Emner

Green Building – grønne bygninger med certifikat

Klimaændringer og ressourceknaphed kræver nytænkning i byggebranchen. Det er derfor man satser i stigende omfang på "Green Building", d.v.s. grønne bygninger, der er udviklet ud fra tanken om bæredygtighed. Der findes signifikante certificeringer for at vurdere byggeriprodukters og bygningers bæredygtighed.

Økologisk byggeri som forpligtelse og udfordring

Vi har kun en planet. Hvordan kan vi bevare den? Hvordan kan vi leve, gøre forretninger og bygge på vores planet, så den er beboelig for den næste generation? Ved at agere bæredygtigt. Det er en forpligtelse for hele samfundet, inklusive byggeindustrien. Green Building er slagordet. Det betyder økologisk byggeri - fra udvalg af de egnede byggepladser,de udvalgte materialer og den øgede energieffektivitet hen til kontrollerede certificerede indvendige rum.

Green Building-konceptet sigter mod at beskytte økosystemet og miljøet og at gavne mennesker og samfundet. Det tager derfor højde fir de skiftende relationer mellem mennesker, det bebyggede miljø og økosystemet. Målet er at efterlade en intakt verden, der er klar til beboelse for fremtidige generationer.

Det vejledende princip for bæredygtighed omfatter derfor på ideel vis hele livscyklussen på en bygning - fra projektudviklingen og planlægningen til byggeri, drift, vedligeholdelse og nedrivning. *Green Buildings” er derfor kendetegnet ved et økologisk design af høj kvalitet og en overlegen ressourceeffektivitet inden for energi, vand og materialer. Skadelige indvirkninger på sundheden og miljø reduceres til et minimum.

Smart Buildings - muligheden for at bygge intelligent

Fremragende arkitektonisk kvalitet, et funktionelt arbejdsmiljø og bæredygtig administration: ÖAMTCs hovedkvarter i Wien med produkter fra GEZE, der er certificeret af Det tyske råd for bæredygtigt byggeri (DGNB).

Hovedkvarteret for den østrigske automobil-, motorcykel- og touring-klub ÖAMTC: Intelligent planlægning giver lave driftsomkostninger © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Bæredygtigt byggeri betyder derfor i princippet smart byggeri og især en effektiv brug af energi og ressourcer og af automatiseret bygningsteknik for at øge komfort og funktionalitet. Intelligente bygninger tilbyder komfortable, miljøvenlige hightech-miljøer som er mere produktive at leve og arbejde i.

I praksis ligger hovedfokus på energiforbrug, da driftsomkostninger for ejendomme udgør omkring 40 procent af det samlede energibehov i Tyskland. Hvis for eksempel 50 procent af ældre bygninger blev moderniseret for bæredygtighed, kunne udledninger af kuldioxid reduceres med 200 millioner tons om året. Nye bygninger har nu alle fokus på energieffektivitet.

For flere grønne bygninger: European Green Deal

European Green Deal arbejder på at forbedre miljøstandarder i hele EU betydeligt og at reducere udledning af drivhusgassen til nul indtil 2050. Og forskrifterne vedrørende bygningers samlede energieffekt skal bringes i overensstemmelse med den europæiske Green Deal, således at en dekarbonisering af byggesektoren skal i EU være gennemført indtil året 2050.

Reformen af Direktivet om bygningers energimæssige ydeevne går bl.a. ud fra at f.eks. beboelsesbygninger reducerer deres energiforbrug med 16 procent til året 2030 og  til året 2035 med 20 til 22 procent.
Det betyder at byggebranchen, arkitekter og bygningsadministratorer skal være forberedt på mere strikse miljøforskrifter, især hvad angår energieffektivitet, ressourcebesparelse og en reducering af CO₂-udledninger. En bygnings CO₂-tal er dermed et hovedkriterie ved alle fremtidige investeringer og licitationer. Dette gælder både for nybyggeriprojekter og eksisterende bygninger. Energieffektiv projektering og energetiske bygningssaneringer samt de pågældende certificeringer får en stadig større betydning for byggesektoren.

Certificering til Green Buildings

Empire State Building, den mest berømte kontorbygning i verden, blev totalrenoveret i 2009. Siden da har den været en model for bæredygtighed og energieffektivitet. Den modtog LEED Gold Award i 2011, hvilket gjorde den til den største bygning i USA, der har modtaget en LEED Award. LEED er et af de mest anerkendte certificeringssystemer til evaluering af den økologiske, sociale og økonomiske kvalitet i bygninger.

Bæredygtige bygninger er mere værdifulde, med lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Da den høje kvalitet er åbenlys for ejere, lejere og brugere, er de nemmere at sælge eller lease. Certificerede bygninger kan sammenlignes både på nationalt og internationalt plan. Efterspørgslen på certificerede bygninger stiger konstant.

Forskellige certificeringssystemer til bæredygtigt byggeri er etableret på internationalt plan. De evaluerer alle bygninger ved hjælp af et specifikt katalog af kriterier, men anvender forskellige vægtninger og er baseret på typiske nationale standarder og bestemmelser.

De mest anerkendte bedømmelsessystemer til Green Buildings er

 • det britiske certificeringssystem BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method),
 • certificeringssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) fra det amerikanske U.S. Green Building Council,
 • og certificeringssystemet DGNB (German Sustainable Building Council).
   

Disse certificeringer gør det muligt for bygningsadministratorer og ejere at følge en struktureret procedure for at træffe praktiske og målbare foranstaltninger til planlægning, opførelse, drift og vedligeholdelse af bæredygtige bygninger. De anvendes nu på verdensplan.

For bygninger bliver GWP-værdien bindende

Da bygninger er ansvarlig for en betydelig del af drivhusudledninger, er bygningers GWP-værdi en yderligere vigtig indikator for deres miljøvenlighed.
GWP står for Global Warming Potential og beskriver et materials eller en bygnings drivhuspotentiale.

En bygnings GWP-værdi beregnes ud fra de anvendte byggematerialer, energibalancen og bygningens levetid. Jo højere GWP-værdien er, jo stærkere er dens bidrag til den globale opvarmning.
En beregning af GWP-værdien bliver fra januar 2027 bindende for nye bygninger over 2000 m² og fra 2030 for alle nye bygninger. Det betyder at bygherrer og arkitekter i stigende grad skal tage stilling til bygningers GWP-værdi.

EPD – Deklaration af miljørelevante produktegenskaber

EPD-certificeringsmærkat

EPD-certificeringsmærkat

Green Buildings bruger miljømæssigt sikre materialer med lave udledninger. Information til det tyske marked leveres af byggematerialeindustrien under IBUs paraplyorganisation (Institut Bauen und Umwelt e.V.) ved hjælp af miljøproduktdeklarationer, eller forkortet EPD.

En EPD giver kvantificeret miljøinformation om livscyklussen på et produkt for at muliggøre en sammenligning med produkter med de samme funktioner. En EPD er baseret på uafhængigt kontrolleret data var evalueringer af miljømæssige livscyklusser, evalueringer fra specialister eller informationsmoduler, som stemmer overens med ISO 14040-serien af standarder.

Det tyske institut for byggeri og miljø (IBU) og instituttet for vinduesteknik i Rosenheim anerkendes offentligt som facilitatorer for programmet i Tyskland, og udarbejder og udgiver EPD’er til byggesektoren.

Proceduren for produktion af EPD’er siden 2005:

 • Producenter udarbejder en miljømæssig evaluering af deres produkt og præsenterer disse data som en EPD i overensstemmelse med den europæiske standard.
 • IBU får informationen kontrolleret af uafhængige eksperter og EPD’en udgives herefter.
   

EPD’er beskriver byggematerialer, produkter eller komponenter i relation til deres indvirkning på miljøet, baseret på den miljømæssige vurdering, samt deres funktionelle og tekniske egenskaber. Denne information relaterer til hele livscyklussen på byggeproduktet. Det påkrævede energiforbrug til produktion og de udledninger dette forårsager samt holdbarheden og kapaciteten til nedrivning og genanvendelse identificeres.

EPD'er danner grundlaget af data for evalueringen af bæredygtighed på bygninger, for eksempel via de internationale evalueringssystemer BREEAM og LEED, eller systemerne som drives af DGNB (Det tyske råd for bæredygtigt byggeri) eller Byggeministeriet.

De tre store certificeringer for grønne bygninger

Certificeringssystemerne undersøger og certificerer bæredygtigheden på komplette bygninger. Det tyske DGNB-mærke og det amerikanske og canadiske LEED-certifikat kæmper i øjeblikket om at blive anset som det mest omfattende certificeringssystem. For eksempel besluttede Deutsche Bank at få alle sine erhvervsbygninger, og især nyere bygninger, certificeret i henhold til DGNB og LEED, så den kan sammenligne sin internationale ejendomsportefølje.

Alle tre mærker følger den samme grundlæggende procedure. Bygninger, der sigter efter denne pris, skal opfylde et meget komplekst katalog af krav. Diverse kriterier evalueres ved hjælp af et pointsystem og tildeles til bygningen. Der skabes en evaluering ud fra alle kategorierne og underkategorierne, som indikerer hvor bæredygtig bygningen er.

GWP-værdien indgår i de fleste Green-Building-certificeringsmetoder. Således har bygninger med en lav GWP-værdi bedre chance for at opnå en Green Building-certificering og dermed en bedre vurdering.

De vigtigste Green-Building-vurderingssystemer: BREEAM, LEED, DGNB

Bæredygtighed i bygninger er i stigende grad blevet vigtigt i de seneste år. Certificeringssystemer til bæredygtige bygninger opnår anerkendelse, sammen med udviklingen af nye kriterier og evalueringssystemer. Et bygningscertifikat tildeles når kvalitetskravene, der er specificeret og offentliggjort af en organisation, er opfyldt. Disse certificeringer bruges primært til kvalitetssikring og til offentligt at kommunikere at den respektive mærkning er opnået. Investorer, ejere, lejere og brugere kan evaluere kvaliteten af en bygning baseret på dens certificering. De tre valgte mærkninger er vanskelige at sammenligne, da faktorer afvejes meget forskelligt.

Online databaser til grønne byggevarer

Byggevarer bidrager i betydelig grad til bæredygtigheden i bygninger. Hvis planlæggere eller ejere ønsker at opnå en certificering, skal de planlægge produkter som opfylder kravene til certificering. Online databaser hjælper med produktresearch og verificering af certificeringsorganet. Producenter kan dokumentere deres engagement inden for bæredygtighed.

 • IBU.data
  En database fra Instituttet for Byggeri og Miljø (IBU) som leverer de miljømæssige data fra miljøproduktdeklarationer (EPD’er) i XML-format. EPD'erne kan således bruges til at beregne en bygnings miljømæssige evalueringer.
 • DGNB Navigator
  DGNB Navigator anfører også byggevarer som har miljøproduktdeklarationer (EPD’er) såvel som komplet information. DGNB-navigatoren bygger en bro mellem byggevarer og DGNBs certificeringssystem til bygninger ved at levere de påkrævede data til bygningscertificering.
 • greenbuildingproducts.eu
  En database til produkter, som er evalueret i henhold til kriterier i DGNB, LEED eller BREEAM. Produktdatabasen giver byggefagfolk de påkrævede informations- og verificeringsdokumenter til de individuelle produkter i en på forhånd forberedt form. Fordelene omfatter: Tidsbesparelse ved research af produkter og sammenligning af beviser, planlægning af sikkerhed til Green Building-projekter og leverance af samtligt relevant bevismateriale.
 • building-material-scout.com
  Serviceplatform til Green Building-projekter. BMS tilbyder et omfattende værktøj til planlægning og implementering af Green Buildings - fra automatiseret evaluering af produkter i henhold til de fælles kriterier for bæredygtighed i DGNB, LEED eller BREEAM, til simpel og hurtig søgning efter produkter med alle relevante, understøttende dokumenter, til projektdokumentationen.

Grønnere byggeri med GEZE

Intelligente drivenheder og styreenheder fra GEZE sikrer en energibesparende og miljøvenlig udluftning og ventilation.

Drivenheder og styreenheder fra GEZE for et bæredygtigt byggeri © Exorbitart / GEZE GmbH

GEZE understøtter bæredygtigt byggeri som et aktivt medlem af Instituttet for Byggeri og Miljø (IBU) og af Det tyske råd for bæredygtigt byggeri.

GEZE arbejder i henhold til de seneste miljøstandarder, fra produktudvikling og produktion til salg, vedligeholdelse og eftersalgs-service. Vores kvalitetsstyringssystem er certificeret i henhold til standarden DIN EN ISO 9001.

Den lange driftslevetid på GEZE-produkter er et bevis på deres bæredygtighed. GEZE-produkter har en høj andel af metalliske råmaterialer, er højt genanvendelige og udviser således en fremragende miljøvenlighed. De udgør også et vigtigt bidrag til energibesparende bygninger. GEZE´s automatiske dørsystemer lukker pålideligt, hvilket reducerer tabet af varm eller kold luft gennem døråbningen.

De automatiserede vinduessystemer er også en dela af udluftnings- og ventilationssystemet, som bruger frisk luft og indvirkningerne fra vind og termisk teknologi. Der tages også højde for dette med hensyn til standarderne for laveste energi som er gyldige i EU, og som fastlægges af Energibesparelsesforordningen i Tyskland. Intelligente drivenheder med de seneste styreenheder fra GEZE sikrer udluftning ved tryk på en knap. De kan også kombineres med sensorer som automatisk åbner og lukker vinduer, når det er påkrævet. Naturlig ventilation og køling om natten hjælper også med til at afkøle bygninger naturligt og at reducere brugen af klimaanlæg.

GEZE understøtter bæredygtige energikoncepter med netværkssystemløsninger og integrationen af GEZE´s drivenheder i bygningsteknik eller bygningsstyresystemer (som koordinerer og overvåger vinduessystemerne). Bygningsautomatiseringssystemet myGEZE Control til smart dør-, vindues- og sikkerhedsteknik spiller en vigtig rolle i energibesparelse og gør bygninger smarte og grønne.

Produkter fra GEZE opfylder kriterierne fra LEED og DGNB

GEZE-produkter giver bevis for overholdelse af kriterierne i DGNB og LEED via EPD’erne og er derfor anført i online databaserne DGNB Navigator og greenbuildingproducts.eu online med de respektive certifikater. Certifikaterne leverer bevis på antallet af points, som et GEZE-produkt kan bidrage med for en korrekt DGNB- eller LEED-certificering af en bygning. GEZE understøtter således kunder med at opnå Green Building-certificering.

Certificerede produkter letter planlægningen

En transparent og evidensbaseret fremstilling af produktegenskaber (EPD’er) er vigtig for GEZE.

Produkter fra GEZE opfylder kriterierne fra DGNB og LEED. Dette er i stigende grad vigtigt for arkitekter, når de planlægger energieffektive Green Buildings.

GEZE yder support til planlægning og skabelse af Green Buildings - både til nybyggerier og til renovering af eksisterende bygninger.

GEZE- produktbæredygtighed

GEZE arbejder i henhold til de seneste miljøstandarder, fra produktudvikling og produktion til salg, vedligeholdelse og eftersalgs-service. GEZE´s miljøstyresystem er certificeret i henhold til den internationale standard DIN EN ISO 14001. GEZE understøtter bæredygtigt byggeri som et aktivt medlem af Instituttet for Byggeri og Miljø (IBU) og af Det tyske råd for bæredygtigt byggeri.

Bæredygtigheden i alle GEZE´s produkter og systemer fremgår allerede tydeligt af deres lange driftslevetid, som er baseret på førsteklasses materialer og produktionskvalitet. For eksempel er vi i stand til at implementere procesautomatisering med minimale mængder af smøring og kan således undgå at bruge kølesmøremidler. Der kræves kun en meget lille mængde af en luft-olieblanding. Dette sikrer bæredygtige, effektive og økonomisk rentable forhold på alle GEZE´s produktionsanlæg i verden.

Ud over de positive aspekter af økobalance, er dørlukkerne allerede langtidsholdbare på grund af deres funktionalitet. De hindrer at døre efterlades utilsigtet åbne og bidrager til bygningens energieffektivitet.

Transparent information om produkter og produktion

Bæredygtighed er et af vores ledende principper. Vi arbejder i henhold til standarder for bæredygtighed, fra produktudvikling og produktion til salg, Installation og eftersalgs-service. Vores højkvalitetsprodukter forbundet med vores omfattende rådgivning og support i alle bygningsfaserne er en værdifuld assistance til vores kunder og partnere. De gør planlægningen af bæredygtige bygninger og den i stigende grad vigtige certificering lettere i et voksende marked af Green Buildings. Vi lægger stor vægt på at levere transparent information om vores produkter og deres miljømæssige data.