Emner

Hold-åbent-systemer gør branddøre tilgængelige

En lukning af røg- og branddøre kan være ret irriterende for mennesker, som skal igennem dem gentagne gange. Men hvis de er udstyret med et hold-åbent-system kan de forblive åbne, da hold-åbent-systemer garanterer en sikker lukning af døre til tilfælde af en brand. Fordi de er komplekse installationer er en regelmæssig vedligeholdelse obligatorisk.

Brand- og røgdøre: nødvendige men upraktiske

Brande kan opstå hurtigt, og ofte uden at nogen bemærker det. Forsegling er ofte den mest effektive foranstaltning for at hindre spredningen af dødelige røggasser. Det betyder at brandhæmmende vægge i bygninger skal hindre spredningen af ild og røg så længe som muligt. De kan dog kun gøre dette hvis dørlukkerne til branddøre (branddøre) i brandsikringsvægge, dvs. døre og porte, lukkes i tilfælde af brand. Branddøre skal have dørlukkere, så de lukker selvstændigt.

Men døre er ofte vanskelige at åbne. Ofte føles det at åbne en dør i sig selve vanskeligt og upraktisk. Børn og ældre med fysiske begrænsninger kan kræve hjælp udefra. For disse mennesker er en dør en hindring. At holde døre åbne i længere perioder, eller permanent, er derfor ofte ønskeligt under normale omstændigheder. Dog er det at holde en dør åbent mekanisk ved hjælp af en kile eller krog dog groft skødesløst set udfra et brandsikringssynspunkt, da dørlukkeren således ikke kan lukke døren i tilfælde af en brand.

GEZEs trådløse sæt gør det muligt at tilslutte den loftmonterede detektor og manuelle udløserknap trådløst til styrtdetektoren på alle GEZE hold-åbent-systemer. Det er nemt at eftermontere. Da der ikke er nogen separat udlægning af ledninger. Dette gør planlægningen lettere, især i fredede bygninger. © GEZE GmbH

Hold-åbent-systemer i stedet for kiler

Godkendte, elektriske hold-åbent-systemer er mere fordelagtige og velegnede end kiler hvad angår brandsikringsteknik. De deaktiverer den selvlukkende funktion på en branddør på en kontrolleret måde. Det betyder at de holder branddøre åbne, men automatisk udløser dem i tilfælde af en brand, så dørlukkerne kan gøre deres arbejde.Det er her hold-åbent-systemer kommer ind i billedet. De holder branddøre åbne til hverdagsbrug, men slipper dem automatisk i tilfælde af en alarm, så dørlukkerne kan gøre deres arbejde.

Hold-åbent-systemer er komplicerede tekniske systemer. De består af mindst en branddetektor, en spændingsforsyning, en hold-åben-enhed og en udløsermekanisme. Hold-åben-enheder er ofte elektromagnetiske systemer såsom fastholdemagneter, magnetventiler og magnetkoblinger. Fastholdemagneter kræver montering af ankerplader på væggen. De andre systemer er allerede integreret i dørlukkeren eller glideskinnen.

Alle typer hold-åben-enheder har en ting til fælles: De aktiveres ad en branddetektor i tilfælde af en alarm , eller af udløsermekanismen i tilfælde af et strømsvigt. De frigiver døren og den bringes derefter til lukning af dørlukkeren. Hvis døren er en 2-fløjet dør, sørger en integreret styring af lukkesekvens at fløjene lukker korrekt. Det betyder at beskyttelsesmålet for branddøren er opnået: Den hindrer spredningen af ild og røg.

Døren kan frigives manuelt til enhver tid

Hvis en åben dør skal lukkes, er det muligt at gribe ind til enhver tid og fasthold-funktionen kan frigives manuelt. Det er fordi typegodkendelsen fra det tyske institut for byggeteknik (DIBt) foreskriver en manuelt betjent udløseroption. En manuel udløserknap, som frakobler holdestrømmen, kan udføre denne funktion. Den skal være rød og vise påskriften ”luk dør”. Den skal også være anbragt i nærheden og må ikke være tildækket af døre, som blokerer for adgangen. Hvis hold-åben-enheden kan frigives ved et let skub på dørfløjen kræves ingen manuel udløserknap.

Desuden skal drejedørdrev og dørlukkere med friløbsarm, som tillader en passage gennem branddøre næsten uden modstand, medregnes som en del (hold-åben-enhed) af et hold-åbent-system og kan allerede være inkluderet som komponenter i hold-åbent-systemet, såsom for eksempel en spændingsforsyning, udløsermekanisme og branddetektor.

Typegodkendelse af hold-åbent-systemer

Et hold-åbent-system kræver en generel typegodkendelse (aBG) som bevis på brugbarheden i Tyskland. Til dette skal det gennemgå en egnethedsinspektion i henhold til kravene fra det tyske institut for byggeteknik (DIBt). Denne type godkendelser er som regel gyldig i fem år og kan forlænges efter anmodning.

Hvis den generelle typegodkendelse for et hold-åbent-system udløber, er installationen ikke længere godkendt til installation i bygningen. Eksisterende installationer kan fortsat blive anvendt, hvis de opfylder de oprindelige krav og inspiceres og vedligeholdes regelmæssigt. Bygningsadministratorer skal derfor beholde godkendelsesprotokollen fra den virksomhed, der installerede installationen, samt dokumentationen for anvendelighed.

Generelt inspiceres og godkendes udelukkende komplette hold-åbent-systemer med alle de tilhørende dele. Udskiftning af en individuel komponent til en enhed, som ikke længere er anført i typegodkendelsen, medfører at hele hold-åbent-systemet mister sin driftstilladelse. En ny godkendelsesproces er påkrævet efter en gyldig autorisation er indhentet.

GEZE hold-åbent-systemer - kompakte og sikre

Branddøre med dørdrev skal altid være tilkoblet til et hold-åbent-system.

Branddøre med dørdrev skal altid være tilkoblet til et hold-åbent-system. © N. Grünwald / GEZE GmbH

GEZE har et bredt sortiment af hold-åbent-systemer, der er designet specifikt til brug i brandsikringssystemer. De inspiceres og certificeres alle i henhold til de relevante standarder, og gennemgår en generel typegodkendelse ved det tyske institut for byggeteknik (DIBt).

Kompakte hold-åbent-systemer fra GEZE består af en udenpåliggende dørlukker og et styreskinnesystem. Spændingsforsyninger, røgkontrolenhed og elektromekaniske hold-åbent-systemer integreres i styreskinnerne - der er derfor ingen klodsede dele på døren eller væggene. Ved systemvarianterne til 2-fløjede branddøre er den elektriske funktion til både dørfløje og den mekaniske styring af lukkesekvens integreret i en kontinuerlig styreskinne.

En særlig, prisvindende egenskab er den trådløse udvidelse FA GC 170, som fjerner behovet for tidskrævende ledningsføring på de individuelle komponenter i hold-åbent-systemet. Denne fordel er særligt nyttig ved eftermontering i eksisterende bygninger, og især i fredede bygninger.

Gå til referencen: Eftermontering af brandsikring i fredede bygninger

Simpel installation og ibrugtagning via ECwire-teknologi

Der findes versioner af GEZE´s hold-åbent-systemer med ECwire-teknologi med dobbelt wire for en simpel kabelføring, for eksempel til ekstra røgdetektorer. Dette system giver mulighed for en nem og bekvem installation, netværksintegration og ibrugtagning af ekstra loftmonterede detektorer.

GEZE hold-åben-enheder

Det følgende er også omfattet af GEZE´s sortiment: At antal hold-åben-enheder til påbyggede og integrerede dørlukkere, gulvmonterede dørlukkere og til automatiske drejedørdrev. Disse kan integreres individuelt i bygningskonceptet i henhold til kundens ønsker. En hold-åben-enhed er en del af et hold-åbent-system, som det udgør sammen med en røgkontrolenhed (inklusiv en udløsermekanisme, en branddetektor og en spændingsforsyning).

Gå til GEZE´s hold-åbent-systemer og enheder

Talrige standarder og retningslinjer

GEZE kan levere omfattende, rådgivende support på baggrund af sin specialviden og mange års erfaring inden for planlægning af brandsikring.

Installatører fra GEZE er uddannet til at opfylde alle standarder og retningslinjer, således at det installerede hold-åbent-system opfylder krav.

Godkendelse og vedligeholdelse: udført af eksperter

Vær opmærksom på typiske fejl ved installation af hold-åbent-systemer

 • det valgte hold-åbent-system passer ikke ind i åbningsvinklen (dørlukkeren er i kontakt med døren)
 • døren er for bred
 • kabelføringen er ukorrekt/mangler
 • udledning af røg er ikke mulig
 • kontaminering af udstyret under byggefasen
 • beskyttelsesdæksel er ikke fjernet
 • arbejde efter ibrugtagning uden beskyttelse, kontaminering af røgdetektor 
 • luftindtag er forseglede efter den indledende godkendelse grundet arbejder, og beskyttelsesdæksler er ikke fjernet efter afslutning af arbejder
 • afstanden fra styrtdetektoren til loftet er for lav (minimum 20 mm over røgdetektoren er nødvendigt)

Godkendelse og vedligeholdelsen af hold-åbent-systemer må kun foretages af en ekspert eller repræsentant, der er autoriseret af producenten. Ekspertisen hos disse medarbejdere skal være påvist.

Inspektion og vedligeholdelse kan også foretages af serviceteknikere fra GEZE

Hold-åbent-systemer skal tjekkes hver måned og inspiceres og vedligeholdes en gang årligt. Den månedlige inspektion er nødvendig for at fastsætte om døren lukker korrekt.

For at betjene hold-åbent-systemer sikkert, skal man sørge for følgende:

 • korrekt installation i henhold til kravene i typegodkendelsen eller producentens specifikationer
 • vedligeholdelseskrav er opfyldt
 • udskiftningstid på komponenter er fulgt
 • vedligeholdelsesdokumentation er tilfredsstillende
 • minimum kvalifikationsniveau for vedligeholdelsespersonale er opfyldt

Serviceteknikere fra GEZE Service GmbH står selvfølgelig til rådighed for inspektion og vedligeholdelse.