Emner

Bygningssikkerhed - beskyt mennesker og værdier

At gøre en bygning sikker er en kompliceret opgave. Stigende sikkerhedskrav og visse love og bestemmelser skal overholdes. Hertil skal lægges krav fra forsikringsselskaber og kompleksiteten af de tekniske muligheder. Et fornuftigt sikkerhedskoncept sørger for at der ’sker’ så lidt som muligt.

Hvilke risici findes ved drift af bygninger?

Nødudgange med panikbjælke åbner ved et fysisk tryk.

Nødudgange med en panikbjælke åbner ved et fysisk tryk. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Alle bygninger er forskellige. Lige som de mennesker, der bruger dem. Og de varer, som fremstilles eller opbevares der. De forskellige risici og farer varierer derfor. Enhver, der er ansvarlig for sikkerheden i en bygning, skal tage hensyn til samtlige risici og beskyttelsesmål i en analyse. Et sikkerhedskoncept for bygningen medregner juridiske forholdsregler og forsikringskrav.

Sikkerhedsforanstaltningerne til specielle bygninger såsom offentlige bygninger, børnehaver, industribygninger, kontorkomplekser, højhuse, hoteller, butikscentre, skoler såvel som hospitaler og plejehjem er forskellige fra foranstaltningerne til private bygninger. Det afhænger også altid af hvor mange mennesker, der findes i bygningerne, af hvorvidt de har nedsat mobilitet og hvorvidt de er fortrolige med bygningen.

Potentielle risici

 • Brand/eksplosion
 • Elektriske og mekaniske svigt
 • Farlige substanser
 • Spionage/sabotage
 • Indbrud
 • Indbrud/hærværk
 • Angreb

Bygningens sikkerhedskoncept - hvad indebærer det?

Et sikkerhedskoncept omfatter alle præventive eller skadereducerende tiltag, der er skræddersyet til behovene, kravene og den beskyttende målsætning. Det drejer sig hovedsageligt om brandsikringstiltag, flugtvejssikring, røgudsugningssystemer, adgangsstyring og indbrudssikring. Sikkerhedskonceptet for brugen af bygningen skal tilpasses til organisationens overordnede sikkerhedskoncept og opdateres regelmæssigt - især når der opstår ændringer i brugen af bygninger, for eksempel som følge af organisatoriske ændringer.

Døre: det vigtigste bidrag til bygningens sikkerhed

Vigtigt for bygningssikkerheden: Multifunktionsdør

Vigtigt for bygningssikkerheden: Multifunktionsdør © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Døre kan fungere som adgang til bygninger, flugt- og redningsveje og beskyttede forbindelser til andre rum med andre funktionelle områder. De har en vigtig opgave hvad angår bygningssikkerhed. De opfylder også andre tekniske krav hvad angår brandsikring, lydisolering og tilgængelighed.

Som et resultat af dette har særligt automatiske døre udviklet sig til komplekse systemer med intelligente drivenheder. Multifunktionsdøre opfylde de følgende funktioner:

 • adgangsstyring
 • brand- og røgalarm
 • kontrolsystem til flugtdøre
 • Beskyttelse via sensorer, f.eks. detektorer for tilstedeværelse og bevægelse

Hvis dørsystemerne integreres i bygningsautomatiserings- eller bygningsstyresystemer kan deres driftsstatus vises og styres via fjernstyring.


GEZE dørløsninger for din sikkerhed

GEZE tilbyder højtydende sikkerhedsløsninger til automatiske dørdrev. DE tilpasses til de respektive, specifikke krav og individuelle flugtvejskoncepter - fra dørstyreenheden som en stand-alone-løsning til systemløsninger, der kombinerer individuelle sikkerhedskrav i et intelligent system. Individuelle sikkerhedskoncepter resulterer i optimale løsninger.

Gå til GEZE´s sikkerhedssystemer

En del af GEZE´s nødudgangssystem: GEZE TZ 320 dørstyreenhed

En del af GEZE´s nødudgangssystem: GEZE TZ 320 dørstyreenhed © GEZE GmbH

GEZE´s nødudgangssystemer

GEZE´s nødudgangssystem er en komplet og pålidelig systemløsning, især til offentlige bygninger såsom hospitaler, skoler eller diskoteker. I tilfælde af brand eller panik, yder det personlig beskyttelse og brandsikring såvel som bygningssikkerhed. Diverse GEZE systemkomponenter arbejder ammen her: F.eks. automatiske dørdrev, dørlukkere, motorlåse og elektrisk døråbnere til flugtdøre såvel som brandalarmer eller alarmanlæg og adgangskontrolsystemer. Dørstyreenheden TZ 320 fungerer som ’hjernen’. Nødudgangssystemet stemmer overens med EltVTR (direktiv vedrørende elektriske låsesystemer til døre på flugtveje).

Paniklåse

Selvlåsende paniklukkemekanismer yder en kompromisløs sikkerhed for både mennesker og ejendom i tilfælde af en nødsituation. På den ene side skal mennesker kunne forlade en bygning på få sekunder for at undslippe fare. PÅ den anden side skal ejere og administratorer beskytte følsomme områder mod uvedkommende adgang.

GEZE tilbyder selvlåsende paniklukkemekanismer (IQ locks) til dette formål. De sikrer en låsning i overensstemmelse med forsikringskrav, beskyttelse mod indbrud og kontrolleret adgang, men også en hurtig åbning i en nødsituation.

GEZE´s adgangskontrolsystemer

Som kompakte, web-baserede, ’alt i en’-systemløsninger med samtlige komponenter der relaterer til døre, opfylder GEZE´s adgangskontrolsystemer kravene til moderne identifikationssystemer. GEZE´s adgangskontrolsystemer kan bruges til enkelte døre såvel som til netværksintegrerede dørsystemer. GEZE´s adgangskontrolsystemer tilpasses trinvist til størrelsen og kravene på sikkerhedskonceptet.

Den simple betjening sikrer at GEZE´s adgangskontrolsystem også er velegnet til private hjem. Adgangsstyring ved hoveddøren, ringeklokkesignalering, sabotageovervågning eller elektriske døråbnere gør private bygninger mere sikre og beskytter privatlivet.

GEZE´s styresystem til bygningsteknik

Med bygningssystemet kan systemløsninger til døre, vinduer og sikkerhedsteknik fra GEZE integreres i bygningssikkerhed og -styring. Et centralt styre- og visualiseringssystem overvåger diverse automatiseringskomponenter i bygningen og yder sikkerhed via mange forskellige muligheder for netværksintegration: Det sørger for en sikker røg- og varmeafledning (RWA), aflukker brandafsnit, åbner flugtveje eller kontrollerer adgange.

Det overtager en samtidig overvågning af

 • automatiske dørsystemer
 • dørlukkere på brand- og røgdøre
 • vinduesdrev til røg- og varmeafledning (RWA) såvel som til daglig ventilation
 • nødudgangssystemer og paniklukkemekanismer
 • trejdepartsprodukter (f.eks. styreenheder til belysning)
   

Moderne dør-, vindues - og sikkerhedsteknik fra GEZE i det nye ABUS KranHaus


GEZE dørsystemer med øget indbrudshæmning

GEZE sikkerhedsdøre gør livet svært for indbrudstyve. De beskytter bygningers indgang med mere strikse sikkerhedskrav (komponent-modstandsklasse 2). Det transparente look på systemerne bibeholdes uagtet RC2-funktionaliteten.

Gå til det indbrudshæmmende GEZE skydedørsystem

Gå til GEZE´s indbrudshæmmende automatiske karusseldørsystem

Support ved planlægning af bygningssikkerhed

GEZE understøtter ved planlægningen af nye bygninger og rådgiver vedrørende de aspekter, der skal tages i betragtning, hvad angår bygningssikkerhed. Individuelle ønsker og omstændigheder tages i betragtning såvel som relevante industrispecifikationer. Vi kender de tekniske retningslinjer, bestemmelser og standarder, der skal tages i betragtning under byggeri. Standarder og bestemmelser ændres regelmæssigt, hvilket gør det vanskeligt for ’ikke-eksperter’ at holde øje med alting.

GEZE kan også yde support til planlægning hos specialister, f.eks. Hvad angår planlægning af tilgængelighed og brandsikring for en bygning.

Allround service til implementering af bygningssikkerhed

Ud over at yde rådgivning, installerer GEZE også løsningerne for kunderne. Kunden drager fordel af kontinuerlig planlægning, konvertering og service fra den samme partner.

GEZE serviceværktøjer hjælper bygningsteknikere med at håndtere og konfigurere automatiske dørsystemer, så de kan konfigurere indstillinger hurtigere og lettere.

Gå til GEZE´s kundeportal

Beregningsprogrammet WinCalc 2.0 til vinduesdrev overtager de komplekse beregninger til systemdesign af vinduer og udlæser alle anvendelige løsninger til drivenheder. Det muliggør beregninger af manuelle og elektromotoriserede ventilationsvinduer, vinduer med røg- og varmeafledning og NRWG’er, såvel som design af passende nødstrømstyrecentraler.

Altid på forkant med sikkerhedsteknik

GEZE understøtter dig med diverse service pakker, selv efter gennemførsel af projektet. Service- og vedligeholdelseskontrakter sikrer en langvarig bygningssikkerhed.