Casestudier

Barrierefri adgang og sikkerhed med GEZE automatiske dørdrev på beboelseshjemmet Fux Campagna

Fux Campagna blev grundlagt i 1995 i Visp i den schweiziske kanton Valais. Hjemmet tilbyder bolig og en arbejdsplads til unge på 18 og derover med svære eller flere fysiske handicap. Hjemmet har boliger til 21 personer og beskæftigelsesmuligheder for 26. Fux Campagna har i de seneste år været fuldt belagt. Selvom efterspørgslen er stor, var de ikke i stand til at tage imod flere beboere. Løsningen? En udvidelse med implementering af design tegnet af firmaet Albrecht Architekten AG. Tilbygningen omfatter i alt 15 yderligere boliger og 17 nye arbejdspladser og blev indviet i maj 2018.

GEZE Slimdrive, automatisk lineært skydedørssystem til flugt- og redningsveje i tilbygningen til beboelseshjemmet Fux Campagna.

Høj ydelse og diskret design: GEZE Slimdrive sikrer adgang til flugt- og redningsveje i tilbygningen til beboelseshjemmet Fux Campagna. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

For institutionens beboere og ansatte er en barriefri hverdag i hele bygningen essentiel. Det er vigtigt at de kan bevæge sig så frit og uafhængigt omkring i bygningen som muligt. Samtidig skal der tages højde for flugt- og redningsveje. Derfor er GEZEs automatiske dørdrev til svingdøre og skydedøre installeret i den nye bygning og i dele af den gamle bygning – den perfekte løsning, som sikrer både bevægelsesfrihed og komfort.

Barriefri hverdag med størst mulig komfort i beboelseshjemmet Fux Campagna

Det højtydende fuldautomatiske drev åbner selv meget tunge døre sikkert og pålideligt med en pladevægt på op til 600 kg og en dørbredde på 930 mm.

Det højtydende fuldautomatiske drev åbner selv meget tunge døre sikkert og pålideligt med en pladevægt på op til 600 kg og en dørbredde på 930 mm. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

På grund af deres svækkede tilstand og fysiske handicap kan beboerne i Fux Campagna ofte ikke selv åbne og lukke dørene, når de bevæger sig omkring i bygningen. Derfor er de automatiske døre et vigtigt element. En af hjørnestenene i Fux Campagnas filosofi er at give beboerne størst mulig frihed, uafhængighed og privatliv.

Derfor besluttede beboelseshjemmet (som så mange andre institutioner i social- og sundhedssektoren) at installere et automatisk dørdrev til svingdøre og skydedøre. Det er perfekte løsning i barrierefri arkitektur og giver brugerne komfortabel adgang samtidig med, at de opfylder de højeste sikkerhedsstandarder. I tilfælde af brand eller andre farer sikrer de, at beboere og personale kan komme ud eller gå til sikre områder uden brug for hjælp.

GEZEs opfylder disse høje sikkerhedsstandarder og er brugervenlighed. Takket være deres diskrete og æstetiske design falder de godt ind i bygningens moderne arkitektur. Og selvfølgelig opfylder de alle retningslinjer for barrierefri adgang som fastsat i DIN-standarder.

De installerede GEZE-produkter opfylder vores forventninger fuldt ud. Vi er navnlig glade for installationerne i den nye del af bygningen. Installationen i den eksisterende bygning var en stor udfordring og installationsarbejdet krævede, at snedkere, elektrikere og låsesmede måtte arbejde nært sammen. Installationerne indebærer en høj grad af kompleksitet, og det er meget forståeligt, at nogle af løsningerne skal nydesignes eller tilpasses. Og der kan vi altid stole på GEZEs enestående service.

Donat Jeiziner, direktør Fux Campagna

Automatiske skydedøre: diskrete og pålidelige

Det lineære skydedørssystem til flugt- og redningsveje

GEZE Slimdrive SL NT-FR © Frey Photography / GEZE GmbH

Et stort antal beboere, ansatte og besøgende bruger hver dag glasskydedørene i kantinen og køkkenet i beboelseshjemmet Fux Campagnas. Disse faciliteter er hjemmets sociale centrum: Et centralt sted, hvor folk kan indtage deres måltider og nyde hinandens selskab. Samtidig fungerer indgang og udgang som flugt- og redningsveje. Det betyder at dørsystemer installeret i dette område ikke alene skal være korrekt fungerende og pålidelige. De skal også leve op til DIN-standarder og de europæiske brandsikringsbestemmelser. Dørkontrolsystemerne skulle også installeres, så de er så diskrete som mulig i bygningens moderne design.

Derfor blev det besluttet at installere GEZE Slimdrive SL NT-FR – det automatiske lineære skydedørssystem til flugt- og redningsveje. De er specielt designet til at imødekomme behovene for inden- og udendørs døre, der bruges hyppigt. Drevsystemet er kun 7 cm og kan integreres i facaden. Af hensyn til sikkerheden ved flugt- og redningsveje har styresystemet og det overordnede system også et flot drevdesign.

Berøringsfri nærhedskontakt fra GEZE installeret på vægge ved siden af glasskydedøre på beboelseshjemmet Fux Campagna.

Berøringsløse nærhedskontakter er blevet installeret på vægge ved siden af GEZE Slimdrive SL NT-FR-dørsystemer. Kontakterne gør det muligt for folk at åbne døre uden røre direkte ved kontakten © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Ideelt til social- og sundhedssektoren: Berøringsfri kontakter

Berøringsfri nærhedskontakter er blevet installeret ved siden af dørene. Det gør det muligt at åbne dørene, uden at trykke på en knap: det er nok at gå hen i mod en dør for at aktivere det automatiske åbningssystem.

Det betyder at beboerne ikke behøver at røre ved kontakten. Derimod er det nok at bevæge sig mod kontakten. Det giver særlige fordele for personer med krykker eller i rullestol, når de skal åbne døren. Kontaktens sensor registrerer personer og genstande inden for et område på 10 - 50 cm, alt afhængigt af den ønskede indstilling.

Nærhedskontakter har bemærkelsesværdige fordele. Det gælder ikke alene i forbindelse med adgangsforhold men også med hensyn til hygiejne, da unødvendig fysisk berøring undgås. Det forebygger overførslen af bakterier til hænderne og egner sig derfor særlig godt til social- og sundhedsinstitutioner.

Oplev de praktiske aktiveringselementer og sensorsystemer

Kombineret barrierefri adgang og brandbeskyttelse takket være systemet, som holder døren åben, og det automatiske svingdørsdrev

Brandsikring og barrierefri adgang – to meget vigtige principper for beboelseshjemmet Fux Campagna. Hvordan kan de to kombineres? For brand- og røgdøre skal jo normalt altid være lukkede. Dette gælder i mange tilfælde, men ikke altid. Hvis branddøre er udstyret med et system, som holder dem åbne, så kan de stå åbne. Hold-åbent-systemetholder dørene åbne og lukker dem automatisk og sikkert i tilfælde af en nødsituation. Sensorstriber og fjernstyrede systemer installeret på beboelseshjemmet forbedrer yderligere adgangen til bygningen og giver gode adgangsforhold for beboere og personale.

GEZE Boxer E-ISM sætter fokus på brandbeskyttelse

De 2-fløjede branddøre i beboelseshjemmet Fux Campagna er udstyret med dørlukkesystemet GEZE Boxer E-ISM. Det elektriske system, at dørene holdes åbne og kun udløses automatisk i tilfælde af brand. Den forindstillede lukkesekvens sørger for, at dørfløjene åbner i den rigtige rækkefølge. Disse egenskaber er ikke alene forebyggende brandsikringstiltag, men gør også adgang gennem branddøre mulig uden at gå på kompromis med sikkerheden.

En åben, 1-fløjet branddør i beboelseshjemmet Fux Campagna udstyret med en GEZE Powerturn F.

På beboelseshjemmet Fux Campagna er der installeret 1-fløjede og brand- og røgdøre med elektromekaniske Powerturn leveret af GEZE. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Barrierefri adgang med GEZE Powerturn F

Brand- og røgdøre med et dørblad i hele tilbygningen til beboelseshjemmet Fux Campagna og i de eksisterende bygninger er udstyret med dørdrevet Powerturn fra GEZE. Takket være en sensorstribe og fjernbetjening gør denne smarte løsning dørene tilgængelige for alle beboere og personale. Dørdrevet er så godt som lydløst,. så beboerne og personalet ikke bliver forstyrret af larmen fra drevsystemet. En smart svingfunktion gør det også lettere at åbne dørene med håndkraft. Ud over at åbne og lukke automatisk kan branddørene også holdes åbne. I tilfælde af brand deaktiverer et branddetektionssystem automatisk åbne- og lukkefunktionen eller systemet, som holder dørene åbne. En afbryder stopper for tilførslen af strøm, og drevsystemet opretholder den almindelige dørlunkningsfunktion.

Vores automatiske dørsystemer...

Overblik over fordelene ved GEZEs automatiske dørsystem

  • ...sikre at døre er tilgængelige og passende for brugerne.
  • ...er en hygiejnisk løsning, især inden for sundheds- og socialsektoren, da spredning af bakterierne via hænderne kan undgås.
  • ...er en sikker og effektiv løsning, især ved døre med stor trafik.
  • … opfylder de strenge sikkerhedsstandarder i overensstemmelse med DIN EN 16005 og DIN EN 18650.
  • ...er egnede som branddøre og lukker automatisk i tilfælde af nødsituationer, hvor de styres af et signal fra en røgdetektor og dermed sikrer den pågældende brandsektion.

 Et overblik: GEZE-løsninger i beboelseshjemmet Fux Campagna

  • GEZE Slimdrive SL-NT-FR lineært skydedørssystem til flugt- og redningsveje med nærhedskontakt
  • Boxer E-ISM 3-6 integreret dørlukkesystem med indstilling af lukkesekvens og elektrisk system, som holder dørene åbne
  • Powerturn F elektromekanisk svingdørsdrev til brand og røgdøre med et dørblad