Referenceobjekter

Succesfuld integration af GEZE-systemer i bygningsstyreteknikken (GLT) på Vector IT-Campus

Den nye virksomhedscentral for It-specialisten Vector Informatik i Stuttgart er den hidtil største bygning i virksomhedskomplekset og har satset på topmoderne bygningsteknik. GEZE har bigradet med skræddersyede digitale netværksløsninger og sikkerhedsteknik til denne „Smart Building“-tilgang.

Overblik over alt takket være BACnet-baseret bygningsstyreteknik

Karruseldøre i indgangspartiet til Vector IT-Campus. Foto: Jürgen Pollak for GEZE GmbH

Mere end 180 dørløsninger fra GEZE, over IO 420 grænseflademoduler i bygningsautomatiseringssystemet GEZE Cockpit netværksintegreret og Integreret i BACnet-bygningsstyreteknikken. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

GEZE har realiseret mere end 180 mest multifunktionelle sikkerheds-dørsystemer af høj kvalitet i nybyggeriet af IT-Campus. For at give mulighed for en central, samtidig overvågning og styring af alle automatiserede dørsystemer, blev disse netværksintegreret via grænseflademoduler i bygningsautomatiseringssystemet GEZE Cockpit og integreret i BACnet-bygningsstyreteknikken. Her blev der anvendt GEZE-specifikke dørfordelere: På disse centrale dør-knudepunkter sammenføres alle ledninger og grænseflademodulet IO 420. Den ensartede opbygning af GEZE-dørfordeleren giver bygningsadministratoren mulighed for et overblik over grænsefladerne med andre opgaver på hver enkelt dør og dermed hele den netværksintegrerede bygningsteknik.

„Smarte“ døre med bygningsautomatiseringssystemet GEZE Cockpit og grænseflademodulet IO 420

GEZE IO 420 BACnet-grænseflademodul. Foto: GEZE GmbH

Hjertet i „Smart Building“-konceptet: GEZE IO 420 BACnet-grænseflademodul. © GEZE GmbH

GEZE Cockpit og grænseflademodulerne IO 420 overtager dataudvekslingen mellem døre og bygningsstyreteknik (GLT) ved hjælp af en standardiseret BACnet-protokol. Informationer om „dør-intelligens“ (f.eks. Dørtilstanden åben/lukket, låst/oplåst eller fejl) stilles til rådighed af IO 420-modulet via BACnet MS/TP. GEZE Cockpit sørger for omsætningen fra BACnet MS/TP til BACnet/IP. Systemet tilbyder alle informationer om status og funktion for en dør. Disse videreledes til en central computer, dokumenteres og visualiseres på overskuelig vis. Ved filtrering af data takket være GEZE Cockpit opstår den velkomne sideeffekt, at datatrafikken i netværket reduceres.

Ved alarm, fejlfunktion eller manipulation af en dør kan bygningsadministrationen omgående reagere og f.eks. frigive dørene til flugtvejssikring (flugtvejsskilt) eller låse paniklåse.

FÅ MERE AT VIDE OM FLUGTVEJSSIKRING

Fritstående vindeltrappe i foyeren på IT-Campus.

Fritstående vindeltrappe i foyeren på IT-Campus. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Netværksintegrerede dørsystemer i „Porten til Campus“

Nærbillede af elektrisk døråbner. Foto: Jürgen Pollak for GEZE GmbH

Perfekt til fint indrammede døre: diskret elektrisk døråbner fra GEZE. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Den åbne, 500 m² store glas-foyer, der strækker sig over alle fire etager, er selve „Porten til IT-Campus“ og imponerer med sin åbne, lys atmosfære. Kombinerede dørløsninger i indgangspartiet forbinder tilgængelighed, adgangskontrol, indbrudshæmning, flugtvejssikring og en pålidelig røgudledning i tilfælde af brand.

 • To identiske, 3-fløjede fuldautomatiske karusseldøre håndterer den daglige strøm af besøgende. De er desuden udstyret med automatiske gulvskydedøre som natlåsning.
 • To 2-fløjede automatiske flugtdøre med „stærk“ Powerturn-slagdørsautomatik til højre og venstre for karruseldørene sikrer tilgængelighed og kan også åbnes manuelt helt uden problemer takket være Smart swing-funktionen.
 • Den ene af flugtdørene er udrustet med K 600 motorer med vippearm som RWA-lufttilførselsåbning. I tilfælde af brand kører fløjene automatisk vidt op, så røg og varme kan slippe ud.
 • Den anden flugtdør fungerer takket være et adgangskontrolsystem og en selvlåsende IQ lock AUT paniklås som panikdør: I tilfælde af fare kan den også åbnes af enhver indefra, selv i låst tilstand.

Den styrende sikkerhedskomponent på hele dørsystemet er den netværksintegrerede dørcentral TZ 320: Via bygningsstyreteknikken kan bygningsadministratorerne til enhver tid fjernregistrere status på dørene, tilpasse dem eller ændre driftsmåden (f.eks. „konstant åben“). De centrale kommandoer kan tildeles til enkelte, flere eller alle døre og kan også programmeres i forhold til tid.

Multifunktionelle døre: Komfortable og med central betjening

En multifunktionel sikkerhedsdør på første etage giver ved behov udelukkende adgang til berettigede personer. Med GEZE Powerturn F-automatikken og den elektriske døråbner FT500 samt dørcentralen TZ 320 fungerer den samtidigt som brandsektionsdør og som en barrierefri nødudgang. Ved en berettiget åbning, et tryk på nødtasten på dørcentralen eller ved aktivering via brandmeldeanlægget oplåser flugtdørlåsningen FTV 320 selve døren. Også de indvendige døre i kontorkomplekset er udstyret med forskellige varianter af GEZE døråbner-programmet med Powerturn-automatik og/eller et adgangskontrolsystem. Lige som brandsektionsdøren er de netværksintegreret i bygningsstyreteknikken og kan fjernovervåges og -styres af bygningens administratorer.

FÅ MERE AT VIDE OM BYGNINGSSIKKERHED

En god kombination: Røg- og varmeudsugningsanlæg og flugtvejssikring i ét

Virksomhedsrestaurant med to glasdøre med dobbelte fløje.

Hold-åbent-systemer, der er netværksintegrerede i bygningsstyreteknikken, bruges også til klimastyring. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

I virksomhedens restaurant arbejder hold-åbent-systemerne til dørsystemerne og klimastyringen i bygningsstyreteknikken sammen. 2-fløjede panik-flugtdøre giver mulighed for en barrierefri adgang og bruges som erstatningsluftåbning i tilfælde af brand: Ved fare oplåser RWA-styrecentralen MBZ 300 den selvlåsende IQ lock AUT-paniklås og kører automatisk fløjene op via K 600-motorer med vippearm til den maksimale åbningsvidde. Samtidigt aktiveres røgafledningsmotorerne grundet alarmtilstanden i RWA-nødstrømskontrolcentralen. Dørtilstanden, som videreledes automatisk til bygningsstyreteknikken, giver mulighed for en omgående reaktion: Hvis alarmtilstanden nulstilles, lukker hold-åbent-systemerne via dørlukkerne og låser selvstændigt.

FÅ MERE AT VIDE OM RØG- OG VARMEUDSUGNINGSANLÆG

Netværksintegration af dørlukkere og klimastyring

1-fløjet hængslet dør af glas i brandsikringsversion. Foto: Jürgen Pollak for GEZE GmbH

Kompleks dørteknologi: fint indrammet og med central styring. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Netværksintegrationen af dørsystemerne i bygningsstyreteknikken har den fordel, at dørene kan slås manuelt op om sommeren eller for den kortvarige naturlige ventilation og kan lukkes elektrisk via GEZE E-fasthold i glideskinnen på dørlukkeren. Bygningens driftsansvarlige kan via bygningsstyreteknikken fastlægge, hvornår dørene skal være lukkede, f.eks. efter endt arbejdsdag. Den registrerede dørtilstand i bygningsstyreteknikken sendes hver især til klimastyringen, som ved behov kan efterstyre energieneffektivt. Det giver mulighed for en effektiv energistyring og hjælper med til at spare varmeomkostninger og skåne naturlige ressourcer.
På denne måde kombinerer den „intelligente“ dørstyring energieffektivitet og indbrudshæmning.

MERE OM ENERGIEFFEKTIVITET PÅ BYGNINGER

Bæredygtigt byggeri takket være bygningsautomatisering

Ifølge en undersøgelse fra Bitkom kan 1/3 f det samlede energiforbrug i Tyskland tilbageføres til byggesektoren. Bygninger er dermed ud over trafikken og den industrielle produktion en af de største energiforbrugere og ophav til CO2-udledninger i Tyskland. Det største enkeltte potentiale til en reduktion af Co2-udledninger ligger ifølge indsigten fra undersøgelsen i en reduktion af varmebehovet via bygningsautomatisering. 
Som en innovativ teknologivirksomhed har Vector Informatik derfor satset på topmoderne teknik og koncepter, og blev belønnet for dette med DGNB-certifikatet i platin af Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. Projektet har desuden modtaget DGNB-diamanten for enestående arkitektur med særlig designmæssig og bygningskulturel kvalitet. Den nye bygning bidrager til at skåne ressourcer på adskillige måder. Således blev byggematerialerne eksempelvis udvalgt ifølge bæredygtighedskriterier, og strømforbruget er reduceret på grund af den intelligente bygningsstyring. På grund af alle disse tiltag kan man i alt undgå cirka 460 tons CO2-udledninger om året i den løbende drift.

Intelligent dørplanlægning og kabelplaner

Moderniseringen af den tidligere hovedadministration hos Vector viser, hvordan man sparer både tid og omkostninger ved en professionel planlægning helt fra projektets start. Vores GEZE-eksperter var allerede tilknyttet i den spæde planlægning. Således kunne man aftale og planlægge dørlister og dørfunktioner med det samme. Eksisterende døre blev medregnet i planlægningen og GEZE-løsninger blev inkluderet i rådgivningen. 

Vi værdsætter partnere, der tænker og designer aktivt med. Hos GEZE ved vi, at vi vil rådgive fremadskuende og løsningsorienteret allerede i planlægningsfasen. Kabelplanerne, der er særligt tilpasset til vores projekt, har hjulpet med til at spare både tid og omkostninger i byggefasen.

Sebastian Gaiser, byggeleder hos Vector

Objektrelaterede kabelplaner og koordination af opgaverne

Vi har lavet udkast til og realiseret individuelle kabelplaner sammen med kunden for en bedre afvikling af byggeriet og en bedre koordination af grænsefladerne. Det helt særlige ved disse kundespecifikke og objektrelaterede kabelplaner: Problemet med grænseflader mellem opgaverne Dør og Elektrisk system kunne læses således, at der også blev taget hensyn til de eksterne opgaver og ansvarsområder - hvilket ellers er unormalt i denne branche.

Vi ser således os selv som en udbyder af omfattende og universelle løsninger. Det betyder at vi ikke bare forsyner vores kunder med fremragende GEZE-produkter. Vi vil virkelig gerne forstår behovene hos vores kunder, og deres udfordringer, og vil også gerne løse problemerne. For takket væres vores lange fag- og brancheekspertise ved vi, hvad netværksintegration betyder i det konkrete projekt, og hvilke ting man kan snuble over.

Christian Schulze Dieckhoff, salgschef hos GEZE
GEZE tilbyder professionel planlægning, implementering og services hen over hele bygningens livscyklus.

Professionel planlægning, implementering og services hen over hele bygningens livscyklus - alt fra én og samme leverandør.

Planlægning, implementering og service – alt fra én og samme leverandør

Kombinationen af individuel objektrådgivning, GEZE-produkter og -services fra én og samme leverandør byder på mange fordele: Kunden har altid en GEZE-kontaktperson i de forskellige faser - fra dørplanlægning og montage til den løbende bygningsdrift ved GEZE-Service. 

Denne samlede pakke imponerer tydeligvis: Bygherren har allerede sat sin lid til GEZE-løsninger såsom den vellykkede integration i bygningsstyreteknikken med GEZE Cockpit på fire bygninger hos Vector Informatik i Stuttgart. Og vi er også involveret i planlægningen af de næste bygninger - sådan ser et fremadskuende samarbejde ud.

GEZE-produkter på Vectors hovedsæde

 • Modulopbygget bygningsautomatiseringssystem GEZE Cockpit
 • IO 420 grænseflademodul
 • 3-fløjede, fuldautomatiske karusseldøre
 • Powerturn slagdørsautomatikker
 • K 600 motorer med vippearm
 • GEZE adgangskontrolsystem
 • Selvlåsende paniklås IQ lock AUT
 • Netværksintegreret dørcentral TZ 320
 • GEZE Powerturn F-automatik
 • Elektrisk døråbner FT500
 • Flugtdørlåsning FTV 320
 • RWA-styrecentral MBZ 300
 • Dørlukkersystem med glideskinne TS 5000 R-ISM ECline