Emner

Energioptimeret byggeri med intelligente facader

Den energi, vi forbruger, er begrænset og dyrebar. Så vi forsøger at bygge på en energioptimeret måde. Dette kræver en højere grad af kommunikation og større samarbejde mellem produktgrupperne. Målet er at reducere behovet for primær energi til driften af en bygning til et minimum - ideelt set endda til nul. Det betyder at energiforbruget til ventilation, belysning og køling skal reducere - for eksempel via intelligente facader der reagerer aktivt og automatisk på deres omgivelser. Ressourcebesparende, energieffektive facadeløsninger starter derfor med intelligent planlægning og design på tværs af opgaver.

Høje krav til moderne klimaskærme

Tidligere lå fokus på udseendet på en facade. Den understregede ofte ejerens sociale status. Og også arkitektens æstetiske stil!

Nutidens bygninger skal stadig se imponerende ud, med bygningsejere og -administratorer er oppe imod langt højere krav til klimaskærme: De skal beskytte mod regn, vejrforhold, brand og indbrud mens de samtidigt regulerer indfaldet af lys og ventilation så automatisk som muligt, mens de yder solbeskyttelse og minimerer indvirkningen fra kulde og varme. Det er sådan de hjælper med til at spare energi og endda bidrage til generering af energi.

Men hvad gør en facade intelligent? For at opfylde disse krav skal individuelle elementer netværksintegreres i facaden. Individuelle løsninger såsom ventilation, varme eller adgangssystemer kan selvfølgelig også være intelligente i sig selv.

En facade kan beskrives som virkelig ’intelligent’, hvis den bruger naturlige, vedvarende energikilder såsom solindstråling, luftstrømninger og geotermisk energi til at opfylde bygningens energibehov hvad angår varme, køling, ventilation og belysning.

Andrea Compagno: Intelligente glasfacader: Materiale, Application, Design, Birkhäuser 2002

En intelligent facade kræver adskillige sensorer for at måle alle mulige eksterne påvirkninger, som for eksempel vind, og sende disse aflæsninger til en styreenhed. Grænseflademoduler gør det muligt for netværksintegrerede moduler at kommunikere med hinanden. Netværket kan enten være kabel- eller radiostyret.

For at opnå en effektiv udveksling mellem alle de anvendte sensorer, aktuatorer og elementer, skal de netværksintegreres - lidt lige som et nervesystem. Alle komponenter og funktioner kombineres og integreres. Et bygningsautomatiseringssystem fungerer som en central ’hjerne’. Det analyserer alle data i forhold til kravene for at regulere og styre facademodulerne i overensstemmelse med dette. For eksempel kan radiatorventiler, lysknapper, dæmpere eller elektroniske enheder såvel som hele sikkerhedsteknikken med automatiske rullegardiner eller indbrudsmeldeanlæg og ventilation styres intelligent.

Facader genererer energi

Der findes allerede eksempler på dette. De indeholder som regel en høj lysisolering kombineret med selvregulerende varme, ventilation og solbeskyttelsesforanstaltninger, der tilpasser sig til skiftende lys- og klimaforhold. Nogle anvender allerede solenergi til en komfortabel forsyning af indvendig varme og klimatisering.

Glasfacader og solpaneler fortjener et særligt fokus her. Fordi glasfacader kan generere energi fra solindstråling i form af varme og dagslys.

Researchere og byggeindustrien arbejder i stigende grad på at udvikle og producere sådanne facader, der genererer energi. Intelligente facadesystemer repræsenterer en særligt lovende teknologi til nye bygninger og til en energieffektiv renovering af bygninger. Energibesparelse med intelligente facader fungerer allerede uden problemer. For eksempel kan intelligente vinduer reducere energiforbruget betydeligt takket være automatiseret ventilation og samtidigt øge komforten for bygningens brugere.

Klimaaktive facader fra GEZE

Netværksintegrerede løsninger fra GEZE til intelligente facader

Netværksintegrerede løsninger fra GEZE til intelligente facader

Som systemleverandør kombinerer GEZE sikkerhedssystemer og drivteknik til døre og vinduer for at skabe innovative, netværksintegrerede og modulære løsninger. Det intelligente samspil mellem automatiserede vinduesdrev og specielle sensorer, der detekterer eksterne miljøpåvirkninger og indeklimaet resulterer i et netværksintegreret klimaaktiv facade. Det bidrager til energieffektivitet, f.eks. ved automatisk at åbne vinduer på en varm sommernat.

Solbeskyttelse spiller også en vigtig rolle for energibalancen i bygninger og for velværet hos brugerne af bygningen. Vejr-kontrolpaneler kan for eksempel bruges til at styre solbeskyttelsessystemer. Klimaaktive facader forbedrer også kvaliteten på indendørs luft: Den overvåges med CO2-sensorer, indeklimaet kontrolleres og træk reduceres takket være ventilationen af mellemrummet. Sidst men ikke mindst garanterer klimaaktive facader en sikker drift. Vinduer og persienner lukker automatisk i stormvejr og tidsstyret lukning af vinduer hindrer at de står utilsigtet åbne.

Nem GEZE systemintegration - brochure (3.13 MB)

GEZE drivsystemer til naturlig ventilation og røg- og varmeafledningsanlæg

GEZE vinduesdrev bevæger et bredt udvalg af vinduer - enten for naturlig ventilation eller som forsyning og udtrækning af luft for en sikker og hurtig røgudsugning (NRA og RWA). I moderne glasfacader kan vores drivenheder for eksempel bruges til automatisk at åbne meget store og tunge vinduer og facadeelementer (op til 250 kg) såvel som parallelt åbne ventilationsvinduer (PAF), selv ved en høj vindbelastning.

I tilfælde af brand er en pålidelige fjernelse af røggasser afgørende for menneskers overlevelse. Ud over røg- og varmeafledningsfunktionen kan røg- og varmeafledningspaneler med digital bus-teknologi vise feedbacksignaler fra vinduesdrev og netværksintegrere andre komponenter såsom vind- og regnsensorer, temperaturfølere og ventilationstaster. Røg- og varmeafledningsløsninger kan derfor også bruges til ventilation - og ud over brugen i tilfælde af brand kan de også bruges til andre formål.

Industriel knowhow til intelligente facader

GEZE understøtter arkitekter med deres planlægning og trækker på mange års erfaring og industriel knowhow inden for hvordan man skaber individuelle koncepter til intelligente facader!

Facader er meget vigtige for en bygnings look og design, og GEZE tilbyder således fremragende løsninger til arkitekter - med alt fra en hånd. GEZE hjælper også med at opfylde en række byggekrav: Tilgængelighed, energieffektivitet, brandsikring, flugtveje såvel som design og komfort, for eksempel.

Hjælp med vinduesberegninger og bygningsautomatisering

GEZE Win Calc: Beregningsværktøjet til vinduesteknik muliggør beregninger af manuelle ventilationssystemer, vinduer med elektromotorisk ventilation, vinduer til røg- og varmeafledningsanlæg såvel som NRWG og design af en passende nødstrømstyrecentral. Beregninger af drivenheder med konfigurerbart slag og andre specialløsninger er også mulige. Der findes beregningsrapporter og en liste over dele som bevis for din dokumentation.

Individuelle serviceløsninger og holistisk support

GEZE tilbyder merværdi gennem en unik kundesupport hen over hele livscyklussen for produkterne. GEZE tilbyder diverse services såsom installation, en eftersalgs-pakke, vedligeholdelse og reparationer. GEZE tilbyder med glæde også rådgivning, hvad angår renovering, modernisering eller opgradering af eksisterende bygninger.