GEZE Insights

Integreret bygningsplanlægning med vores BIM-specialister sparer tid og penge

BIM er det helt store digitale emne inden for byggebranchen. I fremtiden vil metoden gøre byggeplanlægning, byggeri og drift meget mere effektivt og spare ressourcer. Det er målet med BIM. Günther Weizenhöfer, teamleder og arkitektrådgiver, forklarer, hvordan GEZE kan bidrage til integreret bygningsplanlægning.

Ingeniør Günther Weizenhöfer, teamleder og arkitektkonsulent hos GEZE

Hr. Weizenhöfer, efter din mening, hvad er fordelen ved Bygnings Informations Modellering (BIM)?

Desværre bruges BIM stadig nogle gange som synonym for 3D CAD software, der giver brugeren mulighed for at arbejde med en strukturel model under planlægningen. Men BIM er ikke en software, det er en metode. Og formålet med BIM er at facilitere samarbejde og partnerskab om digitale bygningsmodeller. BIM gør det lettere at udveksle data og muliggør kollisionsafprøvning mellem arbejdspakkerne meget tidligt. Det betyder for eksempel, at du kan sige på et meget tidligt tidspunkt, om bygningskomponenter ikke passer sammen. Hvis en væg er brandsikker, for eksempel, men døren, der installeres i væggen, ikke er det.

Hvornår bruges BIM til bygningsplanlægning?

Når du arbejder med BIM-metoden, bruger du specielle tilgange og processer allerede meget tidligt i projektet. De defineres typisk efter arbejdsgiverens informationskrav (EIR) og en BIM-gennemførelsesplan (BEP). I mange tilfælde bliver BIM-gennemførelsesplanen dog først koordineret efter arkitekten og andre eksperter har fået opgaven. Og det er ofte nødvendigt at diskutere flere ting.

Hvordan kan GEZE understøtte BIM-processen?

Vi er specialister inden for planlægning af døre. Vi kan håndtere CAD, vi har BIM-koordinatorer i huset og vi ved rigtig meget om planlægning af et byggeri og en bygnings livscyklus. Det gør GEZE kvalificeret til at fungere som partner og støtte alle involverede i projektet med vores ekspertise, lige fra brainstorming til planlægning, implementering og operative opgaver som fjernelse eller genopbygning. Vi hjælper med at skabe BIM-procesplaner og de nødvendige krav til dørobjekter til planlægning af de rigtige døre. Denne ekspertise, som vi bringer ind i et partnerskab, kan spare meget tid og dermed også penge.

Spare penge og tid med BIM?

Ja, fordi BIM arbejder med digitale bygningskomponenter. Ud over grafisk visning inkluderer det også nødvendig information som beskrivelser, konstruktionsteknik og bygningsplanlægning. Du kan for eksempel tilføje information til en virtuel dør, der indikerer, at den er brandsikker eller tyverisikret. Du kan angive, hvilket materiale den er lavet af, om den har et låsesystem eller drev. Og du kan gøre meget med den information: oprette lister over døre, bøger med design eller generere tekster i forbindelse med udliciteringer eller du kan lave en simulation, for eksempel af en evakuering. Du kan udtrække alle disse informationer ret hurtigt fra den centrale bygningsmodel.

Arkitektur, forskellig brug af bygningen, personaleflow, sikkerhed, brandsikring og flugtvejskoncepter gør underafsnittet døre utroligt komplekst - kan objekter reflektere denne kompleksitet?

For at skabe en BIM-model, kan arkitekter og planlæggere faktisk bruge generiske bygningselementer i almindelige CAD softwaresystemer. I mange lande skal en invitation til tilbudsgivere ske naturlig og i forbindelse med offentlige bygningsprojekter. Brugen af generiske objekter fra CAD-systemer opfylder disse naturlige krav. Ulempen er, at de ofte ikke viser alt påkrævet udstyr og variationer.

Dørplanlægning med BIM handler om at bruge den rigtige information i den rigtige fase!

Diplomingeniør Günther Weizenhöfer, teamleder arkitektrådgiver hos GEZE

Vores konfigurerbare GEZE BIM-objekter er meget nyttige her. Det her er dørobjekter med alle nødvendige komponenter samt nogle uspecificerede egenskaber. En dør kræver omkring 150 informationer for, at den kan planlægges korrekt. Det kræver en kombination af megen information, der skal sorteres, hvis du ikke vil lave en fejl. Det svære for planlæggerne er ikke at tilføje for meget information til objekterne i en tidlig fase. Det kan forårsage problemer i en senere del af planlægningen eller, hvis der er ændringer. Det betyder, at planlæggere har brug for den rigtige information i den rigtige fase. Med vores GEZE BIM-objekter, der kan tilpasses, kan vi helt enkelt gøre det: Arkitekten/planlæggeren kan stipulere ejendomme efterhånden.

Læs mere om BIM