Emner

Frisk luft produceret af intelligent vinduesventilation

Bygninger bliver i stigende grad tæt forseglet til formål for energibesparelse. Dette sparer varmeomkostninger, men kræver intelligent ventilation for en effektiv ventilering og udluftning af bygninger. Naturlig ventilation fra automatiserede vinduer er en smart løsning, der forbedrer indeklimaet betydeligt, men bruger meget lidt energi og kræver lave investeringsomkostninger.

Folk er generelt ikke rigtigt gode til at skabe tilstrækkelig ventilation i bygninger

Et godt indeklima afhænger af et antal faktorer. Temperatur og fugtighed spiller begge vigtige roller, men akustiske og visuelle aspekter bidrager også til velvære.

Men hvorfor er typisk ventilation ofte utilstrækkelig? Fordi vi følger eksemplet fra termiske, akustiske og visuelle stimuli, men mangler fornemmelse for luftkvalitet. Folk dømmer primært luftkvaliteten ud fra dårlig lugt, men de bliver vant til disse lugte jo længere tid de tilbringer i de samme rum, og bemærker således ikke en forringelse af luftkvaliteten.

Vi bemærker først en lav luftkvalitet, når det er for sent. Effektiviteten falder og folk bliver søvnige eller får hovedpine - fordi menneskers vejrtrækning producerer for høje koncentrationer af CO2. Situationen forværres af forureningskilder som kan fordampe fra møbler eller tæpper.

Obligatorisk kontrolleret ventilation

Naturlig ventilation med komfortabel ventilationsteknologi

Naturlig ventilation med komfortabel ventilationsteknologi © Exorbitart / GEZE GmbH

På grund af moderne, energibesparende byggemetoder, arbejder, lever og lærer vi i stigende grad i tæt forseglede bygninger. Ulempen: Der er ikke nok frisk luft, der strømmer ind og fugtighed, varme og lugte udsuges i utilstrækkelig grad.

Dog foreskriver den tyske energispareforordning (EnEV) at bygninger skal bygges på en måde som garanterer den minimalt nødvendige udveksling af luft til formål for sundhed og varme. Kontrolleret ventilation er derfor påkrævet i en bygning som er opført i overensstemmelse med EnEV.

Et mekanisk ventilationssystem er en løsning. Men hvem synes det er sjovt at arbejde i en bygning, hvor du ikke kan åbne vinduerne på grund af ventilationssystemet? Mange mennesker føler sig dårligt tilpas i rum, hvor vinduerne altid er lukkede. Alternativet til dette er kontrolleret, naturlig ventilation via vinduer, som automatisk trækker frisk luft ind direkte udefra.
 

Naturlig vinduesventilation baseret på temperaturvariationer og vind

Naturlig ventilation - også kendts som ”fri” ventilation - udveksler luft via vinduer, uden et mekanisk ventilationssystem. Det reducerede luftflow produceres alene af temperaturen og trykforskellene mellem den indvendige og udvendige luft, og ved vindstrømninger, der opstår naturligt.

De intelligente facader skaber selv ventilationen. Det betyder at motordrevne vinduer styres af sensorsignaler, som for eksempel ved vejrstationer eller luftkvalitetssensorer. Intelligent indeklimaregulering identificerer vindstyrke og retning, udvendige temperaturer, nedbør, rumtemperaturer, fugtighed og Co2-værdier for den indendørs luft, og styrer åbningen og lukningen af de automatiserede vinduer i henhold til dette. Styringen af vinduerne er helt uafhængig af brugeren, selv når bygningen er tom.

Naturligt og energieffektivt

Ou over CO2, genererer klasseværelser eller kontorer med et stort antal mennesker også en masse varme. Især om sommeren opvarmer solstråler ofte rummet endnu mere. Naturlig ventilation kan lede uønsket varm luft ud af rummet og lade frisk, kølig luft udefra strømme ind. I de kølige nattetimer, skaber den fri ventilation en naturlig klimaregulering. Det skaber en god luftkvalitet på naturlig vis, uden brug af energi til at forsyne og afkøle luften.

Vinduesåbningssystemer med intelligente GEZE drev

GEZE Slimchain drivenhed med IQ box KNX

GEZE Slimchain drivenhed med IQ box KNX © GEZE GmbH

GEZE´s drivsystemer findes til et bredt udvalg af vinduesformer, -designs og -størrelser, uanset om det er i loftet eller facaden. Udvalget omfatter elektrisk betjente kædedrev, spindeldrev og låsedrev.

GEZE vinduesdrev og låsesystemer kan integreres direkte i KNX-bygningsbus’en med GEZE´s IQ box KNX. Det giver mulighed for alsidige og fleksible løsninger til naturlig ventilation.

Produktkendetegn

  • integration af automatiserede vinduer i KNX bygningsbussystemset
  • åbning af vinduerne til enhver ønsket position (i %)
  • rapportering af kontakt på vinduesstatusser (åben/lukket/%) og status på drev (cyklusnummer, fejl)
  • tidsstyret ventilation, spaltudluftning
  • automatisk lukning og blokering i tilfælde af regn eller vindalarm eller når klimaanlægget er tændt
  • integreret tastgrænseflade (lokal/KNX) muliggør tilslutning til ventilatorknappen til lavere omkostninger

Monteringsvideo: GEZE Slimchain

Individuelle systemløsninger

GEZE understøtter dig med planlægningen af dine naturlige ventilationssystemer, såsom køling om natten eller automatiseret intelligent ventilationsstyring.

Naturlig ventilation kan planlægges som en ren ventilationsapplikation, kombineret med røg- og varmeafledning, eller integreres i et KNX paraply-bygningsstyringssystem. Vi kan levere produktspecifik rådgivning om brug af IQ box KNX, GEZE´s vinduesdrev og velegnede KNX-produkter fra andre producenter med KNX-bygningsbus. Det er ofte en meget kompleks problemstilling, da forskellige krav skal opfyldes. Vi yder support med planlægning og sikring på baggrund af mange års erfaring og en omfattende knowhow inden for denne sektor.

Vi kan producere dine installationstegninger, specifikationstekster og produktbrochurer.

Omfattende kompetencer fra samme kilde

GEZE´s eksperttræning forbereder bygherrer på installationen, inspektionen og vedligeholdelsen af vinduestekniske applikationer og giver en beskrivelse med tjekliste over alle de nødvendige trin.

Vi giver også teknisk rådgivning om installation, montering og implementering i henhold til planer.

GEZE tilbyder installationsplaner, ledningsdiagrammer, WinCalc til beregninger af vinduesdrev, ledningsskemaer, etc.

Sikkerhed via vedligeholdelse

Kunden eller ejeren skal selv sørge for service, vedligeholdelse og inspektion. Han er forpligtet til at træffe alle nødvendige forholdsregler for at afværge faresituationer, der kan bringe mennesker og genstande i bygningen i fare. Via regelmæssig vedligeholdelse reducerer han den reelle risiko for skader, og hans risiko for erstatningsansvar i tilfælde af skade (se også sikkerhedsforpligtelse, Den Tyske Civillov [BGB], Afsnit 823).

GEZE ventilationsdrev skal efterses af en autoriseret specialistvirksomhed under hensyn til de specifikke driftsbetingelser - dog mindst en gang årligt. 

GEZE tilbyder support med vedligeholdelse, ydes enten af GEZE Service eller vores autoriserede partnere.