Emner

Smart Buildings - netværksintegrerede bygninger med en fremtid

Moderne bygninger skal være sikre og komfortable at bruge og forbruge så lidt energi som muligt. Disse krav kan opfyldes med automatisering og intelligent netværksintegration af det tekniske udstyr. Bygningsnetværk er det største vækstmarked i byggeindustrien.

Mere sikkerhed, mere komfort og mere energieffektivitet i bygninger

Hvad udgør en ’smart’ bygning? Bare det at indsætte en masse ’smart’ elektronik for en teknisk betjening er ikke rigtig nok. En bygning bliver først virkelig intelligent, når alle komponenter arbejder sammen på en koordineret måde - på tværs af alle producenter, med en central og nem betjening. Faktisk gælder dette for alle produktgrupper: Varme, klimaanlæg, skygning, ventilation og sikkerhedsteknik såvel som dør- og vinduesteknik.

Takket være deres automatiserede, netværksintegrerede bygningsteknik, tilpasser Smart Buildings sig dynamisk både til miljøet og til brugeradfærden. Det gør dem mere sikre, mere komfortable og mere energieffektive.

Kommunikation via netværk

De tekniske systemer interagerer via moderne, elektronisk netværkskommunikation. Programmet til virksomheder med hensyn til bygningsudstyr og bygningsautomatisering leverer både egenudviklede (producentens egne) såvel som åbne systemer. Åbne systemer (f.eks. BACnet, KNX, LON, SMI, DALI) understøttes af mange producenter: Deres komponenter er således ’indbyrdes kompatible’ og kan kommunikere med hinanden i et system.

Hvad er ’Smart Building’?

Smart Building beskriver automatiseringen og den centrale styring a det tekniske udstyr i nyttebygninger såsom kontorbygninger, lufthavne, butikscentre eller produktionshaller. Kerneemnerne er bygningens sikkerhed - f.eks. via brandmeldeteknik eller dynamisk planlægning af flugtveje - såvel som den energiske optimering af bygningens drift, som sparer driftsomkostninger i stor skala.

Den elektriske industri leverer Smart Buildings med adskillige innovative produkter og løsninger, som allerede er testede og er gængse i nye bygninger. Især området inden for energieffektivitet har allerede opnået en stor succes: Energiforbruget i en kontorbygning kan nu reduceres med op til 30 % via automatisering. (Kilde: ZVEI, Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V., Frankfurt, 2018)

Døre og vinduer spiller en vigtig rolle

Smart ventilation: GEZE vinduesdrev, integreret i et KNX-bygningssystem

Smart ventilation: GEZE vinduesdrev, integreret i et KNX-bygningssystem

Døre og vinduer er nu også multifunktionelle, intelligente og netværksintegrerede. Fordi de skal opfylde mange forskellige funktioner: Sikre tilgængelighed, skabe naturlig ventilation og afværge indbrudstyve. Derudover skal de, i tilfælde af brand eller panik, åbne flugt- og redningsveje og samtidigt tillade en kontrolleret adgang, sikre røg- og varmeafledning og beskytte mod brand.

GEZE tilbyder KNX- og BACnet-grænseflademoduler såvel som et bygningsautomatiseringssystem for integration af GEZE-produkter i løsninger med netværksintegration. Det muliggør en præcis overvågning og pålidelig betjening af automatiserede GEZE-produkter inden for dør-, vindues- og sikkerhedsteknik. Dette gør det muligt at integrere den samlede ’intelligens’ i produkterne i bygningsnetværket: For eksempel indstilling af åbningsvidden på en dør eller åbning og lukning af et vindue afhængigt af den udendørs temperatur i sammenhæng med temperaturfølere og varmesystemer.

Gå til GEZE´s løsninger med netværksintegration

GEZE IQ box KNX – specialisten inden for naturlig ventilation

Grænseflademodulet GEZE IQ box KNX er særligt velegnet til implementering af fleksible løsninger til naturlig ventilation i mindre bygninger. IQ box KNX muliggør en direkte integration af vinduesdrev i GEZE´s serie af IQ-vinduesdrev i KNX-bygningssystemer. Dette letter dialogen med andre KNX-kompatible komponenter såsom trykknapper og sensorer. IQ box KNX er nem at installere, kan tilpasses fleksibelt til brug i bygninger og kan kombineres med hele produktsortimentet til KNX.

I skoler sikrer bygningsautomatisering med GEZE´s IQ box KNX for eksempel en bedre luftkvalitet og energieffektivitet via kontrolleret, automatisk ventilation. I tilfælde af en forringelse af luften under lektioner, åbner vinduerne automatisk (og lukker igen). Natafkøling om sommeren sikrer at klasseværelserne er kølige om morgenen. En sensor måler den indendørs og udendørs temperatur og åbner vinduerne om natten, når den udendørs temperatur er mere kølig og lukker dem automatisk igen, når temperaturen er nået.

Produktkendetegn for GEZE´s IQ box KNX

 • åbner vinduer til enhver ønsket position (i %)
 • pålidelig statusrapport far ethvert automatiseret vindue (vindue åbent/lukket/% af åbnings- eller drevstatus såsom f.eks. fejlfunktion)
 • integrerede ventilationsfunktioner omdanner IQ box KNX til et lille ventilationscenter (tidsstyret ventilation, spaltudluftning, automatisk lukning og låsning i tilfælde af alarm for regn eller vind, med aktiveret klimaanlæg)
 • dialog med andre KNX-kompatible komponenter såsom trykknapper og sensorer

GEZE BACnet grænseflademodul

Med GEZE´s grænseflademodul netværksintegrerer GEZE produkter inden for dørsystemer, flugtvejssikring, vinduesteknik og røg- og varmeudsugningsanlæg (RWA) såvel som sikkerhedsteknik i bygninger. Det smarte modul er velegnet til hurtig, enkel og standardiseret integration i netværksintegrationsløsninger med BACnet. GEZE´s grænseflademodul muliggør en central visualisering og styring af alle automatiske dørsystemer med bygningsstyresystemet.

BACnet-løsninger til multifunktionsdørsystemer: En handicapvenlig, automatisk dør om dagen - en sikker nødudgang om natten. Dørstyreenheden TZ 320 styrer og overvåger automatiske produkter såsom drejedørdrevet Powerturn og muliggør integration i bygningsstyresystemet via grænseflademodulet, og gør det dermed muligt at styre dørsystemet centralt via BACnet. En anden driftstype kan hurtigt indstilles om nødvendigt, og døren kan fjernovervåges - inklusiv modtagelse af mulige fejlrapporter.

Produktkendetegn på GEZE´s grænseflademodul

GEZE´s nye grænseflademodul gør det muligt at integrere GEZE-produkter inden for automatiske dørsystemer, vinduesteknik og røg- og varmeudsugningsanlæg (RWA) såvel som sikkerhedsteknik i bygninger med kommunikationsstandarden BACnet.

Smart planlægning

myGEZE Control forenkler integrationen af dør-, vindues- og sikkerhedsteknik for jer som planlæggere og specialister inden for teknisk bygningsudstyr. Flere funktioner til bygningsautomatisering kan inkluderes. GEZE-komponenter i standardiseret netværksintegration og brugertilpasset projektsupport sikrer pålidelighed i planlægningen. myGEZE Control er en attraktiv løsning for producenter af bygningsstyresystemer og systemintegratorer.

Fordele ved myGEZE Control

 • Sikkerhed i planlægningen
 • Udvidelse af porteføljen
 • Udvidet funktionalitet

GEZE yder support ved fastsættelsen af individuelle behov i tråd med dine applikationer.

Gnidningsfri handling på tværs af opgaver.

Det åbne kommunikationsprotokol BACnet gør det muligt at handle gnidningsfrit på tværs af opgaver. Netværksløsningen myGEZE Control integrerer  områderne dør-, vindues- og sikkerhedsteknik i alle områder i et bygningsadministrationssystem. Således gør automatiserede processer i bygningen og en central overvågning brugen af ejendommen mere komfortabel og sikker.

Fordele ved myGEZE Control

 • Effektivitet i byggerifasen
 • Hurtigt respons i tilfælde af fejl
 • Fleksibilitet i tilfælde an ændringer i planer


GEZE understøtter dig med din planlægning, installation og ibrugtagning

Planlægning:

 • Projektplanlægning til din myGEZE Control-løsning
 • Forberedelse af alle nødvendige dokumenter (lednings- og kabelføringsskemaer, EDE-filer, etc.)
 • Konfiguration af nødvendige komponenter

Installation:

 • Tilslutning af komponenter og hardware
 • Netværksintegration af produkter
 • Tilslutning til bygningsstyresystemet

Ibrugtagning:

 • Konfiguration af myGEZE Control
 • Brugertilpasning af din betjeningsgrænseflade
 • Sikring af den korrekte betjening

GEZE hjælper ved planlægning /projektering, ibrugtagning, vedligeholdelse og support

Med myGEZE Control sparer bygningens ejere kontante penge og øger samtidigt sikkerheden for bygningen og de mennesker, der opholder sig der. Vi opretter standardiserede BACnet-projekter, der arbejder uafhængigt af serviceyderne og det anvendte bygningsadministrationsprodukt. Dette tillader en implementering af producentneutral bygningsstyreteknik, risikostyrings- og CAFM-systemer. GEZE understøtter sig her i alle faser af bygningens livscyklus, begyndende ved en tidligere planlægning via en helhedsorienteret planlægning inkl. ibrugtagning helt hen til vedligeholdelse og support i bygningsdrift.

Fordele ved myGEZE Control

 • Komfort
 • Sikkerhed
 • Effektivitet i bygningsdrift

Fordele for ejeren:

 • overvågning giver vedvarende transparens i bygningens drift
 • afled værdifuld information fra de genererede data for at fremme en effektiv drift af bygningen
 • overvågning af flugt- og redningsvejsystem sporer status til enhver tid, hvilket øger sikkerheden via et øjeblikkeligt indgreb
 • betjening af automatiske døre uafhængigt af lokation skaber yderligere komfort og øger effektiviteten

GEZE overtager også:

 • vedligeholdelse og opdateringer af hardware- og softwarekomponenter fra en hånd
 • kontinuerlig optimering i bygningens drift