Emner

BIM optimerer bygningsplanlægning - først digitalt så praktisk

BIM står for Bygningsinformationsmodellering og er den moderne, digitale arbejdsmetode til integreret planlægning, optimering, oprettelse og administration af bygninger. BIM-modeller består af BIM-objekter, dvs. det digitale modsvar til faktiske byggevarer. GEZE gør justerbare BIM-dørobjekter tilgængelige gratis, for at yde en større sikkerhed i planlægningen, som samtidig kræver en mindre indsats.

Større effektivitet og færre omkostninger med BIM

Komplekse byggeprojekter er billigere og mere effektive med BIM.

Komplekse byggeprojekter er billigere og mere effektive med BIM.

Har du eksploderende omkostninger og problemer med deadlines? Det synes uundgåeligt med store byggeprojekter såsom den nye Berlin Airport eller koncertsalen Hamborg Elbphilharmonie. Og selv mindre bygninger slipper ikke for dette problem. Men kunder i den offentlige sektor har store forhåbninger til bedre ting i fremtiden ved at tilvælge nye planlægningsprocesser og -værktøjer: Planlægningsmetoden Bygningsinformationsmodellering (BIM) er designet til at forbedre planlægningen og styringen af byggeprojekter.

I klassisk byggeplanlægning udarbejdes planer i flere stadier, sendes til myndighederne, og revideres så endnu en gang. Det at udarbejde omkostningsberegninger og koordinere processer for de individuelle opgaveprocesser på byggepladsen er også nøgleopgaver. Men da byggeprojekter bliver stadig mere komplekse, kører disse processer ikke altid uden problemer, fordi der er ar adskillige links, der afhænger af hinanden samt skiftende relationer, som der konstant skal tages højde for.

Integreret planlægning med BIM

BIM, eller modellering af bygningsdata, forbinder alle involverede parter på en platform og reducerer antallet af koordinationstrin. BIM repræsenterer et nyt, integreret og digitalt bygningsplanlægningssystem, der kan ses som en gigantisk database. Som en del af dette optages, kombineres og netværksintegreres samtlige objekter, der er specifikke for bygningen, (f.eks. murværk, døre, vinduer, etc. såvel som bygningsteknikken) i en unik 3D-model, som alle deltagere arbejder på.

Databasen indeholder også al relevant information om materialerne og deres driftslevetid, lydgennemtrængelighed og brandsikring, og det vigtigste: omkostningerne.

Bygninger kan således designes, modelleres, optimeres og simuleres ved hjælp af BIM. Målet er at implementere byggeprojekter mere billigt og enkelt, og med færre forsinkelser. Endvidere bruges modeller ikke kun til byggeri: De gør også den efterfølgende drift mere sikker, komfortabel og mere effektiv.

Vores BIM-ekspert Günther Weizenhöfer i et interview om "Bygningsplanlægning med BIM"

Høj planlægningskvalitet

Den vigtigste fordel ved BIM er at alle deltagere - arkitekter og planlæggere, hovedentreprenører og bygmestre/operatører - virtuelt kan inspicere byggeprojektet som en model i planlægningsfasen. Fejl og uregelmæssigheder kan identificeres og hurtigt berigtiges på modelstadiet, hvilket betyder, at kvaliteten og ikke mindst sikkerheden i planlægningsfasen forbedres betydeligt. Desuden kan byggefirmaer vælge materialer og entreprenører på et tidligt stadie baseret på de gemte informationer og forslag i BIM.

BIM banner vejen for byggeprojekter i den offentlige sektor i Europa

Storbritannien, Holland, Danmark, Finland og Norge foreskriver også brugen af BIM til offentligt finansierede byggeprojekter. I Tyskland vil ministeriet for transport og digital infrastruktur (BMVI) bruge BIM til alle planlægningsprojekter fra 2020.

Fordele ved virtuelt byggeri med BIM

 • Bedre udveksling af informationer blandt alle interessenter
 • Øget produktivitet
 • Tidligere identifikation og afhjælpning af fejl
 • Større sikkerhed ved planlægning og omkostninger

BIM-objekter for større sikkerhed og færre fejl under planlægningen

Digitale bygningsmodeller er kerneelementet i BIM-metoden. De består af individuelle BIM-objekter, dvs. det digitale modsvar til faktiske byggevarer. De er baseret på strukturerede data som muliggør produktsammenligninger, for eksempel dimensioner, vægt, teknisk produktinformation og producentoplysninger såsom tilgængelige varianter, ordredatoer, priser, leveringstider, information om installation eller vedligeholdelse, etc.

Hvis BIM-objekter indbygges i BIM-bygningsmodeller, forenkler dette invitationen til licitationer, omkostningsestimering, beregning og simulering i planlægningsfasen. I udførselsfasen understøtter dette bestilling, levering, selve udførslen og montering. Ydermere forenkler det bygningsadministration i driftsfasen.

BIM-objekter kan rationalisere arbejdsprocesser, minimere fejlkilder og sikre en stigende digitalisering under byggerier.

Günther Weizenhöfer, arkitekt og teamleder for planlægningsseminarer hos GEZE

Hurtig, sikker levering af design til dit projekt med BIM-dørobjekter

Samtlige døre i bygningen kan planlægges ekstremt nemt ved hjælp af GEZE´s BIM-objekter. I modsætning til mange andre udbydere, tilbyder GEZE altid en hel dør som et BIM-objekt, så døren kan tages i betragtning med alle dens komponenter. Disse multifunktionsdøre kan bruges til at illustrere alle hængslede døre, skydedøre og karruseldøre. GEZE´s BIM-objekter er gratis til Autodesk Rival. Graphisoft Archicad og Nemetschek Allplan.

Få mere at vide om BIM-dørobjekter og download dem
Terminologi

BIM-ordliste

En fælles informationsbase er nødvendig så alle projektdeltagere kan arbejde effektivt med BIM. Bygningsinformationsmodellering trives på en transparent platform med vidensdeling. Her vil du finde de vigtigste BIM-termer, så du kan starte et succesfuldt samarbejde. Hvis du har spørgsmål, må du endelig kontakt vores team af eksperter.

Nem planlægning med BIM

 • Kontakt og udveksling med specialister udgør en del af den komplette GEZE BIM-løsning.
 • GEZE tilbyder ikke blot 3D-projekter, men også en løsning til designere i BIM-processen.
 • Arkitekter vil i stigende grad være forpligtet til at bruge BIM til offentligt finansierede bygninger i fremtiden.

BIM-objekter hjælper montører og håndværkere

Med BIM-planlægning kan montører og teknikere være sikre på, at alt er tænkt igennem og at der ikke kommer nogen overraskelser.

 • Betydeligt forøget planlægningssikkerhed på tværs af opgaver
 • Fejl i kommunikation mellem forskellige opgaver kan undgås.

BIM-objekter fra GEZE minimerer servicetider og udgifter

 • Forsyningen af BIM dørobjekter er en service fra GEZE til planlæggere og arkitekter, der arbejder med BIM.
 • Planlægningen er mere omfattende og gennemtænkt med GEZE´s BIM-objekter, og medfører reducerede servicetider og udgifter for operatører.