Emner

Bygningsautomatisering - bygningsadministration med intelligent netværk

Alle erhvervsbygninger bygges nu med automatiske bygningsstyreenheder. Varme, belysning, klimaanlæg, teknik til køling og skygge samt dør- og vinduesteknik netværksintegreres og kommunikerer med hinanden. Komponenterne kan styres enkelt og centralt via intelligente bygningsstyresystemer.

Mål: Energieffektivitet, komfort og sikkerhed

Det er ikke kun biler, der vil være selvførende i fremtiden: Bygninger bliver også automatiseret i stigende grad. De regulerer automatisk selv varme, ventilation og klimaanlæg. De skifter lyset til den rigtige styrke afhængt af den udendørs lysintensitet og af hvorvidt der er mennesker i rummet. De hæver eller sænker persienner, og åbner og lukker vinduer og døre. Og de gør alt dette mens de præcist opfylde behovene hos brugerne eller beboernes behov, mens de passerer gennem bygningen. Når de forlader bygningen, reduceres energiforbruget automatisk til et minimum, indgange blokeres og alarmsystemet aktiveres.

Denne type automatiseringsteknik installeres nu i nye offentlige bygninger og på erhvervsejendomme. Ældre, eksisterende ejendomme optimeres også. Den vigtigste frase er helt sikkert bygningsautomatisering. Automatisering betyder at en eventuel handling ikke udføres af et menneske, der påvirker en enhed eller et system. Bygningsautomatisering (BA) refererer til summen af udstyr, der anvendes til automatisk styring, regulering, overvågning og optimering i bygninger.

Det betyder at alle sensorerne, aktuatorerne, betjeningselementerne, forbrugsenhederne og andre tekniske enheder i bygningen er netværksintegrerede. Bygningsautomatisering udformer således automatisk specifikke funktionelle processer som en del af bygningsteknikken, i overensstemmelse med de foreskrevne indstillinger. Teknisk bygningsudstyr, som ofte kan være komplekst, styres derfor effektivt og centralt. Målet er at gøre driften af bygninger mere energieffektiv, økonomisk rentabel og mere sikker, og at tilbyde maksimal komfort til brugere og beboere.

Automatiseringspyramide

Feltniveauet involverer design af alle funktioner og måling og indrapportering af data. Disse data stammer fra sensorer (for eksempel temperatursensorer, luftkvalitetssensorer, lysstyrkesensorer, bevægelsessensorer, vindueskontakter, vindhastighedssensorer, regnsensorer) og aktuatorer (servomotorer til ventiler og klapper, koblings- og dæmpningsudstyr til belysningen, drev til vinduer og døre) samt andre knapper og kontakter.

Applikationsniveauet vedrører sammenligning og evaluering af information. Koblings- og positioneringskommandoer sendes tilbage til feltniveauet. De kan dog også overføres til alle de andre niveauer i kommandoniveauet.

Styringsniveauet overvåger systemet og optimerer dets driftstilstand ved hjælp af specielt software, dvs. et bygningsstyresystem. Softwaren visualiserer og gemmer information og data.

For at overføre information fra sensorerne eller positioneringskommandoer til aktuatorer skal enheden være tilknyttet i et fælles netværk.

EU-forordning vedrørende den generelle energieffektivitet i bygninger

EU-forordningen vedrørende den generelle energieffektivitet i bygninger er drivkraften bag bygningsautomatisering. 40 procent af det samlede energiforbrug i EU ligger trods alt inden for byggesektoren. I henhold til EU-forordningen skal den generelle energieffekt i alle bygninger forbedres. Dette er primært afhængigt af det termiske hylster og egenskaberne på det tekniske bygningsudstyr. Faciliteterne kan også forbedres yderligere ved installation af et automatiseringssystem.

Et studie fra Biberach University of Applied Sciences (“Ensuring energy efficiency via building automation with respect to DIN V 18599 and DIN EN 15232”) undersøgte hvor meget energi de individuelle funktioner i bygningsautomatisering kan spare. Blandt studiets resultater blev det konstateret at automatiseret belysning i kombination med en belysningsrettet, udvendig persienne producerede et besparelsespotentiale på omkring 40 procent. Hvis man sammenligner investeringsomkostninger og besparelser, er resultatet en gennemsnitlig afviklingstid på to til ti år for bygningsautomatiseringssystemer.

Sammenfattet konstaterede studiet at bygningsautomatisering kan gøre en stor forskel for energieffektiviteten i bygninger. Det er derfor videnskabeligt bekræftet at normal brugeradfærd ofte fører til et unødvendigt højt energiforbrug.

Automatisering som ’ideel’ bruger

’Ideelle’ brugere vil skulle slukke for varmen, når de udlufter rum, og derefter lukke vinduer så hurtigt som muligt igen. Derudover ville de kun tænde lyset hvis rummet bruges, og så kun bruge det nødvendige antal lys. I ubrugte rum, og normalt om natten eller på helligdage, ville de reducere lufttemperaturen på kontorer betydeligt.

Siden disse typer af ideelle brugere er meget sjældne - ikke-ideelle brugere glemmer endda åbne vinduer og efterlader dem åbne om natten - kan man lukke dette hul ved hjælp af bygningsautomatisering. Smart Buildings opfører sig derfor på en mere energieffektiv måde end mennesker.

Smart Building og Smart Home

Smart Home hjælper med at spare på omkostningerne. Professionel, indledende installation i et hjem med to soveværelser koster mellem 800 og 4.000 Euro - med en potentiel energibesparelse på omkring 20 procent.

Smart Home-teknikker er et voksende marked. © Exorbitart / GEZE GmbH

Smart Building-systemer bruges dog ikke kun i kontor- og industribygninger, på hoteller eller hospitaler. Der er også en stigende interesse i automatiseringsteknik til private hjem. ‘Smart Homes’ er hjem, hvor spændingsforsyningen og forbrugsstyreenhederne er netværksintegrerede med husholdningens enheder og belysning.

Hjemmenetværk med underholdningselektronik, overvågnings- og sikkerhedssystemer, persienner samt lukkesystemer til døre og vinduer kan også tilsluttes. Disse funktioner kan tilpasses til brugernes individuelle behov og derfor sikre en øget komfort. De hjælper også med at spare på både omkostninger og ressourcer.

Der er mere end 180 dørløsninger fra GEZE i det nye hovedkvarter for It-virksomheden Vector i Stuttgart. De er netværksintegrerede i BACnet bygningsstyresystemet ved hjælp af IO 420 grænseflademoduler.

Facadedørene på Vectors hovedkvarter i Stuttgart © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Intelligent bygningsstyring i Vectors nye hovedkvarter

GEZE netværkssystemer med BACnet skaber betydelige fordele ved planlægning og drift:

  • brugertilpassede, digitale netværksintegrationsløsninger med BACnet
  • central styring af mere end 180 døre i bygningsstyresystemet – endnu større komfort og sikkerhed under normal drift, og i tilfælde af fare
  • funktionalitet og samspil på tværs af opgaver - synligt til en hver tid og fra alle steder
  • Energieffektivitet: samspil mellem dørteknik og klimaregulering
  • Support i byggefasen: Kommunikation mellem produktgruppeeksperter

Gå til GEZE´s casestudy vedrørende Vectors IT-campus

GEZE Cockpit bygningsautomatiseringssystem

GEZE Cockpit er det første bygningsautomatiseringssystem til intelligent dør-, vindues- og sikkerhedsteknik. Bygningsautomatiseringssystemet GEZE Cockpit gør det muligt for automatiserede systemkomponenter inden for sektorerne med dør-, vindues- og sikkerhedsteknik fra GEZE og andre producenter at blive netværksintegreret, styret centralt og overvåget med præcision. BACnet, den mest udbredte kommunikationsstandard inden for bygningsautomatisering, muliggør indbyrdes kompatibilitet. GEZE Cockpit kan bruges som et selvstændigt bygningsstyresystem eller integreres i et overordnet bygningsautomatiseringssystem.

Hardwarekomponenterne i bygningsstyresystemet omfatter et indlejret system, hvorpå tre forskellige GEZE softwarepakker med forskellige performance-funktionaliteter kan installeres. Data udvekslingen mellem GEZE Cockpit og produkterne sker via IO 420 grænseflademodulet på den åbne kommunikationsprotokol BACnet. Uanset om du bruger en pc, tablet eller smartphone er applikationerne til GEZE Cockpit browserbaserede og kan derfor betjenes på enhver IP-kapabel enhed.

Gå til GEZE Cockpit bygningsautomatiseringssystem

Omfattende support fra alle involverede eksperter

GEZE understøtter alle involverede eksperter i samtlige aspekter af planlægningen i forhold til multifunktionelle vinduer og døre.

Arkitekter, metalarbejdere, sikkerhedsplanlæggere, brandsikringseksperter omfattes i planlægningen så tidligt som muligt for at garantere at de individuelle systemer kan spille korrekt sammen og samtidig tilbyde den maksimale fleksibilitet. Komponenter i standardiseret netværksintegration og brugertilpasset projektsupport fra GEZE lover pålidelighed til alle, der er involveret i planlægningen.

Gnidningsfri tværfaglig håndtering

BACnets åbne kommunikationsprotokol muliggør problemfri handlinger på tværs af opgaver. Den tilbyder plug & play-komponenter, hvilket gør det muligt for dig at tilslutte enheder og produkter hurtigt. Dette hjælper systemet med at interagere, garanterer hurtig integration i kommunikationssystemet og sikrer den nødvendige fleksibilitet, selv i tilfælde af ændringer i planlægningen i sidste sekund.

GEZE hjælper med vedligeholdelse, support og introduktion til brug

Med GEZE Cockpit kan ejere af en bygning spare en masse penge og øge sikkerheden i bygningen på samme tid, i sig selv og for de, der bruger den. Personalet drager også fordele af dette: GEZE Cockpit er nemt og bekvemt at bruge: Status på døre, vinduer, røg- og varmeafledning samt redningsvejsystemer kan nemt styres og overvåges sikkert fra et hvilket som helst sted og til enhver tid, ved hjælp af enhver IP-kapabel enhed.