for kontorbygninger udviklet dørløsninger, der opfylder netop disse krav, f.eks. i Vector-hovedsædet i Stuttgart:

På første sal regulerer en multifunktional sikkerhedsdør adgangsautorisationerne, således at medarbejder kan betræde og også forlade området på fastlagte tidspunkter. Desuden anvendes en brandsektionsdør som barrierefri flugtvejsdør. Via bygningsstyretekniksystemer kan alle dørfunktioner overvåges centralt, således at bygningsadministratorer ikke skal gå lange veje. Det filigrane dørdesign kunne realiseres gennem en teknik, der kun kræver minimal plads. Powerturn er f.eks kun syv centimeter høj. For at fremhæve dørens udseende optisk, er Design-dørcentral TZ 320 "rustfrit stål" desuden valgt med "backlight"-LED-visning.

Facit: En dør, der ikke kun kan meget, men også passer ind i hovedsædets designkoncept.

Til GEZE reference Vector hovedsæde i Stuttgart

Intelligent vinduesteknik sørger for frisk luft på kontoret

Naturlig ventilation via automatiserede vinduer er komfortabel og energieffektiv

Naturlig ventilation via automatiserede vinduer er komfortabel og energieffektiv © Exorbitart / GEZE GmbH

Moderne kontorer skal sørge for en behagelig arbejdsatmosfære En god frisklufttilførsel bidrager tikl at vi bedre kan koncentrere os. For at forbedre rumluftens kvalitet og hygiejne på kontorer, anbefales en effektiv udskiftning af rumluft via intelligente ventilationssystemer.

Fordele ved automatiseret vinduesventilation

Tidligere blev der i kontorbygninger ofte anvende mekaniske ventilationssystemer og klimaanlæg, de især regulerer rumtemperaturen. Men corona-pandemien har vist at disse ventilationssystemer har deres ulemper. Er luftfiltrene ikke fine nok, filtreres aerosolerne og dermed virus ikke ud af rumluften, men forbliver i luftkredsløbet Anderledes end ved et naturligt luftcirkulationsanlæg garanterer en kontrolleret naturlig ventilation via automatiserede vinduer en effektiv udskiftning af rumluften Frisk erstatningsluft og ilt strømmer ind via de åbnede vinduer, mens den brugte, gamle luft strømmer ud. 
Sammenlignet med mange ventilations- og klimaanlæg forbedrer den naturlige ventilationsmetode med stødvis udluftning desuden energieffektiviteten, da den reducerer omkostninger til varme og strøm

MERE OM NATURLIG VENTILATION

Naturlig ventilation er en effektiv løsning for at forbedre rumluften afgørende. En ventilation, der styres via automatiske vinduesmotorer kræver desuden mindre energi end de fleste ventilationsanlæg.

Karen Sum, Head of Global Account Management GEZE GmbH

Smarte ventilationssystemer

Automatiserede vinduesmotorer kan også kombineres med særlige sensorer, der f.eks. måler rumluftens CO2-indhold eller som måler den indvendige rumtemperatur og åbner eller lukker vinduerne tilsvarende.
Ved store kontorbygninger er en smart netværksintegration af de automatiserede vinduessystemer med bygningsstyreteknikken en fordel, fordi ventilationen dermed kan styres centralt. Vores automatiske vinduesmotorer IQ windowdrive kan uden problemer integreres i bygningsstyreteknikken. For kraftbetjente vinduer er der i mange tilfælde foreskrevet sikkerhedselementer, således at sikkerheden for bygningens brug er garanteret.

MERE OM VINDUESSIKRINGER

For imposante facader: Tunge vinduer betjenes på en let og sikker måde

Store kontorbygninger imponerer ofte med en facade af glas eog store vinduer. Selv store vinduer på op til 200 kg dørfløjvægt er intet problem for vores F 1200+: Vinduesmotoren er særlig stærk, - og alligevel usædvanligt støjsvagt. På denne måde kan der realiseres imponerende, intelligente facader.

Perfekt til store kontorer: Fleksibelt opdeling af rum via skillevægsystemer

Pendulo system fra GEZE

Pendulo system fra GEZE

Rum uden optiske begrænsninger – med skillevægsystemer af glas kan etager eller også dele af etager adskilles uden a lys og transparence går tabt. Med helglas-vægsystemet Pendulo fra GEZE kan der realiseres mange elegante løsninger. således kan der i kontorplanlægningen opstå enkelte rum eller hele ormåder kan opdeles i midnre rum og dermed struktureres. Det specielle er: GEZE-systemet skjuler den intelligente teknik – en integreret dørlukker – i sin nederste designprofil. På den måde kan døren åbnes i begge retninger, giver en jævn lukkebevægelse og skifter blidt tilbage til hvilepositionen.

Planlægningen af GEZE-vægsystemet i helglas er også ukompliceret: Med den online-baserede Pendulo-konfiguration kan komplette løsninger fra én og samme leverandør udformes på en hurtig og nem måde - efter jeres individuelle ønsker.

MERE OM RUMADSKILLELSE

For mere sikkerhed på kontoret Pålidelig kontrol takket være sikkerhedssluser

Automatiske glasdøre med adgangskontrol

Automatiske glasdøre med adgangskontrol © Annika Feuss / GEZE GmbH

Adgangskontrollen spiller en vigtig rolle i alle kontorbygninger. Forskellige persongrupper har forskellige autorisationer, f.eks. medarbejdere, publikumstrafik, leverandører eller også rengøringspersonalet. Derudover er det nogle gangen nødvendigt at adskille besøgende ved bygningens indgang, enten for at garantere sikkerheden i bygningen eller for at overgive fortroligt materiale. Vigtigt er her, at komforten ikke sættes over styr – besøgende bør ikke føle sig som "ekspederet", men føle sig sikkert.

GEZE-løsninger opfylder disse krav i Justizzentrum i Gelsenkirchen: Powerturn-vinduesmotorer kombineres med Slimdrive-dørsystemer i sikkerhedssluserne som adgange til atrium. Via et adgangskontrolsystem er en af sluserne forbeholdt rettens medarbejdere som indgang. To yderligere bruges adskillelsesanlæg tilk kontrol af alle andre persongrupper Den fjerde sluse anvendes som udgang og forhindrer den ukontrollerede adgang til atrium Her åbnes den yderligere slusedør først, når den indre er lukket. Den automatiske åbnings- og lukkekomfort Slimdrive EMD-F-drejedørssystemer tillader en hurtigere ind- og udgang af sikkerhedssluserne og øger effekten af personkontrollerne, der udføres af vagtpersonalet. Denne sikkerhedsløsning egner sig især til smalle dørprofiler og trnge pladsforhold, som de ofte findes i sluserne.

Til GEZE reference Justizzentrum i Gelsenkirchen

Dør-, vindues- og sikkerheds-knowhow til banker og kontorer

Indgangsområdet Deutsche Bank i Stuttgart

Effektivitet, pålidelighed, kompetence, fleksibilitet, diskretion, sikkerhed og funktion er de attributter, der forbindes med en bank. Den moderne arkitektoniske realisering af disse traditionelle værdier foregår i den behagelig atmosfære, der forener diskretion og gennemskuelighed. Derfor ligner bankfoyers og kundeområder i dag mere og mere attraktive hotellobbyer og.lufthavns-lounges.

Bygningsikkerhed spiller en stor rolle, hvor går mange mennesker ind og ud eller befinder sig, en væsentlig rolle – ikke kun på grund af lovbestemmelser. Sikkerheden ved døre og vinduer er afgørende, når der er tale om forebyggende brandsikring, styring af flugt- og redningsveje og – i en bank – om indbruds- og tyverisikring og adgangskontrol. For hvert af disse mål tilbyder GEZE individuelle løsning og løsningskoncepter, der forbinder enkelte sikkerhedskrav i et intelligent system.

Med sin innovationskraft og løsningskompetence er GEZE blevet kendt i hele verden, og har udstyret bankbygninger i de forskellige lande. GEZE tilbyder et omfattende udbud af dør-, vindues- og sikkerhedsteknik samt bygningsautomatisering fra én og samme leverandør GEZE produkter opfylder alle lovkrav og retningslinjer