Emner

Elektronisk adgangskontrol - fleksibelt og sikkert

Adgangskontrol afviser på pålidelig vis adgang til uindbudte gæster, og gør det muligt for autoriserede personer at passere. Det vigtigste spørgsmål er: Hvem er autoriseret til at gå ind hvor og hvornår? - Trods alt er det sikkerheden for mennesker, værdigenstande og data, der står på spil.

Stop! Vis venligst ID!

Disse ord, eller noget der ligner dem, blev engang anvendt til at hindre uvedkommende eller uberettigede personer i at krydse grænser, få adgang til fabrikker eller portene til regeringsbygninger. Sikkerhedspersonale, portnere og dørmænd overvåger stadig ofte nøje hvem der har tilladelse til at passere gennem en dør, og hvem der ikke har.

Virksomhedsbygninger, kontorer og lagerbygninger indeholder alle mulige værdigenstande og data, som kræver maksimal tyverisikring samt beskyttelse mod spionage og hærværk. Medarbejdere, som retmæssigt og regelmæssigt har adgang til en bygning, er enten bekendte for portneren, eller har en eller en masse nøgler. Men de skramlende nøgler hører fortiden til, for moderne sikkerhedssystemer er uden nøgle - hvilket gør dem både praktiske og sikre.

Moderne adgangskontrolsystemer regulerer elektronisk hvem der går hvorhen i en bygning eller på en plads, og hvornår. De er skrædder syede til virksomhedstypen, dens driftsprocesser og trafikgennemstrømningen.

For eksempel har hospitaler, apoteker, datacentre, lufthavne og banker særligt sensitive områder, som skal beskyttes mod uautoriseret adgang. På hoteller har kun hotelgæster adgang til deres værelser eller wellness-områderne. Omvendt giver stormagasiner adgang til alle i åbningstiden, men kun til autoriserede personer uden for disse tider. Mens alle medarbejdere har brug for adgang i produktionsvirksomheder, bør kun visse medlemmer af personalet have adgang til farlige eller meget fortrolige områder, for eksempel.

Komponenter i et adgangskontrolsystem

Adgangskontrolsystemer består af mindste tre komponenter. Identifikationsmediet, for eksempel et identitetsdokument eller biometriske karakteristika. (Kort)læseren, som registrerer identifikationsinformationen eller data og fremsender dette til den dørstyring eller adgangskontrolenhed (ACU) for evaluering. Adgangskontrolenheden tjekker adgangsberettigelsen og giver eller nægter tilladelse til åbning af døren, selv uden en permanent tilslutning til adgangskontrolapplikationerne. Hvis et tjek er positivt giver et elektrisk dørdrev, en motorlås eller, hvis relevant, en elektrisk døråbner adgang.

Yderligere dør- og låsekontakter er tilsluttet til dørcentralen for at overvåge status på døre (lukket, låst, åben). Dette identificerer enhver form for manipulering og indbrudsforsøg og udløser alarmer.

Oderne adgangskontrolsystemer kan adminsitrere de ovenfor beskrevne adgangsrettigheder både online og offline. Offline systemer består af digitale cylindere og skydebeslagsystemer og, i modsætning til et online system, gemmes autorisationerne på ID-kortet.

Fordele ved elektroniske adgangskontrolsystemer

  • der kræves ingen ændringer til hele systemet, hvis identifikationsmediet mistes: en øjeblikkeligt suspendering af den tabte transponder eller det mistede identifikationskort er tilladt
  • permanent overblik over alle personlige adgangsberettigelser
  • adskillige adgangsprofiler kan defineres
  • ændringer til autorisationer kan foretages til enhver tid
  • Beskyttelse af værdigenstande og data via kontrolleret adgang: personale og besøgende har individuelt defineret adgang til specifikke områder på specifikke tidspunkter
  • generering af en alarm i tilfælde af manipulering eller et forsøg på uautoriseret adgang
  • ikke flere ”glemte” døre
  • adgangskontroller og tidsregistrering kan også tilknyttes il hinanden

GEZE: Optimale løsninger til individuelle sikkerhedskoncepter

Adgangskontrolsystemer med RFID-afstandslæser

Adgangskontrolsystemer med RFID-afstandslæser © Dirk Wilhelmy / GEZE GmbH

GEZE leverer individuelle løsninger til adgangskontrol - skræddersyet til den respektive sektor og kundespecifikke krav. Hver enkelt løsning udarbejdes til den specifikke kunde ud fra et udvalgt af GEZE-produkter.

Som kompakte, web-baserede systemløsninger som omfatter samtlige komponenter der relaterer til døre, opfylder GEZE´s adgangskontrolsystemer kravene til moderne identifikationssystemer. Besøgende og personale gives adgang til specifikke områder på indstillede tidspunkter - og adgangsrettigheder kan ændres meget hurtigt for hver individuel dør. De minimale dimensioner på adgangskontrolenhederne og integrationen af Id-læseenhederne i bygningsinstallationerne giver masser af plads til frihed i designet af døre. Adgangskontrolsystemer fra GEZE kan bruges til enkelte døre såvel som til netværksintegrerede dørsystemer.

Gå til GEZE´s sikkerhedssystemer

GEZE RFID-læsere

RFID-læseren GCER 100 er et adgangskontrolsystem til stand-alone-drift. Systemet består af en styreenhed og en læser. Identifikationskort, nøgleringe eller bilnøgler kan bruges som identifikationsmedier. Da den er begrænset til maksimalt 100 Id-medier til lagring, er RFID-læseren GCER 100 den ideelle løsning til mindre bygninger, hvor et begrænset antal mennesker kræver autoriseret adgang.

Gå til GEZE´s RFID-læser GCER 100

Den bredt baserede GCLR-løsning bruges som adgangs- eller indgangskontrol, eller som et personligt beskyttelsessystem. Den består af afstandslæseren GCLR, som placeres nær døren og en transponder, der bæres af brugeren. Systemet tillader overvågning og styring af adgang til specifikke områder og passager.

GEZE kombinerer adgangskontrol og sikre redningsveje

At bestemme og styre hvem der er autoriseret til at gå ind i en bygning er en del af en bygnings sikkerhedsdesign. Men sikkerhed bør ikke kun handle om adgang, den bør også tage hensyn til en sikker flugt fra en bygning i en nødsituation. I en nødsituation skal alle kunne komme ud - men ikke alle skal kunne komme ind gennem en åben nødudgang. Sikkerhed må ikke være tilstede på bekostning af tryghed.

GEZE´s motorlåse med en panik- eller fuld panikfunktion låser døre op med motor som respons på et signal fra adgangskontrolsystemet, for eksempel. De kan også låses op mekanisk til enhver tid i tilfælde af en evt. nødsituation. Efter brugen låser den selvlåsende funktion døren igen i overensstemmelse med forsikringskrav.

Gå til GEZE´s IQ locks

Gå Til GEZE´s dørstyreenheder

Adgangskontrol netværksintegreret i Smart Buildings

Smart netværksintegration: Multifunktionelle sikkerhedsdørsystemer

Smart netværksintegration: Multifunktionelle sikkerhedsdørsystemer © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Adgangskontrol kan også netværksintegreres i bygningsstyresystemer, såsom i det nybyggede hovedkvarter for Vector Informatik i Stuttgart. For at muliggøre en konstant overvågning og drift af mere end 180 multifunktionelle sikkerhedsdørsystemer, er alle de automatiske dørsystemer på Vector Informatiks nye It-campus netværksintegrerede via et grænseflademodul i BACnet-bygningsstyresystemet.

GEZE leverer skræddersyede, digitale netværksløsninger. Som en del af dette fungerer specifikke distributionsbokse som de centrale skæringspunkter, hvor alle kabler og grænseflademodulet BACnet møder hinanden. Den ensartede struktur på fordelingsboksene giver bygningsadministratoren et overblik over grænsefladerne til andre enheder på alle døre, og derved over hele den netværksintegrerede bygningsteknik.

Gå til GEZE´s case study vedrørende Vector

Sektorspecifikke fulde pakker

GEZE BIM-dørobjekter hjælper med bygningsplanlægning, eller mere specifikt med planlægning af døre. Vores arkitekter yder også assistance hvad angår individuelle og sektorspecifikke adgangskrav, som vi har udarbejdet specialløsninger til. Med sine branchespecialister og mange års erfaring på markedet leverer GEZE den ekspertise, du skal bruge.

Kunder modtager den fulde pakke fra os: Rådgivning, udvikling af løsninger, projektplanlægning, produkter, installation og eftersalgs-service.

Bygningsautomatisering er fremtiden - og netværksintegration af adgangskontrol i bygningsdrift er lige præcis det vi kan. Netværksintegration muliggør en konstant overvågning af dørstatus og indgreb via fjernstyring om nødvendigt.

Træning i de grundlæggende principper samt installation

GEZE tilbyder træning inden for emnerne adgangskontrol, IQ locks og sikkerhedsteknik - tøv ikke med at spørge ind til vores træning. 

Hurtig hjælp

Adgangskontrol er et følsomt emne, især når alt ikke fungerer som det burde. Også her kan du stole på GEZE som en partner. GEZE Service tilbyder hurtig support og løsninger, serviceaftaler samt øjeblikkelig assistance, hvis du har brug for det. Vores store, globale team står klar til at hjælpe.

GEZE tilbyder også adskillige værktøjer til understøttelse af planlægning af døre.