Helbredende arkitektur – hvordan bygningsplanlægningen fremmer velvære og helbredelse

Sygehuse, plejehjem og plejeboliger skal selvfølgelig være rene og helst frie for bakterier i nogle områder. De skal også overholde tilgængeligheds- og brandsikringsforskrifter. Det betyder at miljøet ofte kan virke sterilt, funktionelt og ikke særlig indbydende. På samme tid skal disse bygninger hele tiden skabe en atmosfære, der fremmer både patienternes og beboernes samt medarbejdernes og de besøgendes velvære og helbredelse. At skulle kombinere disse forskellige behov gør bygningsplanlægningen kompleks.

Hygiejneregler over for velværefaktor – inkompatible krav?

© GEZE

På den ene side er der hygiejneregler og midler, der anses for at være afgørende for at sikre passende forhold for patienter og besøgende. På den anden side skal miljøet være så komfortabelt som muligt, men også sikre åbenhed, tryghed, sikkerhed, og afslapning. Helbredende arkitektur er derfor at samordne arkitektur og helbred, med fokus på nogle nøglespørgsmål: Hvordan kan arkitektur bidrage til helbredelse? I hvilket omfang kan et positivt miljø bidrage til at opretholde sundheden? Ud over manglende skiltning, har faktorer som stress, støj, mørke, og dårlig luft en negativ effekt på menneskers velvære og dermed deres helbredelse. God skiltning, belysning og ventilation er derfor vigtige faktorer for at opnå et positivt resultat.

En bygning - et sted for forskellige brugergruppers oplevelser

Et sygehus eller plejehjem er struktureret på en måde, der minder om en lille by. Der findes familierum, intensivafdelinger, restauranter, understøttende organisationer, parker, og i mange tilfælde også et kapel. Disse mange forskellige områder skal derfor være en positiv oplevelse for alle brugergrupper: patienter, beboere og besøgende. Plejehjem er også mange engagerede menneskers arbejdsplads - og medarbejdernes trivsel har en umiddelbar effekt på patienter og beboere.

Kontaktløs adgang til rum takket være automatiske døre

© H. Łukasz Janicki / GEZE Polska

Tilgængelighed,områder til rekreation og med udsigt, spiller f.eks. en vigtig rolle i sygehusarkitekturen. Dog kan dagslyset og forsyning af frisk luft også have en betydelig indflydelse på bygningsplanlægningen. Moderne arkitektur fokuserer derfor på en aktiv brug af disse gratis terapiformer – f.eks. ved at installere store vinduesfronter eller ovenlys. Emnet naturlig ventilation er også af stor betydning, der kræver at dør- og vinduesløsninger .er fuldt integreret i bygningsplanlægningen. Automatiske døre garanterer tilgængelighed og kontaktløs adgang, resulterende i et højt hygiejneniveau - uanset om på gangene, i lounge-områder eller på operationsstuer. Vinduesdrev i kombination med et bygningsautomatiseringssystem skaber automatisk ventilation, der også sikrer et kontaktløst og komfortabelt rumklima. Automatiske døre og vinduer overholder kravene til brandsikring samt røg- og varmeafsugningsløsninger, mens de også understøtter konceptet varmearkitektur.

Oprethold en bedre sygehushygiejne - takket være GEZE-dør- og vinduessystemer

© H. Łukasz Janicki / GEZE Polska

For at sikre at konceptet Helbredende arkitektur kan implementeres med succes, tilbyder vi diverse komponenter og funktioner, målrettet til sygehushygiejne, tilgængelighed og kontaktløs betjening af vinduer og døre. Det kunne være at beskytte patienternes helbredelse ved en vedvarende kontaktløs og derfor bakteriefri brug af døre og vinduer. Et andet eksempel er midler, der fremmer helbredelse, sundhed og velvære, såsom tilførsel af frisk luft. Vi har allerede udstyret adskillige plejehjem og sundhedsfaciliteter med vores dør- og vinduesløsninger.

Hele sundhedssektoren ændrer sig i disse dage, ikke kun plejehjem, også sygehuse overalt skal være mere indbydende og komfortable for patienter, medarbejdere og besøgende, end traditionelt sygehusagtige. Vores opgave er her aktivt at bidrage til denne ændringsproces med vores løsninger og produkter.

Karen Sum, Head of Global Account Management

GEZE støtter de vigtigste mål for helbredende arkitektur

‘Helbredende arkitektur’ handler om at hjælpe patienter og beboere med at blive raske og komme sig. For at fremme helbredelse og velvære, inkluderer målene for helbredende arkitektur følgende:

 • Miljøpåvirkninger som støj, f.eks. fra døre, der smækker eller en mangel på privatliv og barrierer skal undgås. GEZE tilbyder adskillige produkter og løsninger inden for automatiske dørsystemer for en nem adgang til bygninger og inden for dørdæmpning. Et modulopbygget skillevægsystem kan også sikre mere privatliv uden at man mister designaspektet af syne.
 • Patienter og beboere bør være så tæt på naturen som muligt, f.eks. ved hjælp af udsigt til udendørs omgivelser, tilstrækkeligt sollys og frisk luft. Vores koncepter med. naturlig ventilation og vores løsninger til glasfacader er stærkt efterspurgte i denne henseende.
 • Patienter og beboere bør også bibeholde en fornemmelse af kontrol ved at de tilbydes muligheder for adgang til udendørsområder. Vores produkter til adgangsgivende skydedøre og adgangskontrol er afgørende her.
Mere om helbredende arkitektur (PDF | 693 KB)

Integreret bygningsplanlægning med alle involverede som en succesfaktor

© GEZE

At indarbejde behovene hos de forskellige brugergrupper, såsom patienter, medarbejder og ejere, er en ægte balanceakt, der involverer flere parter fra de forskellige opgaver, der i involveret i implementeringen. Vores integrerede tilgang og brugen af vores produkter på tværs af sektorer, er en stor fordel på det følsomme sundhedsområde. Uanset om det drejer sig om tilgængelighed for patienter og beboere, komfort og sikkerhed for plejepersonalet eller beskyttet og bakteriefri adgang til områder med renrum - vores produktprogram og vores løsninger opfylder mange af disse krav. 'Helbredende arkitektur' begynder med brugerens oplevelse – og fælles muligheder for forbedring. Alle brugere af en bygning skal derfor bidrage med input og tilbagemelding for at gøre helbredende arkitektur til en succes i sundhedsinstitutioner – og også sikre ejerens økonomiske succes. Et vigtigt aspekt af dette er den integrerede bygningsplanlægning, der involverer alle opgaver lige fra projektets start. Vi glæder os til at støtte dig i denne henseende med vores ekspertise på området BIM.

Læs mere om GEZE BIM-objekter

Brugerorienteret og økonomisk – GEZE-løsninger til sundhedssektoren

Denne tilgang øger ikke kun medarbejdernes effektivitet, den reducerer ofte også patienternes ophold. De seneste eksempler har demonstreret hvordan gennemtænkt arkitektur og design, der koncentrerer sig om at fremme helbredelse, kan have målbare effekter på helbredelsen af patienter, inklusive kortere indlæggelser, færre sygehusinfektioner og mindre smerter. Overordnet kan disse tiltag forbedre den økonomiske performance på sygehuse og plejehjem.

Vores løsningspakker til sundhedssektoren

Operationsstuer med hermetisk forseglede døre på Institut for børnesundhed, Warszawa

Institut for børnesundhed, Warszawa © H. Łukasz Janicki / GEZE Polska

Uanset om der er tale om støjreduktion, at støtte svage brugere, vedligeholde hygiejne, diskrete sikkerhedstiltag eller naturlig ventilation – GEZE forstår de grundlæggende egenskaber i et effektivt anlæg med en atmosfære af velvære. Den kombinerede brug på tværs af produktgrupper, viser sig i tilpassede pakker til sundhedsfaciliteter - fra adgangsområder, gange, rekreative områder og venterum ved operationsstuer, laboratorier og administrationsområder. Disse pakker møder de almindelige udfordringer med et prækonfigureret sæt af systemløsninger, der maksimerer dine fordele - fuldstændigt integreret i bygningsautomatiseringssystemet via myGEZE Control, selvfølgelig.

Et lidt mere indgående blik på vores produkters fordele

 • Samlede fordele: forbedret luftkvalitet og reducerede energiomkostninger takket være vindues- og dørdesigns til naturlig ventilation
 • Støjreduktion: støjsvage dørdrev og dæmpningsteknologi, automatisk akustisk isolering for støjreduktion
 • Øget hygiejne: kontaktløs ind- og udgang til værelserne
 • Tilgængelighed: adgang for mennesker med begrænset mobilitet ved hjælp af automatiske dørsystemer
 • Lavere energiomkostninger: intelligent klimadesign ved hjælp af en kontrolleret styring af vinder og døre afhængig af temperatur og adgangshyppighed
 • Maksimal sikkerhed: pålidelig røg- og varmeafsugning ved hjælp af tilsvarende designs og systemer

Vores specielle GEZE pakkeløsninger i detaljer

Vi vil selvfølgelig med glæde tilpasse vores tilbud til dine specifikke krav, ved at tilpasse de nedenstående pakker til dine behov. Derfor kan vi skræddersy pakkerne med standardløsninger til dine behov eller skabe individuelle løsninger. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Dør- og vinduesløsninger til indgangsområde

Dør- og vinduesløsninger til indgangsområde

Pakke 1 - specielt til indgangsområder

Denne pakke fokuserer primært på dør- og vinduesløsninger til bygningens indgangsområde. Receptionsområdets design har en direkte indflydelse på patienters, beboeres og de besøgendes velvære. Derfor fokuserer denne pakke primært på dør- og vinduesløsninger til din bygnings indgangsområde.

Helbredende arkitekturløsninger til indgangsområdet (PDF | 1,12 MB)

TSA 325 NT

TSA 325 NT

TSA 325 NT

Karusseldørdrev for maksimal komfort med høj adgangsfrekvens – intern diameter på op til 3600 mm.

Stor kapacitet: pålidelig selv under intensiv brug, f.eks. i indgangsområder

GEZE Powerturn

GEZE Powerturn

GEZE Powerturn

Powerturn automatisk drejedørsdrev kan åbne store tunge døre pålideligt og sikkert. Dette drejedørsdrev passer perfekt til alle designs takket være den lave samlede højde på kun 7 cm.

Støjreduktion: støjsvag drift, akustisk isolering, f.eks. på grund af intensiv brug i indgangsområder eller gange

Reduceret stress, øget sikkerhed: fri gennemgang uden forhindringer, konstant og stille transport uden pludselige stop, f.eks. under patienttransport

myGEZE Control

Med myGEZE Control lukker vi hullet i bygningsautomatisering via en smart løsning til netværksintegration af dør-, vindues- og sikkerhedssystemer. Connectivity-platformen myGEZE Control med modulopbygget software og åbne grænseflader åbner helt nye veje i bygningsautomatiseringen for alle planlæggere og ejere.

 • For øget effektivitet, sikkerhed og komfort
 • Til dynamiske sikkerheds- og brandsikringskoncepter, intelligent røg- og varmeafsugning og varmeaftræk samt målrettet frigivelse af flugtveje
 • Til flere netværksmuligheder
GEZE ActiveStop

GEZE ActiveStop © GEZE GmbH

GEZE ActiveStop

GEZE ActiveStop dørdæmperen aktiverer en lydsvag standsning, blød lukning og et komfortabel åbenhold.

Støjreduktion: støjsvag betjening, akustisk isolering, f.eks. ved intensiv brug i indgangsområde eller gange

GEZE Slimchain

GEZE Slimchain © GEZE GmbH

GEZE Slimchain

Kædedrev i et attraktivt design til indad- og udadgående vinduer, optimalt integreret i facadens design, takket være det smalle og diskrete udseende.

Kombineret brug: kan anvendes i næsten alle rum for en forbedret luftkvalitet og reducerede energiomkostninger ved naturlig ventilation

Autonomi: patienter kan selv styre frisklufttilførslen uden at skulle forlade sengen

GEZE-produkter i sundhedssektoren

GEZE-produkter i sundhedssektoren

Pakke 2 – specielt til ind- og udvendige områder

Denne pakke indeholder forskellige løsninger til en bred vifte af anvendelser i din sundhedsinstitutions inden- og udendørsområder. Et stort antal brugere i en bygning har som regel også mange forskellige krav til bygningen. Derfor indeholder denne pakke forskellige løsninger til en bred vifte af anvendelser i din sundhedsinstitutions inden- og udendørsområder.

Helbredende arkitekturløsninger til indendørsområder (PDF | 180 KB)

Helbredende arkitekturløsninger til naturlig ventilation (PDF | 0,97 MB)

GEZE Slimdrive

GEZE Slimdrive

GEZE Slimdrive

Glasfacader med maksimale designkrav.

Forbedret hygiejne: kontaktløs adgang til og udgang fra rum eller krydsning af gange, effektiv rengøring via 'Rengørings'-funktionen, der forhindrer at døren bevæger sig

Reduceret stress, øget sikkerhed: fri gennemgang uden forhindringer, konstant og stille transport uden pludselige stop, f.eks. under patienttransport

myGEZE Control

Med myGEZE Control lukker vi hullet i bygningsautomatisering via en smart løsning til netværksintegration af dør-, vindues- og sikkerhedssystemer. Connectivity-platformen myGEZE Control med modulopbygget software og åbne grænseflader åbner helt nye veje i bygningsautomatiseringen for alle planlæggere og ejere.

 • For øget effektivitet, sikkerhed og komfort
 • Til dynamiske sikkerheds- og brandsikringskoncepter, intelligent røg- og varmeafsugning og varmeaftræk samt målrettet frigivelse af flugtveje
 • Til flere netværksmuligheder
GEZE Pendulo System

GEZE Pendulo System

GEZE Pendulo System

Pendulo helglassystem til væg tilbyder en bred vifte af elegante løsninger.

Velværefaktor: det første valg for åbne og transparente rum eller udsyn til omgivelserne

GEZE E 1500 N

GEZE E 1500 N © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

GEZE E 1500 N

Spindeldrevet med smalle mål er særlig velegnet til tunge fløje i facader og tagområder med maksimale designkrav.

Kombineret brug: kan anvendes i næsten alle rum for en forbedret luftkvalitet og til nedskæring af energiomkostninger ved naturlig ventilation