Emner

Dødsfald under brand skyldes røg - afledning af røg og varme (RWA) redder liv

Den hyppigste årsag til dødsfald eller kvæstelser i en brand er inhalering af røg. Røg kan føre til bevidstløshed på blot tre åndedrag, og til døden efter ti. Giftig røg udgør også en alvorlig risiko, dog kan røg hurtigt trækkes udenfor via et røg- og varmeafledningssystem.

Røg betyder livsfare

Rum kan hurtigt fyldes med giftig røg i tilfælde af brand.

Rum kan hurtigt fyldes med giftig røg i tilfælde af brand.

Der er ingen brand uden røg: 10 kg papir eller pap frigiver op til 10.000 m³ røg, når det brændes. Selv en brændende papirkurv fylder hurtigt et kontor med røg fra gulv til loft. Når en brand bryder ud, er det røgen som udgør den største fare for de mennesker, der fanges i den, og for brandfolkene.

Udviklingen er dramatisk: Den første effekt af røg er et svækket syn - på mindre end tre minutter. Mennesker mister orienteringen og begynder at gå i panik. Flugtveje kan ikke længere genkendes. Og så kommer kulilte (CO). Koncentrationer af denne gas stiger lynhurtigt under en brand. Inhalering af kulilte fører til hovedpiner, symptomer på forgiftning, bevidstløshed og ultimativt døden.

Røgfrie flugt- og redningsveje

Giftig røg skal fjernes fra bygningen så hurtigt som muligt. Røgudsugningsanlæg installeres for at levere naturlig røgudsugning. Disse systemer kan aktiveres automatisk (via røgdetektorer) eller manuelt (via RWA-knapper). De åbner ventilationsåbninger såsom vinduer eller ovenlyskupler.

Disse trækker rør og varmeenergi væk fra bygningen. Flugtveje forbliver røgfrie og brandfolkene kan gribe ind hurtigt, lige præcis der hvor der er behov for dem.

Røgudsugning kræver frisk luft

Røg- og varmeafledningssystemer afhænger af at røg udsuges oppefra ved en forsyning af frisk luft nedefra. Denne friske luft understøtter brandslukningstiltag ved at:

 • øge den termiske drivkraft, hvilket medfører at røg udsuges hurtigere gennem vinduer eller åbninger i taget (kamineffekt),
 • skabe et lavt lag af røg langs den nedre del af rummet for at give et klart udsyn til flugt- og redningsveje,
 • reducere mængden af røg og eksplosive, ulmende gasser som et resultat af en renere forbrænding,
 • reducere varmen, hvilket gør det muligt for brandfolk at komme tættere på ilden.

Røgudsugning, varmeaftræk, og RWA-systemer

En røgventil udgør en del af forebyggende brandsikring og sikrer at røg udsuges i tilfælde af brand. Målet er et stabilt luftlag med ganske lidt røg langs gulvet, så flugt- og redningsveje kan bruges sikkert. En åben røgudsugning leder også varme væk fra branden. Det betyder at den bærende adfærd på bærende eller adskillende byggekomponenter udvides betragteligt. Af denne årsag bruges begreberne røgudsugning og røg/varmeaftræk (RWA) ofte synonymt.

 • Røgudsugning betegnes som naturlig røgudsugning (NRA) hvis det fungerer via naturligt termisk løft, så uden ventilationsdrev (såsom ventilatorer).
 • Naturlige røg- og varmeafledningsenheder (NRWG) omfatter for eksempel vinduer, ovenlyskupler, ventilationspersienner som automatisk åbner i tilfælde af brand og hjælper med at trække røg og varme røggasser ud af en bygning.
  Ifølge DIN EN 12101-2, er en NRWG en naturlig røg-og varmeaftræksenhed, som er beregnet til installation som en del af et røg- og varmeudsugningsanlæg i bygninger.

  En NRWG består af
  • et vindue og dets tilknyttede komponenter (profiler, forseglinger, dørbeslag),
  • fyldningen (f.eks. glas, paneler), og
  • et drivsystem med sine tilknyttede komponenter (drivenheder, konsoller, beslagsæt).
 • En mekanisk røgudsugning (MRA) fungerer med at motoriseret drev, såsom med røgudsugningsventilatorer. Røg kan fjernes enten med eller uden ventilationskanaler.

Materialer i væg- eller loftområder beskrives som varmeaftræk (WA), hvis de smelter ved højere temperaturer eller ødelægger sig selv i processen. Åbninger skabt på denne måde gør det muligt for varmen fra branden at slippe ud af det brændende rum. Energien, der trækkes ud af rummet i brand, er nu ikke tilgængelig til fortsat at opvarme bærende eller adskillende byggekomponenter, for eksempel. Som et resultat af dette når disse byggekomponenter deres kritiske temperatur på et senere tidspunkt.

Varmeaftræk forlænger således den bærende adfærd på sådanne komponenter. Varmeaftræk bliver generelt effektiv, når brænden har fået fat i noget tid. Røg trækkes også ud via åbningerne. Men det er for sent hvad angår beskyttelse af mennesker og slukning af branden. Så varmeaftræk er ikke det sammen som røgudsugning!

Begrebet røg- og varmeafledning og de tekniske systemer , der udfører denne funktion, forkortes begge med RWA. Naturlige røg- og varmeafledningssystemer (RWA) består af det følgende:

 • røg- og varmeafledningsenheden (NRA),f.eks. Vinduer, ovenlys, ovenlyskupler i loftet, hver især med drivsystem
 • styreenheden og spændingsforsyningen (centralen)
 • udløsningselementerne (f.eks. røgdetektorer, RWA-knap)
 • forsyningen af frisk luft (f.eks. via åbne vinduer eller døre)
 • røgskærme, hvis påkrævet (til opdeling af større rum)

Funktioner på RWA

Røg- og varmeafledningsanlæg (RWA) fungerer primært som forebyggende brandsikring til at beskytte mennesker. De har dog også yderligere funktioner:

 

Beskyttelse af mennesker
at holde røg ude af redningsveje

Miljøbeskyttelse
at reducere miljøskader

Ejendomsbeskyttelse
at opretholde bygningens struktur

Aktiv redning

Minimering af skader grundet brandslukningsaktiviteter

Brandslukningssupport

Passiv redning

Minimal brug af slukningsmidler

Ventilation af branden

Lokalisering af branden

 

Minimering af den termiske belastning

GEZE´s RWA-løsninger

GEZE leverer komplette løsninger med udgangsluft for en sikker, hurtig og naturlig røgudsugning i tilfælde af brand, såvel som intelligente RWA-styreenheder. Et RWA-system fra GEZE sikrer at røgen fjernes (fjernelse eller udsugning af røg) og ar varme aftrækkes i tilfælde af brand. Sådan fungerer det: Elektrisk drevne kædedrev, der er nemme at installere og brugervenlige, åbner og lukker områderne med frisk luft og udgangsluft ved at fungere som direkte udstillere og kraftfulde el-spindeldrev. Det betyder at døre og vinduer hurtigt har en stor åbningsvinkel, hvilket gør det muligt for røg at slippe ud og for frisk luft at slippe ind, afhængigt af designet.

Gå til GEZE´s vinduesteknik

1 = udgangsluftsystem, 2 = indgangsluftsystem, 3 = ventilationssignaler, 4 = alarmsignaler, 5 = signalinput, 6 = kontrolcenter

Systemer med røg- og varmeafsugningsanlæg fra GEZE © GEZE GmbH

RWA-systemet styres vis GEZE´s nødstrømsaggregat. Det har to uafhængige spændingsforsyninger (hoved- og batteri-) for en garanteret betjening uanset hvordan situationen er.

I tilfælde af brand udløses systemet hurtigt via automatiske detektorer (røg- eller varmedifferensdetektorer), via et eksternt brandemeldeanlæg (BMA) eller manuel aktivering (RWA-knap). Vinduerne, ovenlysene, ovenlyskuplerne og dørene kan styres i henhold til vindretningen, og gøre det muligt for røg at blive trukket væk fra vindens retning i forhold til bygningen.

GEZE´s drev til naturlige røg- og varmeafledningsenheder (NRWG)

GEZE leverer drev som er testet og certificeret i overensstemmelse med EN 12101 Del 2 i NRWG’er. GEZE´s drev testes og certificeres som en NRWG med aluminiumsprofiler såsom fra Schüco, Akotherm, Kawneer Alcoa, Wicona, Heroal, Aluprof, såvel som med træ- og kombinerede aluminiums- og træprofiler fra M Sora.

GEZE´s NRWG’er, der bruges til automatisk brandventilation, kan selvfølgelig også bruges til daglig ventilation. De er derfor enheder med dobbelt funktion og bruges i blot i tilfælde af brand. Hvis NRWG'er også bruges til daglig ventilation, anbefales yderligere komponenter til automatisering, såsom ventilatorknapper, regn-/vindstyring eller temperatur- og CO2-sensorer.

Gå til GEZE´s NRWG’er

Integration i bygningsstyresystemet

GEZE´s røg- og varmeafledningsløsninger kan også netværksintegreres i KNXs og BACnets verden af bygningsstyresystemer via grænseflademoduler. Som et resultat af dette, kan energieffektiv, sensorstyret ventilation og et sundt indeklima implementeres nemt og bekvemt, lige som en central overvågning af vinduerne.

Røg- og varmeafsugningsanlæg er en dela af teknologisk brandsikring. Dette bliver i stigende grad vigtigt i planlægning af bygninger. Jo tidligere der tages højde for brandsikring i planlægningsfasen, desto bedre kan man implementere det arkitektoniske design, og som et resultat af dette kan man undgå dyre opgraderinger eller yderligere omkostninger.

Brandsikringscertifikater og -koncepter er vigtige bestanddele i byggeansøgninger. Komplekse byggeprojekter kræver evner fra specialister for at sikre disse nødvendige certificeringer. GEZE understøtter og giver rådgivning om udviklingen af brandsikringskoncepter.

GEZE yder også support med sit WinCalc-program til konfiguration af kontrolpaneler til røg- og varmeafledningsanlæg:

 • Simpelt: Den centrale konfiguration i WinCalc leder dig gennem de nødvendige spørgsmål med en trinvis tilgang.
 • Kompetent: WinCalc foretager en gennemførlighedskontrol og det automatiserede design af et passende kontrolpanel.
 • Hurtigt: Overførsel af resultaterne til værksteder muliggør et hurtigt skift mellem det tekniske design og den kommercielle forberedelse af projektet.
 • Individuelt: Du modtager et ledningsskema i tråd med dine projektspecifikke oplysninger.
 • Bæredygtigt: Planerne tildeles til ordren og giver præcis dokumentation - selv til senere brug.

Vores salgsstruktur giver os adgang til eksperter både inden for bygningsrelateret og tekniks rådgivning, og et omfattende partnerprogram for NRWG-systemet. Vores netværk af datterselskaber og distributører i hele Europa sikrer også leverancer af NRWG’er uden for Tyskland. Vi kan også hjælpe dig med certificeringsprocessen og med forberedelse af den tilhørende dokumentation.

Installationsvideoer til Slimchain og Powerchain vinduesdrev:

Gå til Slimchain installationsvideo

Gå til Powerchain installationsvideo

Røg- og varmeafsugningsanlægget er en sikkerhedsanordning i hvile. Den skal kunne fungere øjeblikkeligt i tilfælde af brand, selv efter mange år. Kontinuerlig og professionel vedligeholdelse er altafgørende for at sikre denne funktionalitet. Hvis røg- og varmeudsugningsanlægget ikke vedligeholdes (korrekt), kan den langsigtede funktionalitet ikke garanteres.

GEZE Service tilbyder regelmæssig service og kvalificeret vedligeholdelse af automatiserede systemer af fuldt uddannede serviceteknikere. Det omfatter naturligvis røg- og varmeudsugningsanlæg.