casestudier

GEZEs trådløse branddørsholder anvendt til bygningsrenovering

Byggeri, der omfatter historiske bygninger, betyder som regel også kompleks kabelføring til brandsikringsløsninger som for eksempel loftsmonterede røgdetektorer. Vores enestående og velafprøvede FA GC 170 trådløs udvidelse til branddørsholdere, der allerede er blevet anvendt med stor succes inden for renovering og modernisering af den fredede bygning tilhørende metalindustri- og handelsforbundet i Dortmund, hvor udvidelsen udgjorde et perfekt trådløst alternativ.

Fordelene ved FA GC 170 trådløs udvidelse til branddørsholdere:

 • Ledninger til loftsmonterede detektorer og er nødvendige
 • Ingen separat ledningsføring, ikke nedbrydning af mure
 • Nem eftermontering
 • Ingen bygge- eller arbejdsomkostninger
 • Ideel løsning til fredede bygninger og/eller hvis strukturelle ændringer ikke er mulige/er uønskede
 • Planlægningssikkerhed: ændring af brandsikringskoncepter og ændret brug af døre
 • Fleksibelt systemdesign til særlige bygningsforhold: Afprøvet i overensstemmelse med den europæiske standard DIN EN 54 25 for brandalarmsystemer
 • Trådløst udvidelsessystem med generel typegodkendelse (DIBt) til GEZE åbne dørsystemer
 • Ringe vedligeholdelse: 5-års batterilevetid

Modernisering af fredet villa fra wilhelmtiden

Hovedkvarteret for metalindustri- og handelsforbundet i Dortmund er opført på listen over fredede klassiske villaer. Arbejdet i murstensbygningen, der leder tankerne hen på ”de gode gamle dage” er meget relevant og tackler et centralt emne i vores moderne arbejdsmiljø. Bygningen blev opført i 1894 i en periode med hurtigtvoksende industri i Tyskland. Med den udsmykkede facade, portalindgang med karnapvinduer og de høje lofter, var det først en ”industriel” villa, der blev opført i det velhavende miljø omkring Prinz-Friedrich-Karl-Straße og bygget omkring 1900. I dag er denne byvilla en fredet bygning, og det medfører udfordringer vedrørende vedligeholdelse, renovering og modernisering.

Forbedret brugervenlighed takket være nye dørsystemer og optimal brandsikring

Trådløst udvidelsessæt FA GC 170, den ideelle løsning til fredede bygninger.

Trådløst udvidelsessæt FA GC 170, den ideelle løsning til fredede bygninger. © Annika Feuss / GEZE GmbH

Handelsorganisationens sæde opfyldte ikke længere kravene til moderne teknologi og brugerkrav. Renovering og modernisering af projektet gav nyt liv til de godt 20 rum i denne treetagers kontorbygning. GEZEs dørteknologi gør den endnu bedre at opholde sig i, eftersom den nu tilbyder brugere og besøgende moderne brugervenlige døre og optimal sikkerhed i overensstemmelse med kravene til brandsikring.

Nyt brandsikringskoncept med automatiske branddøre

Da bygningen skulle bruges til nye formål krævede renoveringen en nytænkning af brandsikringskonceptet for flugtveje og dørlukkere til branddøre. For at skabe den ønskede barrierefri adgang og en åben atmosfære skulle de nye branddøre stå åbne ved hjælp af enheder, der holder dørene åbne i dagtimerne. Men dørene skulle naturligvis lukke automatisk i en eventuel nødsituation. Det er muligt ved hjælp af systemerne, der holder branddøre åbne, indtil de enten lukkes manuelt eller, i tilfælde af brand, lukkes sikkert gennem udløsning af røgafbryderen.

Mere sikkerhed og nem adgang med GEZEs dør med skubbehåndtag og mekanisme, der holder døren åben.

Pålidelig brandsikring og barrierefri adgang med brandsikring med automatiske og manuelle svingdørssystemer:

 • åben og tilgængelig under daglig drift takket være det automatiske system med enheder, der holder dørene åbne, og skubbehåndtag
 • Automatisk lukning af brand- og røgdøre i tilfælde af brand

Restaurering af historiske bygninger er en stor udfordring

Det trådløse udvidelsessæt FA GC 170 giver adgang til fleksibelt systemdesign til strukturelt specielle situationer.

Det trådløse udvidelsessæt FA GC 170 giver adgang til fleksibelt systemdesign til strukturelt specielle situationer. © Annika Feuss / GEZE GmbH

Renoveringen rejste hurtigt spørgsmålet: hvordan opfylder vi bedst de specielle krav, der stilles til branddøre med åbne systemer i denne fredede historiske og arkitektoniske bygning? På grund af de høje lofter og rummet mellem døroverliggeren og loftet, der var på mere end en meter, var det nødvendigt at installere flere loftsmonterede røgdetektorer på begge sider af døren. Ekstra ledningsføring i loftet er normalt uundgåeligt i et sådant scenarie. Bygningsoperatør, dørinstallatør og planlæggere stod derfor overfor udfordringen med at lade de historiske lofter, nogle med bjælker, stå uberørte.

© GEZE GmbH

Løsningen: trådløs udvidelse til systemer med åbne døre

GEZE FA GC 170 trådløs udvidelse har den store fordel, at ingen ekstra ledninger er nødvendige. Ledningsforbindelser mellem falddetektor og loftsmonterede detektor og/eller manuelle udløsningsknapper er overflødig og gør installation, eftermontering og rekonstruktion meget nemmere.

Nem installation af trådløs udvidelse til systemer med åbne branddøre

De ekstra branddetektorer, der kræves til brandbeskyttelse, kunne GEZE Service nemt fastgøre til loftet. Alle komponenter i FA GC 170 trådløs udvidelse til åbne branddørssystemer blev forbundet til det eksisterende dørlukkesystem via et trådløst modul. FA GC 170 er derfor en optimal eftermonteringsløsning: Loftsmonteret røgdetektorer og udløsermekanisme kan også forbindes uden ledninger til trådløse moduler på falddetektoreren på andre branddøre i bygningen – uden komplekse ledningsføringer.

Gå til det trådløse sæt GC 170

Installering af brandsikringsdørene kunne ikke have været nemmere eller hurtigere. De skulle også være tilgængelige og stå åbne, hvis nødvendigt. GEZEs trådløse systemer til åbne branddøre betød, at vi ikke behøvede at bore huller i murene for at føre ledninger til de ekstra loftmonterede detektorer, som det høje loft krævede. Strukturerne i den fredede bygning kunne stå uberørte, og vi bruge et sikkert og gennemprøvet system og samtidig også spare tid og penge.

Gerhard Kämper in-house teknikker og medplanlægger af renoveringen

DIN-testet trådløs udvidelse med general byggeteknisk tilladelse

FA GC 170 trådløs udvidelse til branddørsholdere

FA GC 170 trådløs udvidelse til branddørsholdere

Vi tilbyder en unik løsning til branddørssystemer med åbne døre med trådløse komponenter testet iht. den europæiske standard for brandalarmsystemer DIN EN 54 25. Takket være den innovative GEZE trådløs udvidelse med en generel typegodkendelse (DIBt) til GEZEs systemer med åbne branddøre, kunne alternative udvidelsesløsninger, der ikke overholder retningslinjerne og krav til godkendelse undgås, ligesom nødvendige dyre og tidskrævende godkendelses- og tilladelsesprocesser kunne undgås.

FA GC 170 trådløs udvidelse til åbne branddørssystemer garanterer:

 • afprøvning i overensstemmelse med den europæiske standard DIN EN 54 25 for brandalarmsystemer
 • trådløst udvidelsessystem med generel typegodkendelse (DIBt) til GEZE åbne branddørssystemer
 • ringe vedligeholdelse takket være lang batterilevetid på otte år

Individuelt servicekoncept til dørlukkesystemer og brandsikring

Afgørende for, at vi hos GEZE kan yde et stort bidrag til optimale løsninger ved brand- og rørsikringssystemer: Vi er løbende i kontakt med vores kunder og partnere. Vi fører en fortsat dialog med dem om de kommende udfordringer og fremtidige projekter, så vi kan bidrage med vores ekspertise og erfaring inden for forskellige bygningstyper helt fra begyndelsen – og derfor levere den bedste løsning.

Samarbejde om optimale løsninger

Allerede i den tidlige projektfase forenede vi alle deltagende parter. Intet krav eller spørgsmål blev glemt, ingen inspirerende idé udeladt, og processerne kunne gå hånd i hånd i et effektivt netværk. I forbindelse med denne historiske bygning med dens særlig omstændigheder arbejde vi sammen med døreksperten Dömer Metallbau GmbH i Nordwalde om implementering af manuelle og automatiske brandsikringsdøre og trådløse udvidelser af branddørsholderne med trådløse detektorer i et komplet system

Omfattende service for GEZEs dørsystemer

Vores service stopper ikke ved leveringen af den trådløse udvidelse til de åbne dørsystemer: Vi ledsager de barrierefri brandsikringsdøre og åbne dørenheder i hele deres livscyklus med omfattende service og vedligeholdelse af alle komponenter.

GEZE tilbyder omfattende problemfri servicepakke til alle dørlukkesystemer og lover

 • altid højest mulige tilgængelighed
 • pålidelig sikker betjening
 • værdibevarelse og lang levetid

GEZE-produkter installeret i ”industriens villa” i Dortmund

 • Manuelle og automatisk svingdøre med røgafbryder (integreret og usynlig): TS 5000 dørlukker og Slimdrive EMD-F/R svingdørssystemer
 • FA GC 170 trådløs udvidelse – elementer pr. dør: 1 GC 171 trådløst modul til trådløs kommunikation og 2 GC 172 trådløse loftsmonterede røgdetektorer