Emner

Adgang for alle - mere komfort og livskvalitet for alle

At gå gennem en dør hurtigt uden hjælp, eller at åbne et tungt vindue uden problemer - disse handlinger er ikke altid så nemme som de først ser ud til. Med et ben i gips, an stor byrde i armene eller hvis man bruger en barnevogn, kan simple hverdagshandlinger blive en ægte udfordring. Løsningen er planlægning, konstruktion og levevis med tilgængelighed.

Hvad indebærer adgang for alle?

Vi har alle sammen prøvet det: Du står foran en dør med tunge indkøbsposer i hænderne og skal åbne den med albuerne. Eller du skal sætte en vaklende skammel hen for at vippe vinduet - hvilket er en upraktisk og nogle gange endda farlig situation. Vi møder ofte hindringer på en daglig basis, som gør vores liv komplicerede og optager værdifuld tid.

Byggeri og levevis med tilgængelighed fjerner hindringer fra din dagligdag. Effekterne er klart positive: Adgang for alle er godt for alle. Indgange uden dørtrin og brede døre hjælper ikke kun ældre mennesker eller personer med ganghjælpemidler, men også familier med barnevogne eller rejsende med tung bagage. Tilgængelighed betyder øget komfort og en bedre livskvalitet for alle.

Tilgængelighed er et vigtigt emne for samfundet, og noget der påvirker os alle. Alle har ret til en uhindret adgang til alle designede opholdsområder, uanset deres personlige livsvilkår, fysiske tilstand eller alder. Tilgængelighed hjælper alle med at leve som ligeværdige, selvhjulpet og uden hjælp udefra.

Planlægning, byggeri og et liv med tilgængelighed

Automatiske døre til handicapvenlig adgang

Automatiske døre til handicapvenlig adgang © Martin Jakob / GEZE GmbH

Den offentlige bevidsthed om emnet adgang for alle er øget i de seneste år. I særdeleshed spiller planlægning og konstruktion med tilgængelighed for offentlige bygninger og private hjem en vigtig rolle. Målet med tilgængeligt byggeri er at planlægge og konstruere bygninger og boliger så de kan bruges af alle og enhver uden hjælp og uden begrænsninger. Der er vigtige årsager til dette. Antallet af mennesker som kan og vil leve et uafhængigt liv i alderdommen er stigende.

Adgang for alle er nedfældet ved lov, og er også et stigende krav fra mennesker med handicaps. Et liv uden konstant støtte fra andre er kun muligt for disse mennesker ved at man fjerner barrierer. Ud over dette er der det meget aktuelle emne ”inklusion”, alle individers ret til at tage alle steder hen - med eller uden et handicap.

En ny og bæredygtig livsstil, som omfatter en simpel brug af bygninger og områder, er også en klar trend. Med nyttige mekanismer er adgang for alle tæt forbundet med komfort og design. Begrebet ”Universel Design” får en større og større betydning i den kontekst. Det internationale designkoncept skaber boligarealer som er tilgængelige, forståelige og som kan bruges af alle. I henhold til dette koncept skal bygninger være nemme at få adgang til for den størst mulige gruppe af mennesker, og det skal være muligt at bruge dem uden hjælp. Universelt design er ikke rettet mod en specifik målgruppe, men gør snarere alting lettere for alle. Planlægning og byggeri med tilgængelighed afspejles også i universelt design.

Tilgængelighed i den private sektor

Flere og flere mennesker vil også gerne have bedre komfort og livskvalitet inden for deres egne fire vægge. Det betyder at mange private byggeprojekter i stigende grad retter blikket mod koncepter med tilgængelighed såsom Universelt design. En intelligent levevis i Smart Homes bliver også mere populær. Ud over koncepterne med Universelt design og Smart Homes, findes der også yderligere koncepter i den private sektor, som har et lignende mål. I bund og grund har de en ting til fælles: Et fokus på mennesker og løsninger for at skabe adgang for alle i dagligdagen.

Tilgængelighed giver adkillige fordele i alle områder af livet. Det hjælper mennesker, der lider under midlertidige konsekvenser af ulykker, mennesker med barnevogne, bagage eller indkøbsposer samt familier med små børn. Automatiserede dør- og vinduesløsninger giver således en øget brugerkomfort - især når en manuel betjening af døre eller vinduer er upraktisk, besværlig eller endda umulig.

Ud over den komfortrelaterede optimering, spiller et uafhængigt liv inden- og udendørs også en vigtig rolle. Noget der er nemt for mange bliver meget vanskeligt eller umuligt med alderen. Inden for de næste få år vil Tyskland opleve en betydelig ændring i aldersstrukturen i befolkningen. Andelen af mennesker på 65 år og derover stiger konstant. En ud af tre borgere vil være 65 år eller derover i 2060. Set i lyset af denne skiftende aldersstruktur i Tyskland, beskæftiger fremtidens ældre generation sig allerede med emnet adgang for alle. Ældre mennesker af i dag er også mere aktive en nogen sinde før, og håber på at leve uafhængigt helt ind i alderdommen.

Designede døre og vinduer fra GEZE

Handicapvenlige dørsystemer for en bedre brugerkomfort

Handicapvenlige dørsystemer for en bedre brugerkomfort © Martin Jakob / GEZE GmbH

Betjening af og passage gennem døre og åbning og lukning af vinduer er nogle af de vigtigste aspekter ved tilgængeligt design. Som en pioner inden for adgang for alle, fjerner GEZE barrierer med et omfattende udvalg af innovative og individuelle løsninger til dør-, vindues- og sikkerhedsteknik i både den offentlige og private sektor.

Løsninger fra GEZE giver øget sikkerhed og komfort takket være den simple og intuitive betjening. De tager højde for personlige ønsker og individuelle behov, og gør livet mere enkelt og komfortabelt. Bygningsrelaterede løsninger fra GEZE kan også integreres perfekt i rumdesign hvad angår deres udseende.

Automatiske dør- og vinduessystemer fra GEZE opfylder de mest stringente sikkerhedsstandarder og overholder retningslinjerne i DIN-standarderne for tilgængeligt byggeri. Med komplette løsninger fra en hånd er GEZE en partner med ekspertise ved implementering af projekter i henhold til de gældende standarder - fra planlægningsfasen til eftersalgs-service.

Gå til GEZE´s automatiske drejedørsystemer

Gå til GEZE´s automatiske skydedørssystemer

Gå til GEZE´s automatiske karusseldørsystemer

Mere om pakken til udvendige døre fra GEZE

Individuel og bygningsrelateret planlægning

Hensyn til emnet som et hele i planlægningsfasen er afgørende for at yde en omfattende og universel adgang til alle i en ny bygning. GEZE tilbyder omfattende support, herunder i planlægningsfasen. Disse designs blev skabt i henhold til behovene hos bygningens forskellige brugergrupper, i overensstemmelse med juridiske krav og i tråd med DIN 18040 som planlægningsgrundlaget for en adgang til alle.

Omfattende kompetencer fra samme kilde

GEZE tilbyder et bredt udvalg af produkter inden for tilgængelig konstruktion - fra automatiske dørdrev, hold-åbent-systemer, dørlukkere med friløbsarm og aktiveringselementer til adgangsstyring, paniklukkemekanismer, elektriske vinduesåbningssystemer, røg- og varmeafledningsanlæg og SHEV. Alle produkter kan monteres enkelt og sikkert og er velegnede til brug i offentlige og private bygninger.

Omfattende service fra start til slut

GEZE understøtter adgang for alle i eksisterende såvel som nye bygninger. I modsætning til adgang for alle i nye bygninger er tilpasning af eksisterende bygninger en større udfordring hvad angår planlægning og design. Eksperter fra GEZE kan løse disse udfordringer optimalt med deres specialistevner og mange års erfaring. GEZE understøtter dig som en professionel partner fra start. Takket være det fintmaskede GEZE distributionsnetværk, kan vi stille med konsulentrer, som kan demonstrere mulige løsninger på stedet for dig, selv med kort varsel.