Emner

Bygningsautomatisering – bygningsadministration med intelligent netværk

Alle erhvervsbygninger bygges nu med automatisk bygningsstyring Varme, belysning, klimaanlæg, køling og skyggesystem samt dør- og vinduesteknik integreres i netværk og kommunikerer med hinanden. Komponenterne styres nemt, centralt og ofte kontaktløst ved brug af intelligente bygningsstyresystemer.

Mål: Energieffektivitet, komfort og sikkerhed

Det er ikke kun biler, der vil være selvførende i fremtiden: Bygninger bliver også automatiseret i stigende grad. De regulerer automatisk selv varme, ventilation og klimaanlæg. De skifter lyset til den rigtige styrke afhængt af den udendørs lysintensitet og af hvorvidt der er mennesker i rummet. De hæver eller sænker jalousier, og åbner og lukker vinduer og døre. Og de gør alt dette mens de præcist opfylder behovene hos brugerne eller beboernes behov, mens de passerer gennem bygningen. Når de forlader bygningen, reduceres energiforbruget automatisk til et minimum, indgange blokeres og alarmsystemet aktiveres.

Denne type automatiseringsteknik installeres nu i nye offentlige bygninger og på erhvervsejendomme. Den kan også anvendes til at optimere eksisterende ejendomme. Nøgleordet er bygningsautomatisering. Automatisering betyder en enhver handling, der påvirker udstyr eller systemer, og som ikke er udført af mennesker. Bygningsautomatisering (BA) betyder summen af udstyr, der anvendes til automatisk styring, regulering, overvågning og optimering i bygninger.

Det betyder at alle sensorerne, servodrevene, betjeningselementerne, forbrugsenhederne og andre tekniske enheder i bygningen er netværksintegrerede. Bygningsautomatisering udformer således automatisk specifikke funktionelle processer som en del af bygningsteknikken, i overensstemmelse med de foreskrevne indstillinger. Teknisk bygningsudstyr, som ofte kan være komplekst, styres derfor effektivt og centralt. Målet er at gøre driften af bygninger mere energieffektiv, økonomisk rentabel og mere sikker, og at tilbyde maksimal komfort til brugere og beboere.

Bygningsautomatiseringens struktur i overensstemmelse med DS/EN ISO 16484

Administrationsniveauet overvåger systemet og optimerer dets driftstilstand ved hjælp af specielt software, dvs. et bygningsstyresystem. Softwaren visualiserer og gemmer information og data.

automatiseringsniveauet sammenlignes og evalueres information. Kontakt- og positioneringskommandoer sendes tilbage til markniveauet. Men de kan også overføres til de andre niveauer i kommandoniveauet.

På markniveauet udføres alle funktioner og måling og indrapportering af data. Disse data stammer fra sensorer (for eksempel temperatursensorer, luftkvalitetssensorer, lysstyrkesensorer, bevægelsessensorer, vindueskontakter, vindhastighedssensorer, regnsensorer) og servodrev (servomotorer til ventiler og spjæld, koblings- og dæmpningsudstyr til belysningen, drev til vinduer og døre) samt andre trykknapper og kontakter.

For at overføre information fra sensorerne eller positioneringskommandoer til servodrev skal enheden være tilknyttet i et fælles netværk.

EU-direktivet om bygningers energieffektivitet

EU-direktivet om bygningers energieffektivitet er drivkraften bag bygningsautomatisering. 40 procent af det samlede energiforbrug i EU ligger trods alt inden for byggesektoren. I henhold til EU-direktivet skal den generelle energieffekt i alle bygninger forbedres. Dette er primært afhængigt af det termiske hylster og egenskaberne på det tekniske bygningsudstyr. Faciliteterne kan også forbedres yderligere ved installation af et automatiseringssystem.

En undersøgelse gennemført af Biberach University of Applied Sciences (“Ensuring energy efficiency via building automation with respect to DIN V 18599 and DS/EN 15232”) undersøgte hvor meget energi de enkelte funktioner i bygningsautomatiseringsystemet kan spare. Undersøgelsen konkluderede blandt andet, at automatiseret belysning i kombination med et udvendigt jalousi, der gør det muligt at sende lyset i bestemte retninger, resulterede i et besparelsespotentiale på omkring 40 procent. Hvis man sammenligner investeringsomkostninger og besparelser, er resultatet en gennemsnitlig afviklingstid på to til ti år for bygningsautomatiseringssystemer.

Sammenfattet konstaterede studiet at bygningsautomatisering kan gøre en stor forskel for energieffektiviteten i bygninger. Det er derfor videnskabeligt bekræftet at normal brugeradfærd ofte fører til et unødvendigt højt energiforbrug.

Automatisering er den "ideel" forbruger

"Ideelle" forbrugere slukker for varmen, når de udlufter et rum, og lukker derefter vinduerne så hurtigt som muligt. Derudover ville de kun tænde lyset hvis rummet bruges, og så kun bruge det nødvendige antal lys. I ubrugte rum, og normalt om natten eller på helligdage, ville de reducere lufttemperaturen på kontorer betydeligt.

Da ideelle forbrugere er meget sjældne – mindre bevidste forbrugere glemmer åbne vinduer og efterlader dem åbne selv om natten – er det muligt at råde bod på disse glemsomheder ved hjælp af bygningsautomatisering. Smart Buildings opfører sig derfor på en mere energieffektiv måde end mennesker.

Smart Building og Smart Home

Smart Building-teknologier er et vækstmarked

Smart Building-teknologier er et vækstmarked © Exorbitart / GEZE GmbH

Smart Building-systemer bruges ikke kun i kontor- og industribygninger, hoteller eller hospitaler. Der er også en stigende interesse i automatiseringsteknik til private hjem. "Smart Homes" er hjem, hvor spændingsforsyningen og forbrugsstyreenhederne er netværksintegrerede med husholdningens enheder og belysning.

Hjemmenetværk med underholdningselektronik, overvågnings- og sikkerhedssystemer, jalousi samt dørlukkesystemer til døre og vinduer kan også tilsluttes. Disse funktioner kan tilpasses til brugernes individuelle behov og derfor sikre en øget komfort. De hjælper også med at spare på både omkostninger og ressourcer.

Læs mere om Smart Building

Hvad er BACnet?

BACnet-logo

BACnet står for "Building Automation and Control"-netværk. Det blev udviklet i 1995 med støtte af American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) og er en overordnet dataprotokol til bygningsautomatik. BACnet har været dokumenteret i ISO 16484 Del 5 siden 2003.

Hvad er det specielle ved BACnet?

Målet ved BACnet er at skabe en producentuafhængig kommunikationsprotokol til intelligente komponenter og systemer i brug i bygningsautomatisering. Det betyder, at BACnet gør det muligt for automatiseringskomponenter fra forskellige producenter at udveksle data med hinanden uden licensudgifter til særlig hardware til dataoverførsel.

Hvordan bruges BACnet?

BACnet anvendes, hvis mange forskellige servodrev og komponenter fra forskellige fabrikanter skal forbindes i et netværk via en enkelt protokol. 

Forudsætningen for interoperabiliteten mellem enheder fra forskellige fabrikanter er BIBB, der er defineret i ISO-standarden 16484-5. BIBB står for BACnet Interoperability Building Block og definerer de betingelser, der er nødvendige for at anvende BACnet-protokollen.

Godt at vide: Alle understøttede BIBB'er, objekttyper, tegnsæt og kommunikationsmuligheder er angivet i PICS (Protocol Implementation Conformance Statement)-dokumenterne for hver enhed.

Gå til GEZE netværkssystemer med BACnet og KNX

Netværksintegration, næste generation

myGEZE Control

© GEZE GmbH

myGEZE Control

myGEZE Control © GEZE GmbH

Med myGEZE Control lukker vi hullet i bygningsautomatisering via en smart løsning til netværksintegration af dør-, vindues- og sikkerhedssystemer. Connectivity-platformen myGEZE Control med modulopbygget software og åbne grænseflader åbner helt nye veje i bygningsautomatiseringen for alle planlæggere og ejere.

 • For øget effektivitet, sikkerhed og komfort
 • Til dynamiske sikkerheds- og brandsikringskoncepter, intelligent røg- og varmeafsugning og varmeaftræk samt målrettet frigivelse af flugtveje
 • Til flere netværksmuligheder

Den centrale enhed er en standardstyreenhed (PLC). Hardware-komponenten består af et embedded-pc-styresystem, der har en BACnet-kommunikationsgrænseflade. MyGEZE Control kan integreres i producentneutrale bygningsstyreteknik-, risikostyrings- og CAFM-systemer. Med software-optionen myGEZE Visu kan der implementeres selvstændige visualisering koncepter for GEZE-produktsystemerne. Fordele ved den nye platform: Automatiserede forløb og en central overvågning gør brugen lettrere, mere komfortabelt og mere sikkert – og tillader desuden en energieffektiv drift af hele bygningen. På den måde har du fuld kontrol!

MERE OM MYGEZE CONNECTIVITY

Smart planlægning

myGEZE Control forenkler integrationen af dør-, vindues- og sikkerhedsteknik for jer som planlæggere og specialister inden for teknisk bygningsudstyr. Flere funktioner til bygningsautomatisering kan inkluderes. GEZE-komponenter i standardiseret netværksintegration og brugertilpasset projektsupport sikrer pålidelighed i planlægningen. myGEZE Control er en attraktiv løsning for producenter af bygningsstyresystemer og systemintegratorer.

Fordele ved myGEZE Control

 • Sikkerhed i planlægningen
 • Udvidelse af porteføljen
 • Udvidet funktionalitet

GEZE yder support ved fastsættelsen af individuelle behov i tråd med dine applikationer.

Gnidningsfri handling på tværs af opgaver.

Det åbne kommunikationsprotokol BACnet gør det muligt at handle gnidningsfrit på tværs af opgaver. Netværksløsningen myGEZE Control integrerer  områderne dør-, vindues- og sikkerhedsteknik i alle områder i et bygningsadministrationssystem. Således gør automatiserede processer i bygningen og en central overvågning brugen af ejendommen mere komfortabel og sikker.

Fordele ved myGEZE Control

 • Effektivitet i byggerifasen
 • Hurtigt respons i tilfælde af fejl
 • Fleksibilitet i tilfælde an ændringer i planer


GEZE understøtter dig med din planlægning, installation og ibrugtagning

Planlægning:

 • Projektplanlægning til din myGEZE Control-løsning
 • Forberedelse af alle nødvendige dokumenter (lednings- og kabelføringsskemaer, EDE-filer, etc.)
 • Konfiguration af nødvendige komponenter

Installation:

 • Tilslutning af komponenter og hardware
 • Netværksintegration af produkter
 • Tilslutning til bygningsstyresystemet

Ibrugtagning:

 • Konfiguration af myGEZE Control
 • Brugertilpasning af din betjeningsgrænseflade
 • Sikring af den korrekte betjening

GEZE hjælper ved planlægning /projektering, ibrugtagning, vedligeholdelse og support

Med myGEZE Control sparer bygningens ejere kontante penge og øger samtidigt sikkerheden for bygningen og de mennesker, der opholder sig der. Vi opretter standardiserede BACnet-projekter, der arbejder uafhængigt af serviceyderne og det anvendte bygningsadministrationsprodukt. Dette tillader en implementering af producentneutral bygningsstyreteknik, risikostyrings- og CAFM-systemer. GEZE understøtter sig her i alle faser af bygningens livscyklus, begyndende ved en tidligere planlægning via en helhedsorienteret planlægning inkl. ibrugtagning helt hen til vedligeholdelse og support i bygningsdrift.

Fordele ved myGEZE Control

 • Komfort
 • Sikkerhed
 • Effektivitet i bygningsdrift

Fordele for ejeren:

 • overvågning giver vedvarende transparens i bygningens drift
 • afled værdifuld information fra de genererede data for at fremme en effektiv drift af bygningen
 • overvågning af flugt- og redningsvejsystem sporer status til enhver tid, hvilket øger sikkerheden via et øjeblikkeligt indgreb
 • betjening af automatiske døre uafhængigt af lokation skaber yderligere komfort og øger effektiviteten

GEZE overtager også:

 • vedligeholdelse og opdateringer af hardware- og softwarekomponenter fra en hånd
 • kontinuerlig optimering i bygningens drift