Emner

Bæredygtigt byggeinventar: renovering, ikke nedrivning

Er din bygning ved at blive en smule forældet? Måske har den et gammelt varmesystem, utætte vinduer eller stort set ingen isolering? Hvis det lyder bekendt, bør du muligvis overveje en renovering. Du kunne isolere den med moderne varme, for eksempel, eller inkludere moderne bygningsteknik og etageplaner. Du skal bruge gode renoveringsplaner og rimelige tilskud for at forbedre energieffektiviteten i og designet af en bygning.

Vedligeholdelse og modernisering

GEZE dørteknik til indgangspartierne på det sanerede Sihlpost i Zürich.

GEZE dørteknik til indgangspartierne på det sanerede Sihlpost i Zürich. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Der er mange bygninger i Tyskland, som ikke er udstyret med topmoderne teknologi. Resultatet: Høje niveauer af energiforbrug, høje varmeomkostninger, reduceret livskvalitet - og skader på klimaet og miljøet. Størstedelen af bygninger i Tyskland blev bygget før den første forordning om varmeisolering i 1978, hvilket nu har efterladt mange af dem i med et behov for renovering, og ikke mindst hvad angår bygningens energiforbrug.

Bygningssanering er defineret som den strukturelle og tekniske renovering eller modernisering af en eller flere etager eller endda en komplet eksisterende struktur. Den kan på den ene side fokusere på vedligeholdelse, men også på at afhjælpe skavanker (delvis sanering). Ofte udskiftes antikveret udstyr og bygningsteknik og suppleres af et tidssvarende og moderne design (fuld renovering).

Vigtige roller under renoveringer: døre og vinduer

Som en del af en renovering forsynes den ydre skal af en bygning samt vægge, loft og gulve med varmeisolering. Derudover bliver vinduer og døre, varmesystemet, de elektriske anlæg og sanitære faciliteter ofte renoveret, fjernet eller udskiftet.

Energieffektiv renovering betaler sig

Energifokuseret renovering er en vigtig bestanddel for opnåelse af klimamålene fra den tyske regering og EU. Mere end 18 millioner beboelsesejendomme og omkring 1,7 erhvervsbygninger i Tyskland (f.eks. Kontorbygninger, virksomhedsdomiciler, hospitaler, skoler, universiteter, sportscentre, teatre og kirker) bør være forholdsvis ’klimaneutrale’ i 2050, hvilket betyder at de næsten ikke vil producere CO2. Energirelaterede renoveringer af erhvervsbygninger betaler ofte sig selv meget hurtigt, da de som regel skal bruge meget mere energi end beboelsesejendomme. Professionel renovering og moderne bygningsteknik kan nogle gange reducere energiforbruget med op til 80 procent.

Endvidere yder den tyske regering økonomisk støtte til beboelses- og erhvervsejendomme via bankkoncernen KfW. Der findes udviklingsmidler i form af lån og tilskud til fulde renoveringer eller også til individuelle tiltag såsom isolering, udskiftning af vinduer, klimaanlæg og bygningsautomatisering.

KfW-støtte til bygningssanering

Den tyske forbundsregering understøtter bygningssaneringer til private individer, virksomheder og lokale myndigheder i form af lån eller investeringsstøtte via Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Det grundlæggende kriterie for opnåelse af støttemidler er at renoveringen følger KfWs standard for effektivitet i huse (Efficiency House). KfW Efficiency House er en teknisk standard som KfW anvender i sine finansieringsprodukter. Forskellige tal indikerer hvor højt ejendommens årlige, primære energibehov er i sammenligning med en lignende, ny bygning. Bemærkning: Jo lavere tallet er, jo større er energieffektiviteten og jo højere er tilskuddet.

Tilskud til rådgivning

Et tilskud fra KfW afhænger ofte af at en ekspert i energieffektivitet er involveret. Det betyder for eksempel at private individer og lokale myndigheder kan modtage assistance fra KfW (tilskud til byggestøtte), hvis en ekspert inden for energieffektivitet yder support til planlægning og byggeri.

Gå til de forskellige økonomiske støttemuligheder, der tilbydes af KfW

Renovering for en forbedret sikkerhed, brandsikring og tilgængelighed

Det primære mål for renoveringer er selvfølgelig at implementere energibesparende foranstaltninger - og på grund af de mange former for tilgængelige tilskud. Dog kan en ændring af brugen også være årsag til en renovering. Det efterlader ofte ejere med andre problemstillinger at træffe beslutninger om. For eksempel hvis bygningen ikke længere tilfredsstiller standarderne i forhold til moderne sikkerhed og brandsikring, når den konverteres til en børnehave. Eller hvis en moderne anvendelse kræver en anden etageplan. Renoveringer kan også udføre for at skabe handicapvenlig adgang og gøre en bygning egnet til at handicappede kan leve og arbejde i den.

Økonomisk støtte fra KfW gør det også muligt for ejere at redesigne deres bygning, samtidigt med at de gør den mere energieffektiv. Det betyder, at en gammel bygning kan renoveres og blive til en Smart Building.

GEZE yder support under renoveringsarbejde

GEZE understøtter både nybyggerier og arbejde på eksisterende bygninger ved at udvikle og levere nye koncepter til energibesparende ventilationsteknik såvel som til bygning og adgang for alle. Diverse GEZE-produkter kan effektivt hjælpe med energibesparelse, herunder indendørs klimaregulering via automatiserede vinduer og dørlukkere, og gennem intelligente bygningsnetværk. GEZE´s dørløsninger giver en nem handicapvenlig adgang, sikre flugtveje og energieffektivitet.

Renovering af eksisterende bygninger

Løsninger fra GEZE anvendes ikke kun i nye bygninger. Med en lille ekstra indsats kan de også installeres i ældre eller eksisterende bygninger - og hjælpe med at spare energi og penge.

Logo for medlemsskab af Det Tyske Råd for bæredygtigt byggeri

Logo for medlemsskab af Det Tyske Råd for bæredygtigt byggeri

GEZE er medlem af Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Det tyske råd for bæredygtigt byggeri (DGNB))

Produkter og løsninger fra GEZE understøtter bæredygtigt byggeri (Green Building). Green Building betyder en moderne, bæredygtig, miljøvenlig og ressourcebesparende konstruktion og renovering af bygninger i harmoni med mennesker og med naturen.

GEZE er et aktivt medlem af Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Det tyske råd for bæredygtigt byggeri (DGNB)). Målet for denne nonprofit-organisation er at fremme bæredygtigt byggeri og en bæredygtig drift af det opbyggede miljø.

Nyhedsbrevet fra DGNB giver regelmæssige opdateringer fra sektoren med bæredygtigt byggeri.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet fra DGNB

Mere om Green Buildings

Specifikke forslag til bygningsautomatisering og facaderenovering

Planlægning er altafgørende ved udførsel af renoveringer. Ideer og konkrete forslag til bygningsautomatisering og intelligente tekniske løsninger til facaden bør udvikles så tidligt i processen som muligt:

  • automatisk natafkøling
  • forskellige åbningsvidder for vinduer og døre, f.eks. med sommer/vinter-indstilling
  • termisk adskilte, varmeisolerede vinduesprofiler

Nem installation

Mange GEZE-produkter bruges til renoveringer da de ofte kan installeres nemt. Automatiske drejedørsystemer er for eksempel kendetegnet ved en simpel monteringsproces og de kan også eftermonteres.

Det er en enkel og fleksibel metode til at være på forkant med de hyppigt opdaterede DIN-standarder og teknologiske bestemmelser, der skal følges under renoveringer.

Mere på vores YouTube playliste, inklusive installationsvideoer

Nem opgradering og opdatering

Generelt set har den forventede driftslevetid og nyttetid på bygningsteknik altid været kortere end den på selve bygningen. Tekniske systemer skal udskiftes fra tid til anden. Og krav til bygningsteknik, og især bygningssikkerhed, ændres også som et resultat af modifikationer i lovgivningen, for eksempel DIN 18650.

Serviceeksperterne hos GEZE har mange års erfaring og en fuld forståelse af alle de krav som bygningssystemer stiller. Dette bakkes op af kontinuerlig uddannelse i skriftende bestemmelser og direktiver. Vi tilbyder dig nye, fremtidssikrede produktløsninger, med udgangspunkt i automatisering af dine døre og via udstyring eller modernisering af din bygning med løsninger til flugt- og redningsveje. Og vi tilbyder sig selvfølgelig chancen for at opdatere eller ændre dine drev fra andre producenter.