Brancheløsninger

Komfortabel sikkerhed, praktisk og æstetisk.

Der er mange forskellige behov, der skal tages højde for, når du planlægger, bygger og drifter offentlige bygninger: barriefrit byggeri og et brandsikringssystem er selvfølgelig vigtige, bygningsautomation er en funktionel vigtig del af driften af en bygning og universelt design bliver mere og mere vigtigt. GEZE-løsninger hjælper dig til at imødekomme behovene.

Rådhuse, kommunale kontorer og ministerier som tilgængelige bygninger for alle borgere

Offentlige bygninger skal være lette at finde, være tilgængelige og de skal kunne bruges af enhver, også bevægelseshæmmede personer og personer med syns- eller hørehandicap samt blinde og døve. Det sørger en barrierefri konstruktion for – en forventet standard i moderne offentlige bygninger.

GEZE-løsninger kombinerer tilgængelighed med brandsikring og flugtvejssikring. Brandsikring betyder i denne sammenhæng ofte beskyttelse mod røg snarere end mod brand. Det skyldes, at langt de fleste ofre for brand dør af at indånde røgen og ikke ilden i sig selv. Et røg- og varmeudsugningssystem (RWA) kan udsuge røg det sted, hvor den opstår og sikrer, at enhver kan komme ud gennem nødudgangene. Vi tager højde for sådanne behov, når vi udvikler et brandsikringskoncept.

GEZE forstå behovene til bygningsstyringssystemer i offentlige bygninger og kan støtte dig gennem hvert eneste trin i projektet.

Højfrekventerede indgangsområder

© GEZE GmbH

Indgangsområder, der bruges af hundredvis af mennesker hver dag, eller hver eneste time, skal opfylde krav til sikkerhed og tilgængelighed. GEZE-løsninger hjælper.

Indgangsområdet i Wakefield City Hall fik for eksempel et gennemgribende nyt design og blev mere sikkert: Der blev installeret to automatiske 2-fløjede glasskydedøre i de tidligere store åbne buegangefor at skabe adgang til venteområdet og de enkelte kontorer. Det førte til et nyt design af indgangsområdet og tilføjede et vindfang, mens lys og transparens blev bibeholdt. Dørene er indsat med Slimdrive SL NT-skydedørssystemer, der er testet iht. den engelske "Equality Act" og den britiske standard BS 8300. De sørger for barrierefri adgang, flugtvejssikring og energieffektivitet, idet de holder kulden ude.

Offentlige bygninger som de lokale myndigheders ansigt udadtil

© Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

GEZE-løsninger møder kravene til dør- og vinduesteknik uden problemer og tilbyder sikkerhed og funktionalitet. Ved at kombinere komfort og æstetik tilbyder GEZE løsninger, der gør offentlige bygninger særligt attraktive. Transparens er et kvalitetskriterium for lokale myndigheder og det er reflekteret i bygningsstyringssystemer: Der blev f.eks. installeret integrerede helglassystemer (IGG) fra GEZE i miljøstyrelsens nye bygning i Dessau. Profiler og beslagsæt er integreret ”usynligt” mellem glasruderne. Brugerdefinerede omgivelser med tryk i kanterne resulterer i flad glasoverflade. Det er en løsning, der svarer til en høj designstandard, der fortsat kan kombineres med forskellige tekniske systemer.

Karruseldøre i ÖAMTC, østrigsk bil-, motorcykel- og rejseclub, i Wien holder ikke kun træk og larm ude, men er også meget iøjnefaldende og et omdrejningspunkt i foyeren. De forbinder verden indenfor med verden udenfor og bibeholder samtidig en æstetisk åbning og glasfacadens transparens. Svingdøren med dens fint indrammede tromlevægge og fløje, er transparent og har en indbydende lyseffekt. Glaskanterne er dækket af diskrete aluminiumprofiler. Profilerne af høj kvalitet med afrundede hjørner har et strøg af elegance. 

GEZE-systemprodukter sikrer tilgængelighed for alle, brandsikring og design i det store offentlige bibliotek i Stuttgart. Fuldt automatiske 2-fløjede svingdøre med Slimdrive-systemer afspejler de besøgendes forventninger: Komforten i et moderne bibliotek, sikkerhed, stilhed og puristisk design. Takket være aktiveringskontakter integreret i dørgrebene er et blødt puf nok til at igangsætte lydløs åbning af den høje dør.

Gå til GEZE-referencen ÖAMTC-mobilitetscenter i Wien

Universelt design

Komfort og design er tæt forbundet med tilgængelighed for alle. Begrebet ”universelt design” får en større og større betydning i denne kontekst. Dette internationale designkoncept skaber levende rum, der er tilgængelige for alle, lette at navigere i og som kan bruges af alle. Konceptet indebærer nem adgang til bygningerne for en så stor gruppe af mennesker som muligt uden hjælp fra tredjepart. Universelt design er ikke rettet mod en specifik målgruppe: Det er beregnet til at gøre tingene lettere for alle.

Et eksempel på, hvordan GEZE implementerer dette designkoncept: automatisk Powerturn-svingdørsdrev. Automatisk Powerturn-svingdørsdrev åbner store, tunge døre med en fløjvægt på op til 600 kg og er en god funktionel løsning til offentlige bygninger. Det inkluderer branddøre på op til 300 kg. Den generelt ringe højde passer perfekt til ethvert design. Dens enestående smarte svingfunktion letter også uden problemer en manuel passage gennem døren. For enhver. Til enhver tid. Fra pålidelige røg- og varmeudsugningsløsninger til komplekse sluseområder: Som en sand teamplayer kan GEZE Powerturn integreres fleksibelt i en lang række forskellige systemer: Passer perfekt til en lang række produkter.

GÅ TIL GEZE POWERTURN IS/TS

Brandbeskyttende skydedørssystemer (GEZE-Hörmann)

Lys og åben: udsigt over læsesalen under det centrale ovenlys

Lys og åben: udsigt over læsesalen under det centrale ovenlys © GEZE GmbH

De brandbeskyttende glasskydedøre udstyret med Slimdrive SL-drev er et eksklusivt fælles produkt fra GEZE og dør- og portspecialisten Hörmann. Kombinationen er det eneste automatiske brandbeskyttende skydedørssystem godkendt af Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) (tysk byggeteknisk institut). Den automatiske helglasskydedør i brandmodstandsklasse T30 tilbyder arkitekter og planlæggere en verificeret løsning. I tilfælde af brand lukker dørene automatisk og repræsenterer en sikker brandsikrende lukkemekanisme. Den udløses også, når fastholdfunktionen er aktiveret i den automatiske dør. De har ingen glideskinner i passageområdet og sikrer barrierefri let adgang under almindelig drift.

Gå til GEZE-referencen Stuttgarts offentlige bibliotek